nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland pagina

Zeeland | 1 september 2020

Cultuur@Cruyff Courts van start in Middelburg en Vlissingen

KINDEREN MAKEN KENNIS MET CULTUUR IN DE WIJK

Kunsteducatie Walcheren (KEW) slaat de handen ineen met Stichting RoatGemeente Vlissingen, Gemeente Middelburg, Vlissingen in Beweging, Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland en Welzijn Middelburg voor het project Cultuur@CruyffCourts in Vlissingen en Middelburg dat vanaf 2 september van start gaat. Het project, geïnitieerd door Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Johan Cruyff Foundation en gecoördineerd door KEW, heeft de insteek om kinderen en jongeren uit armere wijken toegang te geven tot sport en cultuur dichtbij huis: op Cruyff Courts. Kinderen krijgen naast het al bestaande sportaanbod nu ook de mogelijkheid kennis te maken met culturele workshops zoals rappen, theater, muziek, fashion en beeldhouwen.

Cultuur@CruyffCourts
Cruyff Courts zijn veilige ontmoetingsplekken in vaak armere wijken waar kinderen en jongeren kunnen sporten. Cultuur wordt door veel ouders, kinderen en jongeren ervaren als abstract en ver van hun bed. Door op de Cruyff Courts te laten zien dat ook rap, fashion, dansen en graffiti cultuur zijn, wordt het culturele aanbod concreet en bereikbaar. Tevens wordt de drempel naar structurele deelname verlaagd doordat de culturele lessen worden gegeven door cultuuraanbieders en buurtsportcoaches uit de wijk. Is er thuis geen geld om op les te gaan? Dan betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Kick- off C@CC door Nasser El Jackson en Dax Hovius
De feestelijke aftrap wordt onder begeleiding van wethouder Rens Reijnierse op 2 september om 15.00 uur gegeven door niemand minder dan tweevoudig wereldkampioen groundmoves Nasser El Jackson en The Voice Kids 2020 winnaar Dax Hovius. Daarnaast zijn er tussen 15.00 en 17.30 uur en allerlei workshops voor kinderen en jongeren. Zij kunnen deelnemen aan workshops; fashion, loopstation, rap, playground music sessions, en panna voetbal.

Na de kick-off worden er in september en oktober culturele activiteiten op de Cruyff Courts in Vlissingen en Middelburg georganiseerd.

Cultuur @ Cruyff Courts en Panna Knock Out toernooi: Vlissingen

Data: 9, 16, 23, 30 september en 4 oktober
Workshops: rap door MC Donson, Eddy’s Kids door Sander Elderkamp, loopstation door DJ Vindictiv, fashion door Sam Zegelink, theater door Jeugdtheaterschool Zeeland en panna workshops door Panna Knock Out.

Tijd: 15.00-17.00 uur

*Op zondag 4 oktober vindt de finale van het Panna Knock Out toernooi plaats tussen 13.00 en 17.00 uur

Cultuur @ Cruyff Courts: Middelburg
Data:
 21 t/m 25 september: Feestelijke openingsweek met 6 vs 6 toernooi – 10 jarig bestaan Cruyff Court Middelburg. En 30 september, 7 en 14 oktober.

Workshops: graffiti door Zeeland Graffiti, Playground Music Sessions door Zeeuwse Muziekschool, beeldhouwen en minischilderingen door Atelier KKaAT, Beat the Bucket door DJ Vindictiv, dans door Danzette en Fashion door Sam Zegelink.

Tijd: 15.00-17.00 uur

Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland
In Nederland groeien 378.000 kinderen op in armoede. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, tóch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen betaalt het fonds de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Sport en cultuur helpen een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk de samenleving.

Over de Johan Cruyff Foundation
De Johan Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt sportactiviteiten voor kinderen, overal ter wereld. Met sportprojecten voor kinderen met een beperking, de Cruyff Courts en Schoolplein14 krijgen deze kinderen letterlijk de ruimte. Ruimte waar zij zich kunnen ontwikkelen, ruimte om vrienden te maken én ruimte waar zij hun fysieke en mentale gezondheid kunnen verbeteren.

Partners C@CC
Cultuur@CruyffCourts wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de VriendenLoterij en het Fonds voor Cultuurparticipatie. De VriendenLoterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn. Zo steunt zij maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven en geeft zij bekendheid aan hun werk. Het Fonds voor Cultuurparticipatie geeft mensen de mogelijkheid om zichzelf te laten zien en horen. Door zelf cultuur te maken, geven mensen bovendien vorm en betekenis aan een veranderende omgeving. Met hulp van het LKCA wordt de duurzame en structurele doorstroom naar reguliere lessen gemonitord. We werken nauw samen met landelijke partners die het lokale aanbod kunnen verzorgen waarbij onder andere Iktoon bijdraagt aan de publiciteit.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.