nieuws

Naar Jeugdfonds Cultuur Brabant pagina

Brabant | 19 mei 2021

Brabantse visie op komende vier jaar: noodzaak jeugdfonds blijft

De noodzaak voor het Jeugdfonds Cultuur Brabant blijft nadrukkelijk aanwezig. Uit CBS-cijfers blijkt dat één op de elf kinderen/jongeren in Brabant opgroeit in gezinnen met te weinig geld. Zij kunnen zonder financiële hulp van buiten het gezin niet volledig deelnemen aan de maatschappij en zich daardoor minder kansrijk ontwikkelen. Helaas is dit een hardnekkig probleem. Een reden te meer voor het verder verbeteren en versterken van het fonds.

Het bestuur van Stichting Jeugdfonds Cultuur Brabant heeft in haar beleidsplan 2021-2024 ‘Elk kind kan’ omschreven hoe ze meer kinderen en tieners van 0 tot 18 jaar in de doelgroep willen ondersteunen. In het plan wordt verduidelijkt hoe dit samengaat met het vergroten van de effectiviteit en slagkracht van de organisatie en het verhogen van de bekendheid van het Jeugdfonds Cultuur Brabant.

Voorzitter Riny van Rinsum: “Onze doelen voor 2021-2024 zijn ambitieus gesteld. Van een bereik van 1.000 kinderen en jongeren in 2021 naar een bereik 1.500 kinderen en jongeren in 2024. Het organiseren van aanjaagacties is een belangrijke sleutel om dit te bereiken. Het op verschillende plekken aanbieden van populaire activiteiten, in samenwerking met bijvoorbeeld een kunstencentrum, gaat het bereik uiteindelijk verhogen. Hierbij betrekken we dan weer graag private partijen om dit mede mogelijk te maken.”

Belang van samenwerking

Van Rinsum: “We rekenen erop dat de komende vier jaar gemeenten de samenwerking met het Jeugdfonds Cultuur Brabant voortzetten en nieuwe gemeenten aanhaken. We hopen op steeds meer intermediairs die aanvragen kunnen doen voor nog meer kinderen en jongeren. Want alleen zo maken we met elkaar het verschil en kunnen steeds meer jonge Brabanders meedoen. Investeren in ons netwerk van vele maatschappelijke partners om samenwerking te verbeteren zodat kinderen/jongeren kunnen meedoen, blijft uitermate belangrijk. Zeker voor een provinciaal fonds als het onze. We blijven ons hiervoor onvermoeid en enthousiast inzetten.”

Beleidsplan Jeugdfonds Cultuur Brabant 2021-2024Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Cultuur Brabant

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.