nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere pagina

Almere | 11 juli 2024

Challenge Almere: Alle kinderen doen mee!

Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan sport en cultuur, maar niet elke ouder kan dit betalen. In Almere groeien meer dan 8.000 kinderen op in armoede. Deze kinderen hebben recht op financiële ondersteuning van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere. Toch vragen niet alle kinderen of hun ouders die ondersteuning ook daadwerkelijk aan. Een reden voor het Jeugdfonds om aan de noodbel te trekken en een Challenge te ontwikkelen die het Jeugdfonds zichtbaar maakt voor alle kinderen en ouders in Almere.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere daagt alle intermediairs uit om aan de slag te gaan met de Challenge: Alle kinderen doen mee. Elke stap naar meer bereik van kinderen en jongeren telt en wordt beloond: een voltooide groep challenges wordt beloond met een topprestatie bordje. Dit bordje gaat zichtbaar op de buitenmuur van de locatie bevestigd worden.

Voorwaarden Challenge: Alle kinderen doen mee (om een topprestatiebordje te ontvangen)

1.Tenminste 1 persoon van jouw school of organisatie is aangemeld als super intermediair.
Waar moet je aan voldoen om intermediair te worden? Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind. Een intermediair voldoet aan de volgende voorwaarde: Je bent professioneel betrokken bij het kind en volgt het kind gedurende de looptijd van de aanvraag (minimaal een jaar lang).

  • Je kent persoonlijk het kind/gezin en bent op de hoogte van de (financiële)thuissituatie
  • Je bent op de hoogte van de lokale voorwaarden en spelregels van het Jeugdfonds Sport en/of Jeugdfonds Cultuur en informeert de ouders hieromtrent.
  • Je informeert de ouder(s)/verzorger(s) over de manier waarop het Jeugdfonds Sport & Cultuur omgaat met hun persoonsgegevens zoals in het privacy statement ‘kinderen en ouders/verzorgers’ beschreven staat

2. De intermediair doet per jaar één of meerdere aanvragen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere.
Waar moet de aanvraag aan voldoen? De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van korte informatie over de (financiële) situatie van de ouder(s) en/of verzorger(s). Voor gezinnen met kinderen van 2 t/m 17 jaar met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm of schuldenregeling bij de Schoor of Verder kan een aanvraag gedaan worden (zie onze spelregels).

3. De school of organisatie neemt het Jeugdfonds Sport & Cultuur minimaal 2x per jaar op in haar nieuwsbrief en in verdere uitingen.
Met de Toolkit onderwijs proberen wij de bekendheid van het Jeugdfonds Sport & Cultuur te vergroten.

  • Teksten voor op je website en nieuwsbrief (in Word)
  • Flyers voor ouders
  • Logo Jeugdfonds Sport & Cultuur
  • Diverse afbeeldingen die je kunt gebruiken op je website of social media.
  • Ondertekening van je mail

4. Minimaal 6 personen/leerkrachten van jouw school of organisatie hebben zich aangemeld als intermediair.
Ouders vinden het moeilijk om hulp te vragen. Ouders schamen zich ervoor dat ze te weinig geld hebben om hun kinderen mee te kunnen laten doen. Om hulp vragen is moeilijk, dat doe je op één plek én met een persoon waarbij je je comfortabel voelt. Mensen zeggen vaak dat ze geen hulp nodig hebben, maar eigenlijk schreeuwen ze om hulp.

  • Het is belangrijk om duidelijk te maken dat je je niet hoeft te schamen en dat je geen inzage hoeft te hebben in alle financiële zaken.
  • Eén of meerdere personen kunnen aan de hand van de ingevulde ouderkaart de aanvraag in het systeem zetten.

Topprestatiebordje 
Een voltooide groep challenges wordt beloond met een topprestatiebadge. Jullie school of organisatie wordt officieel erkend als partner van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere. Het bordje zal aan de buitenmuur bevestigd worden van de locatie om iedereen te kunnen laten zien dat je terecht kunt voor je vragen over het Jeugdfonds. De behaalde successen vieren we met een feestelijke uitreiking op locatie.

Heb je vragen over de Challenge?
Mail dan naar coordinator.almere@jeugdfondssportencultuur.nl.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.