nieuws

Naar Jeugdfonds Sport Amsterdam pagina

Amsterdam | 5 mei 2020

Aanvragen huidige en nieuwe sportjaar

Wij zijn heel blij dat kinderen weer in groepsverband georganiseerd mogen sporten. Dit mag vooralsnog alleen buiten en jongeren van 12 tot 18 jaar dienen afstand van elkaar te houden. Maar het is een mooi begin en we hopen dat dit de eerste stap is naar het volledig openstellen van alle sportfaciliteiten. Voor kinderen die nu, tijdens de laatste maanden van het huidig sportjaar, starten met een sportactiviteit, is het nog mogelijk een aanvraag te doen.
Ook kunnen er vanaf heden aanvragen worden ingediend voor het nieuwe sportjaar; dat komt immers dichterbij en start op 1 september. We willen jullie vriendelijk verzoeken om de kinderen te attenderen op een nieuwe of herhaalaanvraag voor deze datum. Kijk even in jouw account welke kinderen je dit jaar lid hebt gemaakt bij een sportclub en attendeer hen erop dat het tijd is voor een nieuwe aanvraag. Of wellicht ken je nieuwe kinderen die jij graag in het komend sportseizoen wil helpen om lid te worden van een sportclub? Doe op tijd een aanvraag bij ons en wij zorgen ervoor dat het kind na de zomervakantie meteen aan de slag kan met zijn/haar passie.
Hoe gaan wij om met aanvragen voor het huidige en nieuwe sportjaar?
Bekijk hier onze volledige spelregels.
  • Indien kinderen voor 1 juli nog instromen in het huidige sportseizoen (dat 31 augustus afloopt) en een sportaanbieder hiervoor kosten rekent, kan de aanbieder reële kosten voor deze korte looptijd tot en met 31 augustus factureren. Laat de ouder informeren welk bedrag de club tot 31 augustus in rekening brengt en geef op het aanvraagformulier duidelijk de start- en einddatum aan. Er dient dan voor het nieuwe sportjaar vanaf 1 september 2020 een nieuwe aanvraag te worden gedaan.
  • Aanvragen voor het nieuwe sportseizoen 1 september 2020 t/m 31 augustus 2021 kunnen reeds worden ingediend. Deze aanvragen worden gecontroleerd op volledigheid en op een wachtlijst gezet. In de eerste week van augustus kunnen we het stadspasnummer pas controleren op geldigheid en zullen we de aanvragen die op de wachtlijst zijn gezet goedkeuren.
  • Bij alle aanvragen voor sporten die na 1 juli worden ingediend, wordt de startdatum op 1 september gezet.
  • Aanvragen voor diplomazwemmen worden anders behandeld dan sportaanvragen. Er geldt geen ‘sportjaar’ voor de looptijd, maar er wordt een vast bedrag vergoed voor een traject met diplomagarantie. Zodra de zwemaanbieders hun deuren weer mogen openen, zullen wij aanvragen voor diplomazwemmen weer gaan goedkeuren.

 

Lees ook:

Jeugdfonds Sport Amsterdam in tijden van CoronaLees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport Amsterdam

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.