nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland pagina

Gelderland | 4 december 2019

Culemborgse wethouder Stolwijk: “Via samenwerking kunnen we kinderen beter helpen”

Jaarlijks doen meer dan 250 kinderen in Culemborg mee aan sport, zwemles of cultuur via het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC). De gemeente Culemborg vindt het zo belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij, dat er zelfs een speciaal Beleidsplan Rondkomen is. Wethouder Collin Stolwijk: “Daarmee werken we samen toe naar onze wens: dat over een paar jaar geen enkel kind in Culemborg in armoede leeft.”

Het beleidsplan is ontwikkeld op basis van stadsgesprekken in het afgelopen jaar. “Het was heel interessant om te praten met bijvoorbeeld jongeren, werkgevers en maatschappelijke organisaties. Zo weten we waar iedereen echt behoefte aan heeft. Wat duidelijk naar voren kwam was dat preventie belangrijk is, mensen helpen voor de problemen te groot zijn geworden. Dan is het belangrijk dat we de ‘zachte’ signalen oppikken. Een leraar die ziet dat er nooit een broodtrommeltje meekomt of dat een kind nooit sport, een wijkteam dat kijkt wat er achter die ene concrete vraag schuilt. Die signalen kunnen we uitwisselen en we kunnen mensen doorverwijzen. De drempel voor mensen om hulp te vragen is hoog, en dat kan ik me goed voorstellen. Dan is het fijn dat je hoort dat je terecht kunt bij toegankelijke organisaties als JFSC.”

Brede school helpt kinderen

In Culemborg weten gelukkig veel gezinnen de weg naar JFSC te vinden, meer dan gemiddeld. Collin Stolwijk: “Ons beleid is niet van vandaag of gisteren, het college van B &W en de raad vinden al langere tijd dat kinderen maximaal hun talenten moeten kunnen ontdekken. Daarvoor investeren we ook in het netwerk ‘De Brede School’. Cultuur- en sportaanbieders zorgen op alle scholen in Culemborg voor kennismakingslessen. Alle kinderen maken dus ongedwongen kennis met activiteiten. Zijn ze eenmaal enthousiast, maar is de financiële situatie thuis een probleem, dan wijzen de aanbieders hen op JFSC. Ik ben blij met het enthousiaste netwerk in Culemborg, waar mensen zich er iedere dag weer sterk voor maken dat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen.”

Elkaar kennen

Collin Stolwijk zet zich ervoor in om dat netwerk te verbreden en versterken. “Het is goed elkaar te leren kennen en van elkaar te weten wat we doen. Ook daarom waren de stadsgesprekken belangrijk: als je iemand eens informeel hebt gesproken pak je daarna makkelijker de telefoon om samen iets te regelen. Die verbindingen tot stand brengen past bij de veranderende rol van de gemeente in de participatiemaatschappij. In plaats van alles zelf oplossen, faciliteren we de gemeenschap om het samen te doen. Ook als we subsidies geven aan vergelijkbare organisaties wijzen we hen op de noodzaak van samenwerking. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk nieuwe netwerkmomenten te organiseren. De ondertekening van de Alliantie Kinderarmoede in mei hebben we bijvoorbeeld bewust met partners gedaan, ook JFSC was daarbij. Veel van de uitgangspunten uit de alliantie zijn in Culemborg al vanzelfsprekend, maar zo laten we zien dat we daar samen voor staan.”Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.