nieuws

8 februari 2019

Cultuur@CruyffCourts mogelijk door bijdrage VriendenLoterij en partners

Dankzij de geweldige bijdragen van de Vriendenloterij, Fonds voor Cultuurparticipatie, LKCA en Iktoon, kunnen we samen met de Cruyff Foundation van start gaan met Cultuur@CruyffCourts. We zijn ontzettend blij met deze prachtige bijdragen! 

Met Cultuur@CruyffCourts bieden we kinderen en jongeren uit armere wijken de mogelijkheid kennis te maken met culturele activiteiten. Cultuur wordt door veel ouders, kinderen en jongeren ervaren als abstract en ver van hun bed. Door op de Cruyff Courts te laten zien dat ook rappen, dj-en, dansen en vloggen cultuur zijn, wordt het aanbod concreet en bereikbaar. We verlagen hiermee de drempel naar structurele deelname bij culturele aanbieders in de buurt voor kinderen uit armere gezinnen.

Het is belangrijk dat juist kinderen en jongeren uit armere gezinnen toegang hebben tot laagdrempelige sportieve en creatieve activiteiten. Simpelweg omdat dit bijdraagt aan hun ontwikkeling. Door samen met leeftijdsgenoten iets te doen waar ze plezier aan beleven, leren kinderen wat ze leuk vinden en krijgen inzicht in wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Ook raken ze meer verbonden met en gehecht aan de community waarin ze dansen, muziek maken of sporten.

Samenwerking Cruyff Foundation en Jeugdfonds Sport & Cultuur
Zowel de Cruyff Foundation als het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn er vertrouwd mee kinderen en jongeren dichtbij huis in beweging te zetten. Met Cultuur@CruyffCourts bundelen we onze ervaring om cultuur te brengen naar de populaire Cruyff Courts.

Over de VriendenLoterij
De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk.

Over Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurdeelname in Nederland. Het draagt bij aan een open samenleving waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Dit doen ze door programma’s mensen, organisaties en overheden te ondersteunen en met elkaar te verbinden.

Naar de pagina van Cultuur&CruyffCourts

Foto: Jurgen Jacob Lodder.Lees meer nieuws

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.