nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere pagina

Almere | 28 maart 2024

Nieuwsbrief maart 2024

Zwemaanvragen: s.v.p. ouders/verzorgers kinderen laten inschrijven bij het zwembad
Bij een zwemaanvraag dienen ouders/verzorgers eerst het kind in te laten schrijven bij het zwembad. In praktijk gebeurt dit niet altijd, waardoor het langer duurt voordat een kind kan beginnen met zwemmen. Wij willen onze intermediairs vragen ouders/verzorgers hier extra op te attenderen. Stappen die nodig zijn om een kind via het Jeugdfonds te laten zwemmen:

  1. Laat de ouder/verzorger bepalen in welk zwembad het kind wil zwemmen
  2. Laat de ouder contact opnemen met het zwembad om te vragen op welke manier het kind ingeschreven moet worden als het Jeugdfonds betaalt.
  3. De intermediair dient de aanvraag in bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere.
  4. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere beoordeelt de aanvraag en controleert bij het zwembad of het kind is ingeschreven.
  5. Zodra het kind kan beginnen met de zwemles, keurt het Jeugdfonds de aanvraag goed. Let op: dit kan enige maanden duren, omdat de meeste zwembaden een wachtlijst hebben.
  6. Het zwembad neemt contact op met de ouders/verzorgers over de startdatum en tijd. De lessen worden betaald door het Jeugdfonds.

Kopie zwemdiploma
Bij een herhaalaanvraag is alleen een kopie van een zwemdiploma nodig indien een kind binnen een jaar een andere sport- of cultuuractiviteit via het Jeugdfonds gaat volgen (bij een B of C diploma aanvraag niet). Onze backoffice zal om een kopie zwemdiploma vragen als deze niet is toegevoegd bij de herhaalaanvraag.

Voetbalaanvragen voor seizoen 2024/2025
Je kunt als intermediair al een (herhaal) voetbalaanvraag indienen voor het seizoen 2024/2025. Je geeft als startdatum 1-8-2024 op en als einddatum 31-7-2025. Wij zetten deze aanvraag dan op onze wachtlijst, omdat we pas eind juli 2024 de aanvragen kunnen goedkeuren. Zorg jij ervoor dat elke voetbalbalaanvraag die nu loopt een herhaalaanvraag krijgt indien het kind de activiteit wilt doorzetten en de financiële situatie van de ouders ongewijzigd is? Alvast bedankt!

Gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire (KOTA)
Reminder voor de intermediair: voor een aanvraag van gedupeerde ouders hebben wij meer informatie nodig. Bij het indienen van een aanvraag dien je een notitie te maken als het om gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire gaat (bijvoorbeeld betreft gedupeerde KOTA). Uiteraard moeten ook deze ouders aan onze spelregels voldoen op het gebied van hun inkomen. Je kunt deze notitie kwijt bij mededelingen in de aanvraag. Op deze manier krijgen wij meer inzicht in welke gezinnen hulp nodig hebben van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Alvast bedankt!

Lancering cultuurclubpas
Vanaf heden kunnen intermediairs voor een kind een aanvraag doen voor de nieuwe Cultuurclubpas van De Nieuwe Bibliotheek. Deze pas wordt betaald door het Jeugdfonds. Met de Cultuurclubpas kan een kind een jaar lang meedoen aan alle activiteiten bij alle locaties van de Nieuwe Bibliotheek die staan in de Kinderagenda bij Activiteiten. Let op: een kind kan 1 aanvraag per jaar vergoed krijgen door het Jeugdfonds. Er moet dus een keuze gemaakt worden tussen een sport-, cultuur- of zwemactiviteit.

Spelregels 2024
Op onze website staat altijd de nieuwste versie van de spelregels die voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere gelden. Wij hebben een inkomenstabel toegevoegd aan het document dat vanaf 1 januari 2024 geldt. Wij vragen jullie extra alert te zijn op het beoordelen van het inkomen van de ouders/verzorgers van het kind. Dit om ervoor te zorgen dat de juiste kinderen onze steun ontvangen.

Let op: Wij vergoeden ook de contributie van kinderen van wie de ouders een lopende schuldenregeling hebben bij Verder (voorheen PLAN-groep) of Maatwerk OSS van de Schoor. Geef duidelijk in de aanvraag aan waarom de ouders recht hebben op een aanvraag!

Waardebon kun je downloaden via www.allekinderendoenmee.nl
Als je als intermediair een waardebon hebt aangevraagd bij een aanvraag, dan ontvang je deze per mail bij goedkeuring van de aanvraag, zodat je deze kunt delen met de ouders van het kind. Je kunt de waardebon eventueel opnieuw oproepen via www.allekinderendoenmee.nl. Log in met je account, open het betreffende dossier bij Mijn Aanvragen. Klik op afdrukken. De waardebon opent. Vervolgens kun je het downloaden en doorzetten naar de ouders of verzorgers.

