Loslaten maximaal bedrag

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg pagina

Limburg | 27 juni 2023

Pilot loslaten maximaal bedrag

Steeds meer verenigingen zijn genoodzaakt een hogere contributiebijdrage te vragen. Bovenop het contributiebedrag komen nog de benodigde kleding/attributen voor het goed kunnen uitoefenen van de betreffende sport- of cultuuractiviteit. Wij merken steeds vaker dat kinderen niet uitkomen met het budget dat wij als Jeugdfonds ter beschikking kunnen stellen en waardoor deze kinderen nog niet voor 100% deel kunnen nemen aan de sport- of cultuuractiviteit zoals wij dat graag zien.

Budget

In veel gemeenten (helaas nog niet in alle gemeenten) mogen wij al werken met maatwerkbedragen en mogen wij voor sport vergoeden tot € 350 en voor cultuur tot € 550. In sommige gemeenten staat dit bedrag nog op € 225 voor sport en € 425 voor cultuur. Wij zijn continue in gesprek met gemeenten en partners over hoe hoog onze vergoeding kan en mag zijn voor het  beoefenen van een activiteit. Het is lastig om aan te geven wat het loslaten van het vastgestelde bedrag per 12 maanden in de praktijk gaat betekenen.

Loslaten maximale bedragen

Om deze reden gaan wij met eigen financiële middelen, die ter beschikking worden gesteld door het Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland, een pilot uitvoeren in de 2e helft van 2023. Deze pilot houdt in dat wij geen maximale bedragen meer hanteren in onze aanvragen. Dit kunnen wij alleen realiseren door het invoeren van een aantal voorwaarden. Klik hier voor de volledige voorwaarden en overige informatie over aanvragen.

Evaluatie

Wij benadrukken dat dit een pilot is en dus geen garantie voor toekomstige aanvragen. Wij willen deze pilot gebruiken om een inschatting te maken van reële bedragen voor de diverse sport- en cultuuractiviteiten die kinderen beoefenen. Dit krijgen wij alleen in kaart gebracht als wij bij wijze van deze pilot de daadwerkelijk benodigde bedragen boven water krijgen. Eind dit jaar ronden wij deze pilot af en zal er geëvalueerd worden hoe wij hier in de toekomst mee om willen en kunnen gaan.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.