nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland pagina

Noord-Holland | 5 juli 2019

Kick-off mét cheque-uitreiking in Heerhugowaard

Op 1 januari 2019 ging in de gemeente Heerhugowaard het Jeugdfonds Sport & Cultuur van start. Dit fonds geeft kinderen uit gezinnen met een laag inkomen een bijdrage in de kosten voor sport en cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur in Heerhugowaard is een particulier fonds, dat voor een groot deel ook gefinancierd wordt door de gemeente Heerhugowaard. Daarnaast wordt het aangevuld met donaties en bijdragen van lokale en nationale sponsors.

Feestelijk startmoment
Tijdens een kick-off op 28 juni j.l. konden potentiële intermediairs kennismaken met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Intermediairs zijn professionals die betrokken zijn bij kinderen en/of armoedesituaties. Denk daarbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of maatschappelijk werker. Alleen intermediairs kunnen aanvragen doen voor kinderen. In een korte presentatie leerden zij alle ins en outs over het fonds. Hierdoor weten zij nu precies hoe zij een aanvraag kunnen doen voor kinderen die dat nodig hebben.

Donatie Rabobank Foundation
Een extra kers op de taart was een bijdrage van maar liefst €10.000,- van de Rabobank Foundation. Melissa Rotteveel, bestuurder van Jeugdfonds Sport & Cultuur, overhandigde namens de Rabobank Foundation de cheque aan Wethouder Cultuur John Does.
Lokaal draagvlak is zeer belangrijk voor het succes van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De steun van gemeenten en bedrijven is dan ook onmisbaar. De Rabobank Foundation, het landelijke maatschappelijke fonds van alle Rabobanken, ondersteunt de missie van het fonds om meer gemeenten aan te laten sluiten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Hiervoor stelt de stichting een startbijdrage beschikbaar, waarmee het fonds de mogelijkheid krijgt om extra veel kinderen een sport- of cultuurkans te bieden.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.