nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda pagina

Breda | 10 maart 2021

Geweldige actie van Kbs St. Joseph voor kinderen in Breda

Op 3 maart klonk bij de Kbs St. Joseph het startschot voor een actieweek waarbij de leerlingen zich inzetten om geld op te halen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda. De leerlingen gingen tijdens hun gymles een sportieve uitdaging aan. Met het halen van deze uitdaging haalden zij geld op voor kinderen en jongeren in Breda waarbij er thuis geen geld is om mee te doen aan een sport of culturele activiteit.

Digitale actie
Het startschot werd digitaal gegeven met een warming up van de ambassadeur van het fonds One championship MMA fighter Pieter Buist. Ook hadden de leerlingen van de bovenbouw per klas online een gesprek met de coördinator van het fonds om zo nog meer te weten te komen over het doel waar ze zo fanatiek voor aan de slag waren. Het doneren ging volledig digitaal via de persoonlijke Mijn Jeugdfonds Actiepagina van de school.

Enorme inzet
Dat de leerlingen, leerkrachten en alle medewerkers van de school een enorme inzet hebben geleverd bleek vandaag wel bij de bekendmaking van het bedrag dat ze hebben opgehaald met deze actie. De directeur van Kbs St. Joseph Maurice van de Lisdonk overhandigde samen met drie leerlingen Floor, Feline en Merijn uit de bovenbouw maar liefst een cheque van € 5561,- aan Thea Kremers van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda.

Meedoen
Kbs St. Joseph vindt het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om deel te nemen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Maar liefst 1 op de 9 kinderen en jongeren in Breda kinderen groeit op in een gezin waar geen geld is om lid te worden van een sportclub of om creatieve lessen te volgen. Gelukkig kunnen deze kinderen en jongeren terecht bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda. Die betaalt voor kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde attributen.

Sporten of je creatief uiten is niet alleen leuk maar ook belangrijk. Kinderen leren samenwerken, omgaan met winst en verlies en doen allerlei vaardigheden op waar ze hun hele leven iets aan hebben. Daardoor groeit hun zelfvertrouwen en zitten ze lekkerder in hun vel. Dat is goed voor het kind, de klas, de buurt en uiteindelijk de hele samenleving!

Wil jij ook zo’n toffe actie op jouw school? Neem voor meer informatie over ons sponsoractie pakket contact met ons op via breda@jeugdfondssportencultuur.nl of 06 14387291.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.