nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant pagina

Brabant | 25 januari 2023

Brabantse jeugdfondsen sport en cultuur gefuseerd

Krachtenbundeling voor meer steun aan kinderen in armoede

De Brabantse jeugdfondsen voor sport en cultuur zijn per 1 januari samengegaan. Als het Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant is het fonds momenteel actief in achttien Brabantse gemeenten. In deze gemeenten kunnen kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld op kosten van het fonds een sport beoefenen of kunstlessen volgen.

Eén op de elf kinderen in Brabant groeit op in armoede. En nog meer jonge Brabanders ondervinden momenteel dat hun ouders moeite hebben om de eindjes aan het elkaar te knopen. Het nieuwe fonds maakt het mogelijk dat ook zij lid kunnen worden van een sportvereniging of kunst- en cultuurlessen kunnen volgen.

Hoge aantallen aanvragen

Vorig jaar hebben in Brabant 2.451 kinderen en jongeren met  behulp van het Jeugdfonds kunnen sporten. De aanvragen voor kunstlessen bereikten een record: 1.087 kinderen en jongeren gingen op les bij een muziekschool of bijvoorbeeld een kunstencentrum.

Riny van Rinsum, voorzitter van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant: “De Brabantse fondsen werkten al langer samen. Door onze samenwerking te formaliseren, kunnen we nog efficiënter en effectiever samenwerken en zo nog meer kinderen en jongeren laten meedoen. Of ze nu willen voetballen, een instrument willen leren bespelen, zwemmen, dansen, boksen of op theaterles. In deze tijd van de torenhoge inflatie en stijgende prijzen voor primaire levensbehoeften is dat hard nodig.”

Hoe werkt het Jeugdfonds?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor sporten of kunst en cultuur. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam. Op de website van het fonds staan per gemeente de contactgegevens van de zogenoemde intermediairs die namens de ouders een bijdrage kunnen aanvragen. Binnen drie weken horen de ouders of de aanvraag is goedgekeurd en kunnen ze hun kind(eren) opgeven. De contributie of het lesgeld gaat rechtstreeks naar de club of de lesgever. www.jeugdfondssportencultuur.nl/brabant/

 Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.