nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda pagina

Breda | 3 oktober 2022

Nassau Harmonie Breda steunt de muzikale ontwikkeling van kinderen

Teunis Minnen en Dries Arbon van het bestuur van de Nassau Harmonie Breda (in liquidatie) vertelden ons het prachtige verhaal van ‘hun harmonie’.

Helaas hebben zij, naar bijna 100 jaar muziek maken, moeten besluiten de vereniging op te heffen. Een verdrietig besluit. Toch willen zij de muzikale ontwikkeling in de stad voortzetten, want zoals zij zelf zeggen ‘de jeugd heeft de toekomst’. En daarom hebben zij ons enorm verrast met een erg mooie donatie.

Ontstaan van Nassau Harmonie Breda
Op 30 april 1923 werd de toenmalige Bredase Postharmonie opgericht als personeelsvereniging van de PTT. Na de Tweede wereldoorlog werd de naam PTT harmonie in het leven geroepen. Na de opsplitsing van KPN in KPN Telecom en TNT Post Group is de harmonie als TNT Postharmonie Breda door het leven gegaan. Na de afstoting van de harmonieën door TNT, is de harmonie in 2010 onder de naam Nassau Harmonie Breda zelfstandig verder gegaan.

Muziek maken op hoog niveau
De harmonie heeft ups en downs gekend. Wel is steeds muziek op hoog niveau gemaakt. In de jaren zeventig liep het aantal leden schrikbarend terug. Zo erg zelfs dat de drumband in 1980 nog slechts acht actieve leden telde en moest worden opgeheven. Maar nog datzelfde jaar kwam de harmonie er weer boven op. In 1983 telde de harmonie weer veertig muzikanten en vijftig aspirant-muzikanten. Lokaal was de harmonie vooral bekend van de jaarlijkse muzikale ondersteuning van de Dodenherdenking op 4 mei, van optredens tijdens Koningsdag en de Nassaudag en deelname aan Spanjaardsgatconcerten.

Terugloop ledental
Het afgelopen decennium is het ledental gestaag teruggelopen. Aanwas van nieuwe leden was er maar mondjesmaat. Onze jarenlange betrokkenheid bij projecten om kinderen te enthousiasmeren om muziek te gaan maken, heeft helaas tot geen enkele instroom van jeugd geleid. Ook Corona heeft ons geen goed gedaan.
De conclusie dat het niet meer mogelijk was muziek te maken op de wijze zoals wij dat graag zouden willen én het feit dat wij geen mogelijkheden meer zagen het tij te keren, heeft eind 2021 geresulteerd in het besluit om de vereniging, na bijna 100 jaar muziek maken, per 1 januari 2022 op te heffen.

 

Afronding
Na 1 januari zijn wij bezig geweest met alles te regelen wat bij een ‘liquidatie’ geregeld moet worden. Eén van die zaken is de bestemming van het banksaldo. Voor de verdeling hebben wij besloten naast organisaties die onderzoek doen naar of toepassing geven aan ‘muziek als medicijn’, of die zich als doel stellen om jonge, potentiële vakmusici onderwijs te bieden en voor te bereiden op een carrière als zelfstandig, breed georiënteerd musicus, of die cliënten met muziek actief en/of passief ontspanning bieden (verzorgenden/dagbesteding, ), ook organisaties te steunen die kinderen enthousiasmeren en/of in staat te stellen om muziek te maken.

Goed doel
Dat het Jeugdfonds het voor kinderen en jongeren die uit gezinnen komen die het financieel niet breed hebben, toch mogelijk maakt deel te nemen aan sport- of culturele activiteiten, spreekt ons erg aan. Om die reden hebben dan ook besloten aan het fonds te doneren.

 

Het bestuur,

Teunis Minnen, voorzitter a.i.
Dries Arbon, penningmeester
Margreet Oosterbosch-van Kampen, bestuurslid
Manuel de Wijs, bestuurslid
Niek Duijf, bestuurslidLees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.