nieuws

12 september 2018

Ambassadeur Erben Wennemars deelt aanvoerdersbanden uit in Den Haag

Ambassadeur Erben Wennemars was op 12 september aanwezig namens ons in Den Haag tijdens Sportieve Start van het Politieke Jaar. Aan 1 op de 9 aanwezigen deelden wij aanvoerdersbanden uit: dit aantal staat symbool voor het aantal kinderen in Nederland dat opgroeit in armoede en die niet mee kunnen doen aan sport omdat er thuis niet genoeg geld is om de contributie te kunnen betalen.

De Sportieve Start heeft als doel een brug te slaan tussen politiek en samenleving en dit jaar staan de lokale invulling van het Sportakkoord  en ‘inclusief sporten’ centraal. Dit betekent voor iedere Nederlander een leven lang plezier in sporten en bewegen. Ongehinderd door leeftijd, gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie. Voor ons als partner van het Sportakkoord een belangrijk moment.

1 op de 9 kinderen is een grote groep: dat zijn gemiddeld 2 a 3 kinderen per schoolklas, in totaal 378.000 kinderen. Het is belangrijk voor kinderen en jongeren om mee te kunnen doen met leeftijdsgenootjes. Doordat het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie en sportattributen vergoed, kunnen deze kinderen toch sporten.

Sporten en bewegen is goed en belangrijk voor je gezondheid, je sociale contacten, je persoonlijke ontwikkeling en bovenal leuk is om te doen. Het Sportakkoord is er dan ook op gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders. Als je jong begint met sport is de kans dat je op latere leeftijd blijft sporten een stuk groter. Zo is een van de doelen in het Sportakkoord dat meer kinderen voldoen aan de beweegnorm en dat de motorische vaardigheden toenemen, waarbij vooral gericht wordt op kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit past goed binnen ons doel om kinderen al zo jong mogelijk te laten bewegen.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft de leeftijdsgrens verlaagd en helpen nu ook de kleintjes tot 4 jaar. Zo kunnen we de mogelijkheid bieden om activiteiten als tuimeljudo, peuter-moeder gym, panache hockey en kabouter hockey te vergoeden.Lees meer nieuws

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.