Cultuur in partijprogramma’s provinciale verkiezingen 2019

1 maart 2019

De signalen lijken op groen te staan voor een steviger inzet van de provincie op kunst en erfgoed. Welke standpunten hebben de provinciale politieke partijen over cultuureducatie en cultuurparticipatie, en over de rol van cultuur in de provincie?

Cultuur van en voor iedereen

Vrijwel alle politieke partijen noemen het belang van de toegankelijkheid van cultuur voor alle burgers, ongeacht leeftijd, opleiding, woonplaats, inkomen, verblijfsstatus of fysieke of mentale beperking. Een veel terugkerende opvatting is dat cultuur van en voor iedereen is. Dat vraagt ook om nieuwe vormen van cultuur.

Culturele kennismaking van kinderen en jongeren

Vrijwel alle partijen willen dat alle kinderen en jongeren kennis maken met kunst en erfgoed via cultuureducatie in het onderwijs. Partijen verschillen daarbij in opvatting waar de focus ligt, via welke wijze en wat de rol van de provincie daarin zou moeten zijn.

Lees hier de analyse en samenvatting van de partijprogramma’s wat betreft cultuur in de provincie Utrecht.Meer nieuws

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

kinderen groeit op in armoede

kinderen en jongeren in 2018 de kans kregen om te sporten

kinderen en jongeren in 2018 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen...