Gemeenten

3 januari 2020

Gemeenten

Armoede-regisseur Nathalie: “Armoede verdient continu de aandacht”

Nathalie Rozenveld is armoederegisseur bij de Gemeente Zwolle. Samen met ervaringsdeskundigen Diede Bongertman en Karin ter Horst werkt ze er hard aan om armoede op scholen onder de aandacht te brengen. Het project duurt twee jaar en is nu halverwege. “Eigenlijk moet armoede permanent op de agenda staan.” 

Armoederegisseur Nathalie Rozenveld | Jeugdfonds Sport & Cultuur

Op de foto van links naar rechts Nathalie Rozenveld, Karin ter Horst en Diede Bongertman.

Armoede is weerbarstige materie en een lastig onderwerp om onder de aandacht te brengen. Toch is dat nodig want gemiddeld 2 á 3 kinderen per klas groeien op in armoede. De Gemeente Zwolle is een tweejarig project te gestart om de bewustwording op basisscholen en in het voortgezet onderwijs, te vergroten. “We bezoeken scholen, vertellen de leerkrachten wat armoede is, wat de signalen zijn en waar ouders hulp kunnen vinden,” zegt armoederegisseur Nathalie Rozenveld. “Leerkrachten hebben er vaak geen idee van. Ouders zijn meestal goed geworden in het te verbergen omdat ze zich schamen. Dat maakt het lastig armoede te signaleren, laat staan bespreekbaar te maken. En dat terwijl het iedereen kan overkomen als gevolg van bijvoorbeeld scheiding, faillissement of ontslag. Mensen realiseren zich niet hoe kwetsbaar ze zijn, ook als ze een baan hebben.”  

Ervaringsdeskundige opent deuren

Er is bewust gekozen voor de inzet van een armoederegisseur en ervaringsdeskundige. Nathalie: “Doordat de ervaringsdeskundige haar verhaal vertelt, is de impact groter dan wanneer ik met cijfers zou komen. Dankzij haar verhaal, beseffen leerkrachten dat een gezin snel kwetsbaar kan worden en dat het dan moeilijk is de weg naar hulp te vinden. Ze kunnen haar ook vragen stellen en zij geeft tips hoe je het bespreekbaar kunt maken. Dat is niet zo ingewikkeld. Na een scheiding kun je simpelweg vragen of de ouder het financieel een beetje redt. Wij ondersteunen scholen door ze te voorzien van overzichten en informatie over voorzieningen waar ouders terecht kunnen. Maar in eerste instantie gaat het om de bewustwording bij de leerkrachten.”  

Vooroordelen

Armoede zorgt voor stress en stress maakt dat je minder overzicht hebt, minder goed naar de langere termijn kan kijken. “We willen graag dat er meer begrip komt voor de stress die ontstaat als er in een gezin weinig geld is. Er zijn veel vooroordelen over mensen in armoede: dom, dik, nemen onverstandige beslissingen. Zo van ’geen geld voor gezond eten maar wel voor sigaretten.’ Daarmee gaan ze te gemakkelijk voorbij aan het effect dat stress op je brein heeft. Je komt in een overlevingsmodus, kan alleen nog maar van dag tot dag plannen. De tijd dat alleen laagopgeleiden in armoede terechtkomen, ligt ver achter ons. We zien mensen uit alle lagen van de bevolking, sterker nog, mensen die altijd een goede baan hadden, weten nog slechter de weg naar de hulpverlening te vinden dan mensen die al een tijd in een uitkering zitten.”  

Toekomst

Het project duurt twee jaar maar eigenlijk moet armoede permanent op de agenda staan, vindt Nathalie. “We proberen het te borgen door ons verhaal ook bij Pabo’s te doen en de bewustwording bij aankomende leerkrachten te kweken. De Pabo’s staan er open voor en we zien dat studenten er verbaasd over zijn dat armoede zoveel voorkomt, maar ze vinden het ook fascinerend. Armoede verdient continu de aandacht. Het is onze doelstelling die aandacht daadwerkelijk te geven.”

Lees meer verhalen

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.