KEN JIJ EEN KIND DAT OOK MEE WIL DOEN?

Door de coronacrisis hebben meer gezinnen te maken met geldzorgen. Veel kinderen en jongeren kunnen hierdoor niet (meer) naar de voetbal- of hockeyclub, dans- of muziekschool, zwemles of judo. Is er thuis geen geld om lid te worden of blijven? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt. Wij betalen de contributie of het lesgeld.

Buitensporten zoals voetbal, hockey, tennis en atletiek zijn wél open. Laat kinderen meedoen als straks de binnensporten en dans, muziek- en theaterscholen weer van start gaan!

Ken jij een kind dat ook mee wil doen maar waar thuis te weinig geld is? Of wil je helpen? Klik voor meer informatie op één van de onderstaande buttons:

Hulp voor mijn kind

Help een kind

Help met een donatie


Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

kinderen groeit op in armoede.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te sporten.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te dansen, muziek te maken of schilderen.