nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda pagina

Breda | 18 februari 2022

Sam&: Gezinnen weten de hulp in Breda beter te vinden

Sam& voor alle kinderen nam een kijkje in Breda naar de samenwerking tussen Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda, Leergeld Breda en de Gemeente Breda.

Lees hier wat hun bevindingen waren.

Hoe verloopt de samenwerking tussen de organisaties die onder Sam& voor alle kinderen vallen en de gemeente? We namen een kijkje in Breda waar de samenwerking meer dan soepel verloopt. Borre Kanis en Mariëlle Pieterse werken bij de Gemeente Breda, Hanneke van den Boom is coördinator van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda en Caroline Feliks is coördinator stichting Leergeld Breda. Ze werken intensief samen om gezinnen in armoede kansen te bieden. Wat maakt de samenwerking zo succesvol?

Stichting Leergeld Breda doet al jarenlang aanvragen voor het Jeugdfonds, qua samenwerking is er dus niets nieuws onder de zon. Wat wél nieuw is, is dat er nu aanvragen door ouders en intermediairs via het Sam& portaal gedaan worden en dat de ICT-systemen van het Jeugdfonds en Leergeld gekoppeld zijn. Leergeld kan nu rechtstreeks aanvragen indienen bij het Jeugdfonds via hun eigen systeem, daardoor verloopt de samenwerking nóg soepeler.

Nieuwe gezinnen

Vanaf februari 2021 wordt er door alle partners in Breda gebruik gemaakt van het Sam& portaal. De eenduidige werkwijze en communicatie hierover veroorzaakte meteen een enorme boost in het aantal aanvragen. “We kregen er in één klap 56 gezinnen bij,” vertelt Caroline Feliks. “We kregen bijvoorbeeld vooral veel aanvragen voor fietsen voor jonge kinderen.” Dat er meer aanvragen binnen kwamen, kwam mede doordat iedereen met een BredaPas een brief van de gemeente kreeg. De BredaPas is een kortingspas vanuit de gemeente voor mensen met een laag inkomen. In die brief werd er doorverwezen naar het Sam& portaal. De communicatie naar de doelgroep vond heel gericht plaats. Hanneke van den Boom beaamt dat. “Als je rechtstreeks communiceert met je doelgroep, is het effect veel groter. Via de gemeente kunnen we de doelgroep direct bereiken. Door het portaal zien ouders dat ze voorzieningen kunnen aanvragen voor school, sport, cultuur, verjaardagen of vrije tijd, maar ook waar ze hulp kunnen krijgen als het ze zelf niet lukt om de aanvragen in te dienen. Zo versterk je elkaar.”

Regelmatig rond de tafel

De gemeente Breda werkt al langere tijd samen met Leergeld en het Jeugdfonds. Mariëlle Pieterse is als Beleidsadviseur Participatie onder andere verantwoordelijk voor de subsidieverlening aan organisaties die zich bezighouden met participatie en armoede. “Wij gaan regelmatig met alle organisaties om de tafel. Zo weten we wat er speelt in de stad en welke behoeften er zijn.” “Dat we elkaar iedere twee maanden spreken, is heel belangrijk, daardoor kunnen we goed afspraken maken,” vult Coördinator BredaPas Borre Kanis aan. “In de communicatie over de BredaPas nemen we Sam& vaak mee maar we communiceren ook apart over Sam&, bijvoorbeeld via berichten in de lokale pers of direct in brieven naar pashouders.” Caroline: “Dat scheelt voor Leergeld ook. Mensen weten ons beter te vinden doordat we verwijzen naar één plek: www.samenvoorallekinderen.nl. Een BredaPas houder kan sowieso een aanvraag doen voor voorzieningen die de partners van Sam& bieden. Ook mensen zonder BredaPas trouwens, maar van pashouders weten we al dat ze een laag inkomen hebben. Belangrijk is om te blijven benoemen waar ouders terecht kunnen voor hulp als ze het zelf niet lukt om via Sam& digitaal aanvragen in te dienen. Het portaal vult de dienstverlening heel mooi aan.”

