Nieuwe spelregels

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere pagina

Almere | 26 maart 2019

Nieuwe spelregels

Nieuwe Spelregels

Om de aanvragen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere goed transparant te kunnen toetsen, zijn er spelregels opgesteld. Bij het vaststellen van de spelregels is opnieuw gekeken hoe we onze intermediairs kunnen ondersteunen bij het indienen van de aanvragen. De nieuwe spelregels vind u hier!

Backoffice Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Om onze intermediairs goed te kunnen ondersteunen bij de aanvragen hebben wij een nieuw backoffice team waarmee we nu ook vijf dagen per week overdag bereikbaar zijn per telefoon, e-mail en natuurlijk via het reactieformulier, gekoppeld aan het aanvraagsysteem. Zodra de binnengekomen aanvraag in behandeling is genomen door het backoffice van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere, wordt er naar gestreefd binnen drie weken de aanvraag af te handelen. De status van de aanvraag kan door de intermediair worden ingezien in het digitale aanvraagsysteem. Wanneer de aanvraag compleet én geactiveerd is door het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere, wordt er naar gestreefd binnen drie weken na ontvangst van de factuur van de sportvereniging of cultuurinstelling te betalen.

E-mailadres: almere@jeugdfondssportencultuur.nlLees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.