nieuws

6 juli 2018

Jeugdfonds Sport & Cultuur tekent Nationaal Sportakkoord

Vrijdag 29 juni tekende minister Bruno Bruins het Nationaal Sportakkoord. Monique Maks zette namens ons fonds haar handtekening hieronder. Samen met andere partners, geven wij invulling aan het thema Inclusief Sport en bewegen. Iedereen moet kunnen sporten en bewegen! Daarnaast geven we ook mede invulling aan het thema ‘Van Jongs af aan vaardig in bewegen.’

Nieuw: aanvragen vanaf 0 jaar

Een van de doelen in het Sportakkoord is dat meer kinderen voldoen aan de beweegnorm en dat de motorische vaardigheden toenemen, waarbij vooral wordt gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit past goed binnen ons doel om kinderen al zo jong mogelijk te laten bewegen. Door verlaging van de leeftijdsgrens van 4 naar 0 jaar, kunnen we ook de mogelijkheid bieden om activiteiten als tuimeljudo, peuter-moeder gym, panasj hockey en kabouter hockey te vergoeden. Ook het Rijk wil deze mogelijkheid graag bieden in het kader vroeg motorisch bewegen.

We zijn blij dat we betrokken zijn bij de invulling van dit Sportakkoord. Op deze manier kunnen we vanuit onze expertise richting en invulling geven aan het sportbeleid.

Meer over het Sportakkoord.Lees meer nieuws

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.