Facts & Feiten 2022

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg pagina

Limburg | 11 april 2023

Facts & Feiten 2022

In 2022 kregen meer gezinnen dan voorheen het moeilijk om financieel rond te komen. Als gevolg van Inflatie en de gestegen energie- en brandstofprijzen kwam een grotere groep gezinnen onder de armoedegrens. We zijn daarom extra blij dat we via het Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg veel van hen hebben kunnen ondersteunen.

Door onze financiële steun hebben we kinderen weer mee laten doen, erbij laten horen, laten genieten van sport en culturele activiteiten. Dankzij het Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg hebben maar liefst 4860 kinderen een sport kunnen beoefenen en 871 kinderen aan culturele activiteiten mee kunnen doen.

Veel kinderen hebben, na corona, de weg naar de club weer gevonden maar we helpen nog niet alle kinderen die in financiële zorgen opgroeien. En daarom proberen we doormiddel van diverse projecten en campagnes nog meer mensen bewust te maken van het feit dat ze deze kinderen die kans kunnen bieden.

Afgelopen jaar is toegewerkt naar een fusie tussen het Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur Limburg per 01-01-2023. De beide fondsen werkten in de praktijk al vergaand samen in een gezamenlijke backoffice. Om de onderlinge samenwerking te intensiveren met als doel meer kinderen en jongeren in Limburg te bereiken en ondersteunen, bij het beoefenen van sport en cultuur, zijn nu  ook de besturen van de stichtingen samengevoegd

U kunt meehelpen om kinderen perspectief te bieden: kinderen te laten meedoen met sport en cultuur. Als u een gezin of kind kent dat een sport wil beoefenen of aan een culturele activiteit wil deelnemen, wijs ze op het bestaan van het Jeugdfonds.

Komende jaren zetten wij er op in nog meer kinderen te bereiken en ondersteunen. Wij willen U danken voor de betrokkenheid en inzet.

Wilt U de cijfers en feiten graag bekijken, klik dan hier voor ons jaaroverzicht 2022.

 

Birgit op de Laak – Voorzitter Jeugdfonds Sport & Cultuur LimburgLees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.