nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland pagina

Noord-Holland | 21 april 2022

Loslaten maximum bedragen

Per 1 mei 2022 starten wij met een pilot. Vanaf dat moment zullen wij de daadwerkelijke contributie-/lesgeldbedragen gaan vergoeden in plaats van het aanhouden van een maximumbedrag per aanvraag. Hieronder meer informatie over deze belangrijke wijziging.

Om het deelnemen van kinderen juist nu, na alle coronaperikelen, te stimuleren heeft het bestuur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland besloten om de daadwerkelijke contributie/lesgelden te gaan vergoeden vanaf 1 mei 2022. Dit kan dit jaar dankzij extra landelijke financiële middelen. Gezien het een pilot betreft, geldt deze aanpassing vooralsnog voor de periode tot en met december 2022, mits het budget toereikend is.

Daarom de oproep om vanaf nu aan te vragen wat het kind daadwerkelijk nodig heeft om de activiteit een jaar uit te voeren.

Regels omtrent  deze pilot

  1. Het nieuwe beleid geldt alleen voor sport- en cultuuraanvragen en niet voor zwemlesaanvragen. Voor zwemlessen hebben we bijna overal al aparte afspraken.
  2. Het is niet mogelijk om tegelijkertijd een sport- en cultuuraanvraag te doen, behalve als dat in de betreffende gemeente al wél is toegestaan.
  3. Het maximale bedrag voor de waardebonnen blijft gehandhaafd, namelijk 100 euro.
  4. We gaan geen dure abonnementen e.d. voor onbeperkt sporten/lessen vergoeden, maar houden de richtlijn aan van 2x per week sporten/lessen.
  5. Mocht u in 2022 al een aanvraag hebben ingediend waar eigenlijk een hogere bijdrage voor nodig zou zijn, kunt u dat tot en met 31-5-2022 aan ons doorgeven. Dan kunnen we de aanvraag eventueel nog aanpassen.
  6. Deze regeling is alleen voor aanvragen die in 2022 worden ingediend en zolang ons extra budget toereikend is.

 

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op via de mail of telefonisch via 06-14322908.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.