nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam pagina

Amsterdam | 16 februari 2024

2023 in vogelvlucht

13.263 aanvragen

Vanaf 2023 kunnen ouder van Amsterdamse kinderen, intermediairs en aanbieders zich richten tot één loket voor een vergoeding van sport, cultuur en diplomazwemmen. In het afgelopen jaar zijn bij het nieuwe Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam in totaal 13.263 aanvragen goedgekeurd. Dat is een forse toename van 15% ten opzichte van 2022. Voor het totale bereik onder de doelgroep is de opgaande trend, na een dip tijdens de coronaperiode, duidelijk zichtbaar. We zien echter wel een onderscheid tussen de verschillende activiteiten.

Sportdeelname neemt toe
In 2023 zijn er 5962 sportaanvragen goedgekeurd bij het JFSCA (5% stijging t.o.v. 2022) en ongeveer 3500 sportaanvragen via de gemeentelijke route van de sportregeling, optellende tot bijna 10.000 sportende kinderen. In samenwerking met de gemeente verwachten we deze stijgende trend de komende jaren voort te zetten

Cultuurdeelname stagneert
In 2023 deden 2201 kinderen mee aan dansles, muziekles, theater of een andere creatieve activiteit (3% daling t.o.v. 2022). Daarmee blijft voor cultuurdeelname groei in 2023 helaas achterwege en blijkt het lastig om het niveau vóór corona te benaderen of te overtreffen. We onderzoeken de redenen hiervan en zullen in 2024 met nog meer focus en inzet deelname aan creatieve activiteiten onder de aandacht te brengen.

Vloedgolf aan zwemaanvragen
Voor diplomazwemmen zijn in 2023 5100 aanvragen goedgekeurd (44% stijging t.o.v. 2022). Vanaf de start van het jaar werden we overspoeld met een ongekend hoog aantal aanvragen. Het lijkt erop dat achterstanden die zijn ontstaan in tijden van corona nu worden ingehaald. Er is volop vraag en zwemaanbieders doen hun uiterste best om veel kinderen te helpen. Het resultaat is een recordaantal kinderen dat afgelopen jaar via een vergoeding van ons fonds zwom voor een A-, B-, of C-diploma.

Noodzaak financiële ondersteuning
2023 was een duur jaar. Veel mensen kwamen plotseling in financieel zwaar weer terecht door toenemende energieprijzen en inflatie. Bijna alles werd duurder, dus ook de kosten voor sport- en cultuurdeelname en zwemles. Als reactie op stijgende prijzen hebben we het afgelopen jaar de te vergoeden bedragen verhoogd. Ons fonds merkt al enige jaren dat steeds meer nieuwe mensen zich genoodzaakt voelen om financiële ondersteuning te zoeken, omdat sport en cultuur voor hun kinderen niet meer te betalen is.

Groeiend netwerk, toenemende bekendheid
Naast de groter wordende doelgroep is de toename van aanvragen ook deels te verklaren door een groeiende bekendheid van ons fonds. Ons fonds zou hierbij niet zonder de tomeloze inzet van intermediairs in het sociale domein kunnen: zij zijn de ogen en oren in de stad en leggen vaak het eerste contact met kinderen uit onze doelgroep. In 2023 dienden 850 verschillende intermediairs een aanvraag voor een kind in en verwelkomden we 534 nieuwe intermediairs. Het aantal actieve juffen, meesters, trainers, maatschappelijk werkers, muziekdocenten dat zich betrokken toont is zeer waardevol en zorgt voor naamsbekendheid in de stad. We zijn de 440 verschillende sport- en zwemaanbieders en 210 verschillende cultuuraanbieders ook dankbaar. Naast het creëren van het juiste podium voor kinderen om hun talent te laten ontplooien, verwijst men kinderen ook door naar ons fonds als het financieel niet haalbaar blijkt te zijn voor ouders.

Drempels wegnemen middels specifieke ondersteuning
Ons fonds probeert goed te luisteren naar de verschillende behoeften van kinderen en aandacht voor maatwerk en inclusie is belangrijk. In 2023 zijn wij voortgegaan met speciale projecten en hebben we nieuwe initiatieven opgetuigd. Zo zijn we een pilot gestart waarbij een extra vergoeding wordt toegekend voor muziekles, een activiteit die gemiddeld fors duurder is dan andere culturele lessen. Bijna 90 kinderen met een ‘rugzakje’ werden in 2023 de mogelijkheid geboden om wekelijks zwemles te volgen in kleine zwemklas. En in samenwerking met vluchtelingenorganisaties zijn speciale zwemtrajecten opgetuigd. Al deze projecten zijn erop gericht om drempels weg te nemen zodat alle kinderen in Amsterdam mee kunnen doen.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.