Intermediairs

25 september 2019

Intermediairs

Intermediair Stefanie: ‘Gezinnen weer op weg helpen’

Mensen die een schuldhulpverleningstraject in gaan, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Stefanie Veen is Maatwerker Ondersteuning Schuldstabilisatie bij welzijnsstichting De Schoor in Almere. Zij helpt gezinnen vanuit een stabiele situatie het schuldhulpverleningstraject in te gaan. ‘We zijn het vangnet voor gezinnen.’

Ze heeft een bijzondere baan, vindt ze zelf. Stefanie Veen helpt mensen die nog niet klaar zijn voor het schuldhulpverleningstraject, zich voor te bereiden. “Het heeft geen zin aan een schuldhulpverleningstraject als er geen stabiele situatie is,” zegt Stefanie. “Bijvoorbeeld als er verslaving in het spel is, er geen inzicht in de schulden is of het inkomen niet op orde. In dat geval worden mensen naar ons verwezen. We kijken heel breed want vrijwel altijd zijn de problemen groter dan alleen schulden. Wij kijken wat een gezin nodig heeft en helpen ze op weg.”

Geen kind kunnen zijn

“Langdurige armoede, gezinnen waar geen perspectief is,” antwoordt Stefanie op de vraag wat haar het meest raakt in haar werk. “Lang moeten leven van een bestaansminimum waarbij je afhankelijk bent van bijvoorbeeld de Sociale Dienst, daar niet uit kunnen komen, is schrijnend. De effecten op kinderen zijn groot. Hun wereldje wordt kleiner. Alles gebeurt op school en verder zitten ze thuis waar ze geconfronteerd worden met de moeilijke situatie van hun ouders. Kinderen nemen dan vaak een andere rol op zich, gaan voor hun ouders zorgen, voelen zich verantwoordelijk, kortom: ze kunnen niet meer echt kind zijn. Ik begrijp die ouders ook. Als je moet kiezen tussen de huur betalen of de sportclub, is de keuze snel gemaakt. Maar kinderen missen dan wel vaardigheden die andere kinderen wel opdoen op bijvoorbeeld de sportclub. Ouders vinden het heel erg als zij hun kinderen niet kunnen geven wat ze nodig hebben. Ik ben echt blij dat ik kan helpen door ze te vertellen dat we samenwerken met het Jeugdfonds Sport & Cultuur te doen en een aanvraag voor ze te doen. De kinderen moeten niet de dupe worden.”

Voorkomen is beter dan genezen

Aanmeldingen komen binnen na een screening bij PLANgroep, maar ook via het project Vroeg Eropaf waarin woningcorporaties, Nuon, Vitens en gemeentelijke belastingen een melding maken van een achterstand. “Wij krijgen een seintje als er een huurachterstand van twee maanden aanwezig is of de rekeningen niet betaald worden,” zegt Stefanie. “We gaan dan onaangekondigd bij mensen langs. Soms schrikken mensen als we voor de deur staan maar ik zie dat veel mensen blij zijn dat er iemand meekijkt. Bovendien worden tijdens het traject de achterstanden tijdelijk stopgezet zodat de schulden zich niet verder opstapelen. Het is een werkwijze die in steeds meer gemeenten gebruikt wordt en die ook succesvol is. We hopen dat daarmee verdere problemen worden voorkomen.”

Weer op eigen benen

Stefanie wordt in haar werk geconfronteerd met moeilijke situaties maar ziet ook de lichtpuntjes. “Ik heb te maken met mensen die bijvoorbeeld niet genoeg vaardigheden hebben om hun financiën te regelen. Of niet weten waar ze recht op hebben, bijvoorbeeld als ze werkeloos geworden zijn. Na scheiding of verlies van een partner die het regelde, gaat het ook vaak mis. Mensen wachten vaak lang met hulp vragen omdat ze het zelf willen oplossen. Maar het gaat ook vaak goed. Vanochtend kreeg ik nog een mail van een moeder die aan een schuldhulpverleningstraject gaat beginnen. Ze weet dat ze over drie jaar schuldenvrij is en heeft weer toekomst. Ze kijkt ernaar uit dan weer op eigen benen te kunnen staan. Geweldig voor haar en haar kinderen.”

Lees meer over schuldhulpverlening

Lees meer verhalen

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.