Het corona effect

Corona trekt een zware wissel op de samenleving. Voor kinderen betekende het minder contact met leeftijdsgenootjes omdat scholen, sportclubs en cultuurlessen beperkt of niet open waren. “Daar kwamen veel vragen van ouders over,” zegt Caroline. “Vooral ouders die niet zo taalvaardig zijn, begrepen er niet veel van als bijvoorbeeld de danslessen verplaatst werden naar een locatie waar wél lesgegeven mocht worden. Ook werden er veel laptops voor het thuisonderwijs aangevraagd. Mariëlle en Borre zien bij de gemeente geen stormloop op schuldhulpverlening of bijzondere bijstand. “Die hele corona hausse waar we ons op hadden voorbereid, bleef eigenlijk uit,” zegt Mariëlle. “Dat komt natuurlijk ook door alle steunmaatregelen die we hebben kunnen bieden om mensen te helpen. Als die steun ophoudt kan het ook anders worden”. Caroline: “Wij zien wel dat mensen het laatste half jaar meer het ene gat met het andere aan het vullen zijn. Wij krijgen bijvoorbeeld veel meer aanvragen voor Kinderhulp om winterkleding voor de kinderen. De kinderbijslag wordt dan gebruikt om de energierekening te betalen. Dat is opvallend.”

Slimme koppeling

Samenwerken wordt nog gemakkelijker als ook de verschillende ICT-systemen met elkaar kunnen praten. “Heel gemakkelijk,” zegt Caroline. “Door die rechtstreekse koppeling met het aanvraagsysteem van het Jeugdfonds kunnen wij de sport en cultuuraanvragen voor het Jeugdfonds en aanvragen voor een verjaardagsbox van stichting Jarige Job sneller verwerken. De koppeling met Kinderhulp volgt binnenkort. De efficiëntie in het afhandelen van de aanvragen van de partners is veel beter en gezinnen vinden ons via Sam& gemakkelijker.”

Tips

Zijn er vanuit Breda nog tips voor de samenwerking binnen Sam&? Borre: “Het ligt natuurlijk voor de hand, maar met elkaar in gesprek blijven is heel belangrijk. Wij werken met een ‘content kalender’ waarin precies staat wanneer en hoe we communiceren.” Caroline vult aan: “En automatiseer waar het kan zodat er zo min mogelijk handelingen zijn voor de mensen achter de schermen. Goede gesprekken voeren met mensen is belangrijker dan bezig zijn met systemen. En de BredaPas is voor ons heel handig. Je weet dan gewoon dat mensen in aanmerking komen voor ondersteuning.” “We zien een stijging van het aantal aanvragen dat via Sam& door ouders bij ons wordt ingediend,” zegt Hanneke. “De combinatie van ouders stimuleren en activeren om aanvragen zelfstandig en digitaal in te dienen via Sam& als zij dit kunnen, én de ondersteuning van onze intermediairs verspreid over de stad voor ouders die hulp nodig hebben, zorgt voor een mooie versterking waarmee ouders geholpen worden op een manier die bij hen past. Dat en het contact met de gemeente maakt dat het werkt. We zijn heel blij met het portaal en wat er allemaal al mogelijk is. We doen veel ervaring op en leren samen wat er nog verbeterd kan worden met als doel het portaal nog efficiënter en toegankelijker te maken, voor ouders, de samenwerkende partijen en straks ook voor de intermediairs van het fonds.”

Op de foto:
Van links naar rechts: Borre Kanis (coördinator BredaPas), Mariëlle Pieterse (beleidsadviseur gemeente Breda), Hanneke van den Boom (coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda) en Caroline Feliks (coördinator Stichting Leergeld Breda).

Bron: interview is afgenomen door Sam&Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.