Wil jouw kind op judo?

Judo - Jeugdfonds Sport & Cultuur

Judo is een populaire sport. Kinderen worden er lenig en sterk van. Ze leren voor zichzelf en voor elkaar opkomen: judo geeft je een berg zelfvertrouwen! Wil jouw kind ook op judo maar kun je het niet betalen? Wij betalen de contributie van de club en de benodigde attributen zoals een judopak.

Hoe vraag je een bijdrage voor judo aan?

Je kunt zelf geen bijdrage voor judo aanvragen. Daar is een intermediair voor nodig. Bijvoorbeeld de leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, jeugdhulpverlener of het sociaal wijkteam. Deze dient voor jouw zoon of dochter een aanvraag in.

Lees in het stappenplan hoe je judoles aan kunt vragen. We betalen het lesgeld direct aan de club waar je kind op les gaat. De spelregels over de hoogte van de bijdrage kan per gemeente verschillen.

Stappenplan

Lees meer:“Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft mijn steun omdat tijdens het sporten kinderen, weer kind kunnen zijn.”

Dex Elmont – Europees kampioen judo en ambassadeur

Lees het hele interview


Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

kinderen groeit op in armoede

kinderen en jongeren in 2018 de kans kregen om te sporten

kinderen en jongeren in 2018 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen...