bedankt

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen pagina

Groningen | 21 december 2020

Fijne feestdagen

Wat wás 2020 een bizar jaar! Corona heeft ons allemaal geraakt en de wereld op z’n kop gezet. Voor de kinderen/jongeren betekende dat in bepaalde perioden geen sport- of cultuurlessen, geen ouders meer langs de zijlijn en thuis aankleden en douchen. Ook het samen zingen, dansen of muziek maken verliep heel anders dan anders. We hebben veel creatiefs langs zien komen; van challenges tot online-lessen en buitenlessen. Ook voor onze intermediairs waren het bijzondere en uitdagende tijden. Het was niet meer vanzelfsprekend dat de professionals in het onderwijs, sociaal werk, hulpverlening en gezondheidszorg de kinderen/gezinnen zagen. Onze doelgroep was daarmee lastiger te bereiken. Desondanks hebben we er met zijn allen voor proberen te zorgen dat voor de kinderen alles zoveel mogelijk door kon gaan…..inclusief de betaling van de lessen/trainingen door het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Een aantal acties en donaties die ten goede kwamen aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen hebben ondanks of dankzij Corona toch plaats kunnen vinden. Hier zijn we uiteraard zeer blij mee omdat we hiermee weer extra kinderen kunnen bereiken en helpen.

We gaan het jaar 2021 vol goede moed en vertrouwen in.
Voor nu wensen we jou mooie feestdagen en een sportief en cultureel 2021!Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.