nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda pagina

Breda | 16 juni 2022

Bijdragen voor sport en cultuur zijn tijdelijk verruimd

De  bijdrage is vanaf juni 2022 tijdelijk hoger. We vergoeden nu het hele bedrag voor contributie of lesgeld.

Hiervoor gelden onderstaande regels:
• Het geldt alleen voor sport- en cultuuraanvragen, niet voor zwemles.
• De waardebon voor kleding of materiaal blijft maximaal € 100,- per kind per jaar.
• Het indienen en beoordelen van de aanvraag verloopt op dezelfde wijze als genoemd bij punt 3 van onze spelregels.
• Soms beslissen we om niet het hele bedrag voor contributie of lesgeld te betalen, omdat de kosten te hoog zijn of omdat we vinden dat een kind minder vaak (per week) kan sporten voor een lager bedrag. We vertellen altijd waarom.
• Deze aanpassing geldt voor aanvragen die worden ingediend en goedgekeurd tot en met 31 december 2022. De vergoeding heeft geen terugwerkende kracht, dus al ingediende en goedgekeurde aanvragen kunnen niet worden aangepast.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via breda@jeugdfondssportencultuur.nl of 06 40410453.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.