nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg pagina

Limburg | 22 december 2022

Meedoen in Limburg pilotprojecten afgerond!

Meedoen in Limburg pilotprojecten afgerond!
Kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen vinden vaak niet de weg naar georganiseerd sport-, beweeg- en cultuuraanbod. Dat geldt ook voor vluchtelingen kinderen. Met dank aan de financiële bijdrage van Provincie Limburg hebben Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg de afgelopen twee jaar vijf pilots in Limburg gefaciliteerd vanuit de subsidie ‘Meedoen in Limburg’. Het doel: zorgen dat kinderen uit de benoemde doelgroep structureel deelnemen aan sport-, beweeg- en cultuuractiviteiten. Kijk op www.meedoeninlimburg.nl/pilotprojecten voor inhoudelijke informatie over de projecten en de eindrapportage van Kenniscentrum Sport & Bewegen.


Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.