nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland pagina

Zuid-Holland | 5 april 2023

John van den Berg neemt na 8 jaar afscheid als bestuurslid bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

John is 8 jaar lang bestuurslid geweest en de vergadering in december 2022 was voor hem de laatste van zijn periode als bestuurslid bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland. Op 28 maart 2023 hebben wij als Jeugdfonds, officieel afscheid van hem genomen als bestuurslid. Wij willen John bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid de afgelopen 8 jaar.

John, geboren in Scheveningen en opgegroeid in Den Haag, is na zijn middelbare schoolperiode fysiotherapie gaan studeren in Den Haag. Toen hij zijn diploma heeft behaald is hij al snel les gaan geven op diezelfde opleiding fysiotherapie. Toen de opleiding fysiotherapie in Den Haag werd opgeheven, is hij leiding gaan geven aan de opleiding bewegingstechnologie. De laatste jaren van zijn carrière was hij als directeur verbonden aan de Academie voor Sportstudies (Haagse Hogeschool).

Deze dagen is John nog steeds veel in Den Haag te vinden, zo zit hij bijvoorbeeld in de Adviesraad voor Sport op de sportcampus in het Zuiderpark. In 2014 is hij, na een aantal proefvergaderingen, gestart als bestuurslid bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland. Hij kwam vanuit de hoek Sport & Onderwijs in het bestuur en bracht zijn expertise in over het bewegingsonderwijs.

Familie & Sport

Van oorsprong is John een voetballer en een tennisser, maar nu fietst hij graag en staat hij één keer per week op de golfbaan. John is getrouwd, heeft twee kinderen en vier kleinkinderen en is dus, naast het sporten en zijn bestuurszaken, druk met het belangrijkste: familie. Sport is voor John en zijn familie altijd belangrijk geweest. Zijn dochter was hockeyster en zijn zoon voetballer en tennisser. Zijn kinderen zijn nog steeds actieve sporters en geven dit ook weer door aan hun kinderen.

De groeiende organisatie van het Jeugdfonds Sport & Cultuur

John geeft aan het mooi te vinden dat het Jeugdfonds een groeiende organisatie is geworden. Steeds meer kinderen krijgen de kans om deel te nemen door een bijdrage van het Jeugdfonds. Er worden meer wegen bewandeld om zoveel mogelijk kinderen te betrekken. John zegt deze groei erg mooi en belangrijk te vinden: “Het blijft belangrijk om te blijven kijken naar opties om nog meer kinderen mee te kunnen laten doen en te betrekken”. Daarnaast ziet hij ook dat een grote groep kinderen tussen 12 en 18 uitvalt bij sportverenigingen. Het is belangrijk om deze groep extra aandacht te geven en te blijven wijzen op het bestaan van het Jeugdfonds.

John geeft aan het belangrijk te vinden dat mensen blijven bewegen en gezond eten vanuit een preventieve gedachte. Mensen worden minder snel ziek en krijgen minder snel beperkingen bij een betere conditie. Daarom moeten kinderen de kans krijgen om te sporten, zodat ze dit dan later ook zullen blijven doen. “Het gezondheidsaspect vind ik erg belangrijk, er zijn ook een hoop onderzoeken, die wijzen op het feit dat bewegen goed is voor je brein. Daarnaast neemt obesitas onder jeugdigen nog steeds toe.”

Naast het gezondheidsaspect is er ook het sociale aspect. Bij overgewicht dreigen mensen sneller in een isolement te geraken. Door kinderen de kans te geven om mee te kunnen doen, hoop je ze te betrekken in de maatschappij, waardoor ze zich ook op sociaal vlak verder kunnen ontwikkelen.

De toekomst voor John

John is nog steeds actief in een aantal besturen. Hij is inmiddels 10 jaar geleden met pensioen gegaan, maar wil graag in bestuurlijke zin in contact blijven met jeugdigen. John zit niet graag stil, wil blijven bewegen en betrokken blijven bij maatschappelijke ontwikkelingen zolang zijn gezondheid dat toelaat.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.