Bereikbaarheid tijdens kerstvakantie

In de kerstvakantie (24 december t/m 6 januari) is het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen telefonisch niet bereikbaar. U kunt wel mailen naar groningen@jeugdfondssportencultuur.nl.

Namens alle ruim 3200 kinderen die het afgelopen jaar met behulp van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen mee hebben kunnen doen aan sport- of culturele activiteiten, wensen we een ieder een sportief en creatief  2019!Meer nieuws

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

kinderen groeit op in armoede

kinderen en jongeren in 2018 de kans kregen om te sporten

kinderen en jongeren in 2018 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen...