Voor donateurs

Laat alle kinderen meedoen!

Wil je ons werk steunen? Jouw bijdrage, groot of klein, is van harte welkom! Ons rekeningnummer is: NL26 INGB 0000 0052 75 of via ons actieplatform. Wij hebben de ANBI status, dat betekent dat giften aftrekbaar zijn van de belasting.

ANBI

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor ANBI instellingen zijn er speciale regels die het mogelijk maken een deel van uw schenking af te trekken van het belastbaar inkomen. Ligt het totaalbedrag van de giften tussen de 1% en 10% van het verzamelinkomen, dan heb je recht op fiscale aftrek van de belasting. Voor de meest recente en gedetailleerde informatie verwijzen wij je graag naar de Belastingdienst.

CBF keurmerk

Natuurlijk wilt u zeker weten dat ook uw donatie goed terechtkomt. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een Erkend Goed Doel. Wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden gecontroleerd door toezichthouder CBF. Zo kun je ervan uitgaan dat wij zorgvuldig omgaat met iedere euro en hierover verantwoording wordt afgelegd. Op de site van het CBF vind je meer informatie over Erkende Goede Doelen.

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.