nieuws

5 juli 2018

Agenda 2018+: ambities voor de langere termijn

Met de Agenda 2018+ nodigen we je uit onze ambities voor de langere termijn te bekijken. Een flexibele Agenda 2018+ die tussentijds kan worden geactualiseerd en bijgestuurd. Daarmee stappen we af van het traditionele statische meerjarenbeleidsplan voor 4 jaar. Armoedebestrijding onder kinderen laat zich op veel onderdelen niet meer vangen in 4-jarige cycli.

De snel op elkaar volgende maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen vragen om een combinatie van enerzijds het ontplooien van langduriger activiteiten en anderzijds het flexibel verleggen van accenten als de omgeving en actualiteit hierom vraagt. In jaarplannen worden de ambities concreet vertaald in activiteiten en jaarbegrotingen. Hierdoor kunnen we als Jeugdfonds Sport & Cultuur zowel duurzaam als flexibel opereren in een complex speelveld en voortdurend veranderende maatschappij en omgeving.

Download de Agenda 2018+

 Lees meer nieuws

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.