Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland pagina

Noord-Holland | 5 juli 2019

Kick-off mét cheque-uitreiking in Heerhugowaard

Sinds 1 januari 2019 is in de gemeente Heerhugowaard het Jeugdfonds Sport & Cultuur van start. Dit fonds geeft kinderen uit gezinnen met een laag inkomen een bijdrage in de kosten voor sport en cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur in Heerhugowaard is een particulier fonds, dat voor een groot deel ook gefinancierd wordt door de gemeente Heerhugowaard. Daarnaast wordt het fonds aangevuld met donaties en bijdragen van lokale en nationale sponsors.

Feestelijk startmoment
Tijdens een kick-off op 28 juni j.l. konden potentiële intermediairs kennis maken met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Intermediairs zijn professionals die betrokken zijn bij kinderen en/of armoedesituaties, zoals een leerkracht, jeugdhulpverlener, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of maatschappelijk werker. Alleen intermediairs kunnen bij het fonds aanvragen doen voor kinderen. In een korte presentatie leerden zij alle ins en outs over het fonds. Hierdoor weten zij nu precies hoe zij een aanvraag kunnen doen bij het fonds voor kinderen die dat nodig hebben.

Donatie Rabobank Foundation
Een extra kers op de taart was een bijdrage van maar liefst €10.000,- van de Rabobank Foundation voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur in Heerhugowaard. Melissa Rotteveel, bestuurder van Jeugdfonds Sport & Cultuur, overhandigde de cheque aan Wethouder Cultuur John Does.
Lokaal draagvlak is zeer belangrijk voor het succes van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De steun van gemeenten en bedrijven is onmisbaar. De Rabobank Foundation, het landelijke maatschappelijke fonds van alle Rabobanken, ondersteunt de missie van het fonds om meer gemeenten aan te laten sluiten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Hiervoor stelt de Rabobank Foundation een startbijdrage beschikbaar, waarmee het fonds de mogelijkheid krijgt om extra veel kinderen een sport- of cultuurkans te bieden.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

kinderen groeit op in armoede

kinderen en jongeren in 2018 de kans kregen om te sporten

kinderen en jongeren in 2018 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen...