factsheet

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen pagina

Groningen | 22 februari 2021

Feiten en cijfers 2020

In 2020 hebben in de provincie Groningen 2.752 kinderen kunnen voetballen, judoën, turnen of een andere favoriete sport gedaan. Daarnaast hebben 629 kinderen kunnen dansen, muziek maken, toneelspelen of een andere leuke culturele activiteit kunnen volgen. In totaal hebben we 3.381 kinderen en jongeren kunnen laten meedoen aan sportieve en/of culturele lessen. Dit waren helaas iets minder kinderen dan het voorgaande jaar en heeft er waarschijnlijk mee te maken dat door Corona veel sport- en cultuuractiviteiten stil kwamen te liggen of nog steeds niet plaats kunnen vinden.

Dat hadden we nooit kunnen realiseren zonder de hulp van onze subsidieverstrekkers, sponsoren en donateurs. Ook kunnen wij niet zonder onze honderden intermediairs die onze ogen en oren in de wijk en gemeente zijn. Zij zien de gezinnen die te weinig geld hebben om mee te doen en zorgen er middels een aanvraag voor dat ze lid kunnen worden van een sportvereniging of cultuuraanbieder. Dus sponsoren, donateurs, samenwerkende fondsen, de provincie en gemeenten, vrijwilligers, leerkrachten, jeugdhulpverleners, wijkteams en alle betrokken professionals, heel hartelijk bedankt!

Helaas bereiken we nog niet alle kinderen. Een groot aantal gezinnen in Nederland leeft nog steeds in armoede en de verwachting is dat door Corona de doelgroep zelfs nog zal groeien. Deze problematiek is complex. Daarbij gaat het nog steeds om grote aantallen en dus ook om heel veel kinderen die niet of moeilijk mee kunnen doen. Iedere dag proberen wij voor deze kinderen het verschil te maken. Dat kunnen wij echter niet alleen en dus zullen we nog meer de samenwerking zoeken. Want ieder kind moet kunnen meedoen!

Download hier de Factsheet 2020 – Jeugdfonds S&C Groningen Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.