nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere pagina

Almere | 25 januari 2024

Nieuwsbrief januari 2024

Nieuwjaar, nieuwe backoffice en nieuw telefoonnummer!
Wij luiden het jaar 2024 in met een nieuwe backoffice! Mieke Eichelsheim en Bianca van Eijden zijn onze nieuwe backoffice medewerkers en het eerste aanspreekpunt omtrent aanvragen en facturering in Almere. Wij heten Mieke en Bianca van harte welkom en zijn enorm trots op deze stap! Zij hebben zich op onze website en LinkedIn geïntroduceerd. Let op, ons telefoonnummer voor de backoffice is gewijzigd naar: 036-7601565. Het oude nummer is niet meer in gebruik (06-20074161). De backoffice is maandag, dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar tussen 09.00-12.30. Het emailadres voor onze backoffice is hetzelfde gebleven: almere@jeugdfondssportencultuur.nl. Schroom niet om contact op te nemen indien je vragen hebt! Voor overige vragen, kun je terecht bij de coördinatoren Yvonne Wolff of Lindy Heijmering via coordinator.almere@jeugdfondssportencultuur.nl.

Aantal goedgekeurde aanvragen 2023
In totaal hebben wij in 2023 2.275 aanvragen kunnen goedkeuren. Dit is een heel mooi aantal, gezien we in 2022 in totaal 2.133 aanvragen hadden! In 2024 hebben wij de ambitie om 2.400 aanvragen te gaan goedkeuren. Dit omdat we weten dat ongeveer 9.000 kinderen in Almere in armoede leven. Helpen jullie ons mee de ouders en kinderen te bereiken door het Jeugdfonds Sport & Cultuur te promoten op school en in je netwerk? Dit kan bijvoorbeeld via de Social Schools app en door het fonds te bespreken bij oudergesprekken. Ook willen wij sport- of cultuurverenigingen vragen om het fonds te promoten door o.a. ons op de website te vermelden, het onderwerp in het beleid op te nemen en aan te kaarten bij o.a. ledenvergaderingen.

Gedupeerden van de kindertoeslagaffaire
Attentie voor de intermediair: voor een aanvraag van gedupeerde ouders hebben wij meer informatie nodig. Bij het indienen van een aanvraag dien je een notitie te maken als het om gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire gaat. Uiteraard moeten ook deze ouders aan onze spelregels voldoen op het gebied van hun inkomen. Je kunt deze notitie kwijt bij mededelingen in de aanvraag. Op deze manier krijgen wij meer inzicht in welke gezinnen hulp nodig hebben van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Alvast bedankt voor de medewerking!

Facturen mailen naar facturen.almere@jeugdfondssportencultuur.nl
Aanbieders opgelet: wij willen alle sport en cultuuraanbieders vragen om vanaf heden hun facturen te mailen naar facturen.almere@jeugdfondssportencultuur.nl i.p.v. naar almere@jeugdfondssportencultuur.nl. Bedankt alvast!

Wat als de maximale vergoeding vanuit het Jeugdfonds niet hoog genoeg is?
• Het is mogelijk om een resterend bedrag aan te vragen bij Fonds Kinderhulp/Stichting Leergeld/Fonds Bijzondere Noden Almere.
• Bij een muzikaal of sport talent kan je terecht bij Fonds Bijzondere Noden Almere of het Talentenfonds Yvonne van Gennip.

Spelregels 2024 – nieuw netto salaristabel ouders
Op onze website staat altijd de nieuwste versie van de spelregels die voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere gelden. Wij hebben daarin een nieuw inkomenstabel toegevoegd aan het document dat vanaf 1 januari 2024 geldt. Hopelijk helpt dit tabel om een nog duidelijkere richtlijn aan te geven hoeveel ouders maximaal mogen verdienen om in aanmerking te komen voor het Jeugdfonds. Let op: Wij vergoeden ook de contributie van kinderen van wie de ouders een lopende schuldenregeling hebben bij PLAN-groep of Maatwerk OSS van de Schoor. En van kinderen van wie de ouders een gezamenlijk inkomen hebben boven de 120% van het sociaal minimum, maar die in 2023 door de inflatie en/of hoge energiekosten (tijdelijk) onvoldoende financieringsmogelijkheden hebben. Geef duidelijk in de aanvraag aan waarom de ouders recht hebben op een aanvraag!

Belang van proeflessen
Graag attenderen wij alle intermediairs nog even op het belang dat een kind eerst een proefles volgt bij een sport of cultuur aanbieder. Het is namelijk niet mogelijk om van sport of cultuuraanbieder te veranderen, zodra de aanvraag is goedgekeurd. Als een kind geen proefles heeft gevolgd en vervolgens voor een jaar wordt ingeschreven bij een aanbieder is er een kans dat een kind vroegtijdig stopt en wij al voor een jaarcontributie hebben betaald. Dat is niet prettig voor de ervaring van het kind, maar ook kost het meer werk voor de intermediair en het Jeugdfonds. Vraag daarom via de website https://sportencultuur.almere.nl een proefles aan bij de aanbieders. Willen jullie als intermediairs de proeflessen standaard meenemen in het aanvraagproces? Bedankt daarvoor!

Wist je dat er een Toolkit voor jouw website bestaat?
Vanuit de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere verwachten wij dat het Jeugdfonds zichtbaar aanwezig is op je locatie, website en/of in de nieuwsbrieven. Hiervoor is er een Toolkit beschikbaar die je vindt op onze website: https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/toolkit/. Help om ons om het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere te promoten!

Is jouw mailadres veranderd?
Stuur een mail naar almere@jeugdfondssportencultuur.nl om je oude mailadres om te laten zetten. TIP is om 1 mailadres per organisatie aan te gaan vragen i.p.v. een mailadres op naam. Bijvoorbeeld jeugdfondssportencultuur@ambulantehulpverlening.nl of jeugdfondssportencultuur@demeergronden.nl. Door deze aanpassing van mailadres kan iedere intermediair bij de aanvraag bij ziekte, vakantie of vertrek.

Meer informatie
Wij vragen vanaf heden e-mails die bestemd zijn voor de coördinatoren Yvonne Wolff en Lindy Heijmering te sturen naar: coordinator.almere@jeugdfondssportencultuur.nl

Voor aanvullende informatie over een aanvraag en facturatie kun je contact opnemen met de Backoffice. Deze is bereikbaar via almere@jeugdfondssportencultuur.nl of 036-7601565 op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00-12.30 uur.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.