Warme overdracht van groep 8 naar de eerste klas
Groep 8 leraren en basisschooldirecteuren opgelet: wij willen jullie vragen om in jullie overdracht naar de middelbare school te noteren welke kinderen op dit moment een aanvraag hebben bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zo weten de middelbare schoolleraren dat er een herhaalaanvraag moet komen wanneer de aanvraag eindigt. De nieuwe intermediair dient dan nogmaals te toetsen of de financiële situatie van de ouders aan onze spelregels voldoet. Het Jeugdfonds merkt dat bij overgang naar de middelbare school herhaalaanvragen van sommige kinderen laat of niet worden ingeschoten, dit terwijl de kinderen wel de activiteit beoefenen. Jullie zouden ons én de kinderen helpen als jullie dit in jullie overdracht noteren. Alvast bedankt!

Knop ‘kind neemt nog deel’ niet zichtbaar in aanvraagsysteem
Als een kind al een tijdje bezig is met de sport- of cultuuractiviteit, vragen wij de intermediair via een automatische mail of een kind nog deel neemt aan de activiteit. Helaas is de knop ‘kind neemt nog deel’ niet zichtbaar bij oudere aanvragen die via de herhaalknop zijn ingediend. Dit is een bug in ons systeem en er wordt aan gewerkt. De ‘deelnameknop’ is alleen zichtbaar bij nieuwe aanvragen. Wij vragen intermediairs, voor aanvragen waar de knop ‘kind neemt nog deel’ niet zichtbaar is, of zij de status willen doorgeven via de knop ‘aanmaken vraag’.  Op deze manier weten we of het kind nog actief mee doet aan de activiteit en of er betaald moet worden.

Reminder: Facturen mailen naar facturen.almere@jeugdfondssportencultuur.nl
Aanbieders opgelet: wij willen alle sport en cultuuraanbieders vragen om vanaf heden hun facturen te mailen naar facturen.almere@jeugdfondssportencultuur.nl i.p.v. naar almere@jeugdfondssportencultuur.nl. Bedankt alvast!

Gegevens ouders op het factuurverzoek
Aanbieders opgelet: op het factuurverzoek wat naar jullie wordt gestuurd, zodra wij een aanvraag goedkeuren, staat ook het e-mailadres en het telefoonnummer van de ouder/verzorger van het kind. Zo kunnen jullie contact opnemen met de ouder in het geval een kind niet komt naar de vereniging.

Spandoek Jeugdfonds bij veld Almeerse Hockey Club
Sinds deze maand hangt er een supermooi spandoek van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere bij één van de hockeyvelden van de Almeerse Hockey Club! Wij zijn hier heel blij mee en trots op! We hopen dat de QR-code veel gescand wordt en dat we daarmee kinderen en jongeren bereiken waar thuis geen geld is om de contributie te betalen voor hockey of een andere sport-, zwem- of cultuuractiviteit. De Almeerse Hockey Club heeft de kosten van het spandoek betaald om zo te kunnen bijdragen aan het vergroten van de naamsbekendheid van ons fonds. Wil je als sport- of cultuurvereniging ook een spandoek van het Jeugdfonds Sport & Cultuur of het logo van het fonds op het tenue? Neem dan contact met ons op via coordinator.almere@jeugdfondssportencultuur.nl! (Let op: het fonds heeft niet de middelen om dit zelf te financieren).

Nieuwe aanbieders in 2024
In 2024 zijn er weer nieuwe sport- en cultuuraanbieders bijgekomen bij Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere. Graag lichten wij deze extra uit. Nieuwe sportaanbieders: manege Hippisch Centrum Perier (Voorheen Pampus Hout), We love kickboxing, scouting de Cirkel. Nieuwe cultuuraanbieders: De Nieuwe Bibliotheek (cultuurclubpas), Stichting Salty (zang, songwriting, muziekproductie, fotografie, videografie, performance), William Hazel (zangdocent), Luna Nguyen Atelier, Niels van der Heijden (CKV, keyboard) en Brassband GDFL.

Wist je dat er een Toolkit voor jouw website bestaat?
Vanuit de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere verwachten wij dat het Jeugdfonds zichtbaar aanwezig is op je locatie, website en/of in de nieuwsbrieven. Hiervoor is er een Toolkit beschikbaar die je vindt op onze website: https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/toolkit/. Help om ons om het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere te promoten!

Is jouw mailadres veranderd?
Stuur een mail naar almere@jeugdfondssportencultuur.nl om je oude mailadres om te laten zetten. TIP is om 1 mailadres per organisatie aan te gaan vragen i.p.v. een mailadres op naam. Bijvoorbeeld jeugdfondssportencultuur@ambulantehulpverlening.nl of jeugdfondssportencultuur@demeergronden.nl. Door deze aanpassing van mailadres kan iedere intermediair bij de aanvraag bij ziekte, vakantie of vertrek.

Vragen of meer informatie
Wij vragen vanaf heden e-mails die bestemd zijn voor de coördinatoren Yvonne Wolff en Lindy Heijmering te sturen naar: coordinator.almere@jeugdfondssportencultuur.nl.

Voor aanvullende informatie over een aanvraag kun je contact opnemen met de Backoffice. Deze is bereikbaar via almere@jeugdfondssportencultuur.nl of 036-7601565 op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00-12.30 uur.

Facturen kunnen gemaild worden naar facturen.almere@jeugdfondssportencultuur.nlLees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.