nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland pagina

Gelderland | 18 april 2019

JFSC Gelderland tekent armoedepact

Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland tekende 16 april in Tiel het armoedepact: Van Armoede naar Beter. De meer dan vijftig deelnemers aan het armoedepact hebben de ambitie armoede in Tiel terug te dringen en te voorkomen. Door de weg te wijzen naar hulp en het taboe rond armoede te doorbreken hopen we veel mensen te helpen om hun situatie te veranderen. Nu alle organisaties die met het thema bezig zijn bij elkaar zijn gebracht in een netwerk kunnen we beter naar elkaar doorverwijzen. Zo kunnen ook meer kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor sport of cultuur ons vinden om een aanvraag in te dienen.

 

 

 Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.