Agenda 2018+: ambities voor de langere termijn

Met de Agenda 2018+ nodigen we je uit onze ambities voor de langere termijn te bekijken. Een flexibele Agenda 2018+ die tussentijds kan worden geactualiseerd en bijgestuurd. Daarmee stappen we af van het traditionele statische meerjarenbeleidsplan voor 4 jaar. Armoedebestrijding onder kinderen laat zich op veel onderdelen niet meer vangen in 4-jarige cycli.

De snel op elkaar volgende maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen vragen om een combinatie van enerzijds het ontplooien van langduriger activiteiten en anderzijds het flexibel verleggen van accenten als de omgeving en actualiteit hierom vraagt. In jaarplannen worden de ambities concreet vertaald in activiteiten en jaarbegrotingen. Hierdoor kunnen we als Jeugdfonds Sport & Cultuur zowel duurzaam als flexibel opereren in een complex speelveld en voortdurend veranderende maatschappij en omgeving.

Download de Agenda 2018+

 Meer nieuws

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

kinderen groeit op in armoede

kinderen en jongeren in 2017 de kans kregen om te sporten

kinderen en jongeren in 2017 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen...