Factsheet 2022

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen pagina

Groningen | 8 maart 2023

Feiten en cijfers 2022

We zijn blij dat zoveel kinderen in 2022 (weer) de weg naar de clubs hebben gevonden. Ruim 3.200 kinderen en jongeren hebben kunnen meedoen aan sportieve en/of culturele lessen met hulp van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen. Zo’n 2.726 kinderen kunnen voetballen, judoën, turnen of een andere favoriete sport. Tevens hebben 503 kinderen kunnen dansen, muziek maken, toneelspelen of een andere leuke culturele activiteit kunnen volgen.  Ook zijn er 1.838 waardebonnen voor de aanschaf van sport- en cultuurbenodigdheden verstrekt. Dit zijn bijvoorbeeld een judopak, balletschoenen of de huur van een muziekinstrument.

Dat hadden we nooit kunnen realiseren zonder de hulp en inzet van onze subsidieverstrekkers, sponsoren en donateurs. Ook kunnen wij niet zonder onze honderden intermediairs die onze ogen en oren in de wijken en dorpen zijn. Zij zien de gezinnen die te weinig geld hebben om mee te doen en zorgen er middels een aanvraag voor dat ze lid kunnen worden van een sportvereniging of cultuuraanbieder. Dus sponsoren, donateurs, samenwerkende fondsen, de provincie en gemeenten, intermediairs en alle andere betrokkenen heel hartelijk bedankt!

Helaas bereiken we nog niet alle kinderen. Een groot aantal gezinnen in Nederland leeft nog steeds in armoede of zijn door de huidige ontwikkelingen zoals de inflatie en energiecrisis in de problemen gekomen. Daarbij gaat het nog steeds om grote aantallen en dus ook om heel veel kinderen die niet of moeilijk mee kunnen doen. Iedere dag proberen wij voor deze kinderen het verschil te maken. Dat kunnen wij echter niet alleen en dus zullen we nog meer de samenwerking zoeken. Want ieder kind moet kunnen meedoen!

Bekijk hier de volledige Factsheet Jeugdfonds S&C Groningen 2022Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.