nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant pagina

Brabant | 20 november 2023

Jeugdfonds bij Sportcafé in Drunen

Stichting de Schroef hield op 26 oktober haar jaarlijks Sportcafé, een ontmoetingsplek voor sport- en beweegaanbieders, professionals in de zorg, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Monique Valk, coördinator van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant was hier aanwezig.

De stichting vindt het belangrijk dat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en mogelijk zijn. Dat doen de buurtsportcoaches onder meer door het bedenken en uitvoeren van beweegactiviteiten, het bieden van persoonlijke begeleiding, het organiseren van netwerkevenementen en het intermediairschap van Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant.

Het thema van het Sportcafé was ‘Sport anno nu’. Stichting de Schroef ziet dat mensen meer ongebonden willen sporten. De opkomst van e-sports en interactief bewegen zorgt voor een diverser sportklimaat waardoor ‘nieuwe’ doelgroepen worden aangesproken. De aanwezigen konden onder meer een aantal vormen van gaming en interactief bewegen uitproberen.

Tijdens de borrel was er ruimte om de buurtsportcoaches te spreken. Ook de intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant, buurtsportcoach Sebastiaan Verweijen, was aanwezig. Hij en Monique Valk beantwoorden vragen over het fonds.

stichtingdeschroef.nlLees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.