nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland pagina

Gelderland | 8 juli 2021

Cultuur Oost: via cultuur kansengelijkheid vergroten

“Ik gun het elk kind in Gelderland om te kunnen genieten van cultuur.” Dat is de drijfveer van Miranda Siemelink van Cultuur Oost, de Gelderse adviesorganisatie voor kunst en cultuur én partner van Jeugdfonds Gelderland. “Als adviseur cultuureducatie zet ik me in voor cultuur op school. Enorm belangrijk omdat dit bijdraagt aan het vergroten van de kansengelijkheid. Die missie delen we met het Jeugdfonds en daarom trekken we als partners dus ook samen op.”

Versterken door cultuur

Leren, meedoen, groeien en versterken door cultuur en kunst. Dat zijn de pijlers van Cultuur Oost en daar levert cultuureducatie een belangrijke bijdrage aan. Dat gebeurt met name via het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit waarvan het nieuwe, verbrede programma loopt van 2021-2024. Op dit moment zijn er 65 lopende projecten, 405 deelnemende scholen en bereikt de organisatie zo’n 75.945 leerlingen in het primair onderwijs. “Als sparringpartner zorg ik voor het verbinden van de kunstsector met het onderwijs,” vertelt Miranda. “Daarbij zijn vooral de 26 cultuurpunten in Gelderland, die daadwerkelijk in contact staan met scholen, cruciaal. Met elkaar zorgen we ervoor dat we iedereen cultuur kunnen bieden.”

Verbinden netwerk

Miranda brengt het Jeugdfonds graag onder de aandacht in het netwerk. “Onlangs was de tweejaarlijkse bijeenkomst van de cultuurpunten. Op die bijeenkomst, feitelijk een professionele leergemeenschap, informeren we iedereen, verbinden we organisaties met elkaar en zetten we de provinciale lijnen uit. Bij het afgelopen event heeft het Jeugdfonds een presentatie gehouden en zo hopen we dat het netwerk zich ook inzet voor het vergroten van kansengelijkheid. Dat ze wijzen op de mogelijkheden van het jeugdfonds en mogelijk ook nieuwe intermediairs werven.”

Olifantenpaadjes zoeken

De adviseur cultuureducatie merkt op dat het in dit netwerk draait om partnerschap. “Bij iedereen, de kunstmakers en cultuurpunten, staat de urgentie van ‘kunst voor iedereen’ voorop. We trekken gezamenlijk als partners op. Het mooie is dat het programma uitgaat van de dagelijkse praktijk, vanuit de klas dus. Het is echt maatwerk. Als het bijvoorbeeld voorkomt dat een basisschool geen vervoer heeft voor een door een cultuurpunt georganiseerde voorstelling dan ga ik met alle partijen om tafel. We zoeken naar oplossingen, soms moet je echt out of the box denken, ‘naar olifantenpaadjes zoeken’ noem ik dat. Samen komen we er altijd uit!”

Sleutelervaringen

Waarom vindt zij dat cultuur belangrijk is voor kinderen? “Elk kind moet toch de kans krijgen om te leren genieten? En de mogelijkheid krijgen om zich te verwonderen of te laten verwarren door kunst en talenten te ontdekken en te ontwikkelen? Dat maakt je een rijker mens! Ook is kunst een manier om met elkaar in verbinding te komen en degene tegenover je te leren begrijpen.” Zelf herinnert ze zich dat voor haar een wereld openging toen haar klas met haar docent Frans meeging naar theatervoorstellingen. “Inmiddels noem ik zulke ervaringen ‘sleutelervaringen’; die momenten waarop er een luikje voor je opengaat. Gebeurtenissen die je aan het denken zetten. Het is mijn drive om zoveel mogelijk kinderen zoveel mogelijk van die sleutelervaringen te bieden.”

Kunst is vanzelfsprekend

Als ze magische krachten had zou ze per direct één ding veranderen. “Dat kunst vanzelfsprekend is en voor iedereen toegankelijk. Helaas ervaren mensen het vaak als elitair en denken ze dat het duur is. Het liefst zou ik zien dat er met cultuur gebeurt wat er met de populariteit van voetbal is gebeurd. Dat alle kinderen in Gelderland zo veel mogelijk ervaringen opdoen met alle facetten van de kunsten. Van het zelf maken van een film tot het bijwonen van een dansvoorstelling, van een reken-muziekles tot een technische klooi-les, op school en daarbuiten. Samen cultuur beleven, samen zingen bijvoorbeeld is belangrijk voor de ontwikkeling. Net als bij voetbal hoef je niet allemaal een sterspeler te worden, ook plezier in het spel is belangrijk. Iedereen heeft iets nodig om zich te kunnen uiten, en net als eten, kun je niet zonder!”

Meer informatie: website Cultuur Oost

Fotobijschrift: Vakdocent met leerlingen van de Mauritiusschool tijdens cultuurles. (Joppe Fotografie in opdracht van Cultuur Oost)Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.