nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Arnhem pagina

Arnhem | 23 april 2019

Jeugd Cultuur Award Arnhem 2019!

NIEUWS JeugdCultuurAward

Zondagmiddag 3 november zal de Jeugdcultuur Award 2019 worden uitgereikt! Projecten kunnen ingeschreven worden tot 1 september 2019.

Zie hieronder het bericht van april over de JeugdCultuur Award 2019! Schrijf je eigen project in of draag een project aan!

 

Na het grote succes in 2017, zie de berichten en aftermovie , wordt dit jaar voor de derde keer De JeugdcultuurAward georganiseerd! Verschillende projecten kunnen strijden om een prijs voor het beste initiatief  rond actieve cultuurparticipatie- en productie met  jeugd van 4 tot 18 jaar. 

Kandidaten kunnen tot 1 september zichzelf aanmelden of worden voordragen.  Een onafhankelijke jury nomineert de drie beste initiatieven. De eerste prijs is een bedrag van €750,-, de tweede en derde prijs €250,-. Ook mag er weer gestemd worden door de Arnhemmers voor de publieksprijs! De prijs wordt uitgereikt aan de projectleider van het initiatief, en het bedrag kan worden besteed aan het verbreden of verdiepen van het initiatief.

De jury wordt gevraagd om op vier kernkwaliteiten te letten: het initiatief is wijkgericht, artistiek, participatief en vernieuwend. Hieronder volgt een korte uitleg;

  • Wijkgericht: het initiatief bevindt zich dicht bij de eigen leefwereld en prioriteiten van de jeugd; letterlijk of figuurlijk dicht bij huis en in de vrije tijd;
  • Artistiek: het initiatief inspireert in artistiek opzicht vanwege een heel eigen benadering van talentontwikkeling of creërend leren die aansluit bij  de culturele interesses en leerstijlen van de jeugd;
  • Participatief: het initiatief mobiliseert de sociale omgeving van de jeugd – of de jeugd zelf – zodat deze ook actief bijdraagt aan de organisatie en de duurzaamheid van de activiteit (denk aan ouderbetrokkenheid en/of vormen van zelforganisatie);
  • Vernieuwend: het initiatief draagt bij aan nieuwe beelden, nieuwe relaties en nieuwe competenties – het vergroot de wereld – bij jeugd die daar anders moeilijk toegang toe heeft (minimaal 40% van de deelnemers komt uit een minder draagkrachtig gezin).

Nu is onze vraag aan jullie: Welke projecten zouden in aanmerking kunnen komen voor de JeugdCultuurAward? Ken je iets? Kan je iets aandragen of heb je tips voor ons? Klik op de link voor het aanmeldformulier en schrijf je project in! Voor vragen kun je contact opnemen met: sandra.arnhem@jeugdfondscultuur.nl

Zuid aan Zee, prijswinnaars 2017!Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Arnhem

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.