nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere pagina

Almere | 25 oktober 2022

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is een fonds voor en door Almeerders. Samen maken we het verschil

Komende periode vertelt elk bestuurslid kort waarom hij of zij zich inzet voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Almere. Onze voorzitter Ingrid van Gelder trapt af. Zij vertelt waarom zij in het bestuur zit:

“Sport is altijd een rode draad in mijn leven geweest. Zelf sport ik graag, maar ik ben ook trainer, vrijwilliger, supporter of ben ik te vinden als ouder langs de lijn. Ook werk ik al  20 jaar in de sport, nu vanuit mijn eigen sportmanagement & consultancy bedrijf. “Toen ik een paar jaar geleden in Almere kwam wonen wilde ik graag wat terugdoen voor mijn nieuwe stad. Vanuit mijn sportieve en professionele achtergrond, vind ik het heel belangrijk dat elk kind met veel plezier aan sport kan doen en zijn/haar muzikale talenten kan ontdekken. Ook wil ik voor iedereen gelijke kansen om mee te kunnen doen en geloof ik in de kracht van samenwerking. In de rol van Voorzitter bij het Jeugdfonds Almere Sport en Cultuur komen al deze zaken samen”.

Fonds voor Almeerders

Het Jeugdfonds Almere is echt een fonds voor en door Almeerders. We maken gebruik van een groot netwerk van meer dan 400 lokale intermediairs in onder andere onderwijs, zorg en hulpverlening die de kinderen actief naar het Jeugdfonds doorverwijzen. Zij leggen de verbinding met 190 betrokken sport-, cultuur- en zwemaanbieders. Ik ben er enorm trots op dat we wekelijks voor 1700  kinderen (en hun ouders) in de stad met sport en cultuur het verschil kunnen maken. Echt een teamprestatie van het netwerk, bureau en bestuur samen. Ik vind het een eer om voorzitter te mogen zijn van deze “club” . Ik zet me daar dan ook graag voor in.

De ambities voor de toekomst?

Onze ultieme droom is natuurlijk om  alle 5000 kinderen in Almere die in armoede opgroeien te laten sporten, “culturen” of om een zwemdiploma te laten halen. Maar eerst een groei naar minimaal 2000 in 2023. We hebben momenteel al fantastische partners in de Gemeente Almere en het Landelijk Jeugdfonds Sport en Cultuur. Maar met de toenemende vraag kunnen we ook nog extra hulp gebruiken vanuit bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Ook hebben we nog ruimte voor vrijwilligers in bestuur of andere functies en staan we altijd open voor nieuwe sporten of cultuuraanbieders. Kortom, we blijven als Jeugdfonds ook in beweging.

Jeugdfonds Sport en Cultuur Almere

In 2022 zijn nu al bijna 1700 kinderen lid geworden van een sportvereniging of cultuuraanbieder met steun van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere. Het aantal huishoudens in financiële problemen komen door de stijgende prijzen voor gas, elektriciteit en boodschappen groeit en dat leidt tot extra snelle stijging van de aanvragen. Het Jeugdfonds betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, zwemles, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

 Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.