nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht pagina

Utrecht | 1 maart 2019

Cultuur in partijprogramma’s provinciale verkiezingen 2019

1 maart 2019

De signalen lijken op groen te staan voor een steviger inzet van de provincie op kunst en erfgoed. Welke standpunten hebben de provinciale politieke partijen over cultuureducatie en cultuurparticipatie, en over de rol van cultuur in de provincie?

Cultuur van en voor iedereen

Vrijwel alle politieke partijen noemen het belang van de toegankelijkheid van cultuur voor alle burgers, ongeacht leeftijd, opleiding, woonplaats, inkomen, verblijfsstatus of fysieke of mentale beperking. Een veel terugkerende opvatting is dat cultuur van en voor iedereen is. Dat vraagt ook om nieuwe vormen van cultuur.

Culturele kennismaking van kinderen en jongeren

Vrijwel alle partijen willen dat alle kinderen en jongeren kennis maken met kunst en erfgoed via cultuureducatie in het onderwijs. Partijen verschillen daarbij in opvatting waar de focus ligt, via welke wijze en wat de rol van de provincie daarin zou moeten zijn.

Lees hier de analyse en samenvatting van de partijprogramma’s wat betreft cultuur in de provincie Utrecht.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.