nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere pagina

Almere | 20 november 2022

Jeugdfonds Sport & Cultuur challenge: Alle kinderen doen mee!

Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan Sport & Cultuur, maar niet elke ouder kan dit betalen. In Almere groeien meer dan 5.000 kinderen op in armoede. Deze kinderen hebben recht op financiële ondersteuning van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere. Toch vragen niet alle kinderen of hun ouders die ondersteuning ook daadwerkelijk aan. Een reden voor het jeugdfonds Sport & Cultuur Almere om aan de noodbel te trekken en een challenge te ontwikkelen die het Jeugdfonds zichtbaar maakt voor alle kinderen en ouders in Almere.

Het jeugdfonds Sport & Cultuur daagt alle tussenpersonen die professioneel betrokken zijn bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind (leeftijd 2 t/m 17 jaar) uit om aan de slag te gaan met de challenge: Alle kinderen doen mee! Elke stap naar meer bereik van kinderen en jongeren telt. Een voltooide groep challenges wordt beloond met een topprestatiebadge. De betreffende organisatie of school in Almere wordt officieel erkend als partner van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere. De batch zal aan de buitenmuur bevestigd worden van de locatie van de betreffende organisatie of school om iedereen te kunnen laten zien dat je daar terecht kunt voor je fondsvragen. Debehaalde successen worden gevierd met een feestelijke uitreiking op locatie.

Tijdens de inspiratie- en uitwisselingsbijeenkomst op 21 november in het Topsportcentrum ontvangen de buurtsportcoaches (Sciandri, Talent in opleiding en De Schoor) en leerkrachten van basisschool De Olijfboom en het Oostvaarders College Almere uit handen van wethouder Froukje de Jonge de eerste topprestatiebadges. Deze organisaties en scholen hebben meer dan 6 buurtsportcoaches of leerkrachten aangemeld als intermediair. Elke intermediair heeft één of meerdere aanvragen gedaan bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere. De organisatie of school neemt het Jeugdfonds Sport & Cultuur minimaal 2x per jaar op in haar nieuwsbrief en verdere uitingen.

Voorzitter ‘Ingrid van Gelder’ zegt: We willen ervoor zorgen dat ieder kind de gelegenheid heeft om zich te verbinden aan de Sport & Cultuur activiteiten in onze mooie stad en roept contactpersonen van school of instanties zoals het wijkteam, zorginstellingen, buurtsport- en cultuurcoaches en alle andere professionals die betrokken zijn bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind op zich aan te melden als intermediair en aan de slag te gaan met de challenge: Alle kinderen doen mee!

Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sporten of cultuur zoals voetbal, dans, judo, kickboksen, muziek. De contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of culturele lesgever waar het kind lid van wordt of op les gaat. Voor vragen mail naar yvonne.almere@jeugdfondssportencultuur.nl

Voor meer informatie https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere Heb je nog vragen of wil je jouw organisatie of school aanmelden voor de topprestatiebadge, mail dan naar yvonne.almere@jeugdfondssportencultuur.nlLees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.