Leerkracht

9 februari 2021

Leerkracht

Basisschooldirecteur Janneke: ‘Entreekaartje tot een normaal leven’

OBS Caleidoscoop is een moderne, ruim opgezette basisschool in Almere met veel aandacht voor sport en beweging. Directeur Janneke Dronkers weet hoe belangrijk het is dat kinderen bewegen. Vanwege de coronacrisis kunnen kinderen niet naar de sportzaal of streetdance en zijn activiteiten op school beperkt. Hoe ga je daar als school mee om?

Basisschooldirecteur Janneke: ‘Entreekaartje tot een normaal leven’ - Jeugdfonds Sport & CultuurVooral kwetsbare kinderen hebben last van de coronacrisis, vindt Janneke Dronkers. “De voorspelbaarheid is weg,” zegt ze. “Juist deze kinderen hebben structuur nodig. De vanzelfsprekendheid van naar school gaan, vriendjes en vriendinnetjes ontmoeten en naar de club gaan, biedt ze houvast en veiligheid. Een aantal kinderen zit in een moeilijke thuissituatie waar ze hun schoolwerk niet kunnen doen omdat het te druk is, of zelfs onveilig.

Ook in veel gezinnen is het ritme weg. Kinderen gaan later naar bed of ouders zijn online aan het werk en kunnen de kinderen niet begeleiden. Als kinderen niet inloggen, is dat voor ons een signaal. We gaan dan bellen. Vragen naar het waarom en wat ze nodig hebben om wél online mee te doen. In principe hebben kinderen een device maar moeten die vaak delen met broertjes of zusjes. Of er is een hele slechte internetverbinding. Alle kinderen die buiten beeld blijven of waar zorgen over zijn, vragen we om op school de lessen te volgen.”

Ze missen het samen zijn verschrikkelijk

Gezinnen die nog niet kwetsbaar waren, zijn dat als gevolg van de coronacrisis nu wel. “Als je drie kleine kinderen hebt, zelf moet werken en ook de homeschooling moet doen is dat heel lastig. Dat komt de sfeer niet ten goede. We zien veel spanning tussen ouders en kinderen krijgen die stress ook mee. Of mensen raken hun baan kwijt.

Kinderen kunnen zich niet meer uitleven op voetbal of streetdance maar ze hebben het zo hard nodig te kunnen bewegen en samen te zijn. Als dat wegvalt, valt er energie en plezier weg. We hebben geprobeerd activiteiten aan te bieden, maar dat kon alleen voor kinderen op de noodopvang. Er is dus een hele grote groep die niet mee doet en ze missen dat verschrikkelijk. Ik sprak een jongetje uit groep 7, zonder boertjes of zusjes, die vertelde dat hij al drie weken niemand live had gezien. De ouders werkten beiden online vanuit huis en hadden geen tijd voor hem. Hij wacht elke dag tot de dag weer voorbij is. Als zo’n kind dan kan sporten, zou dat enorm schelen.”

Het Jeugdfonds raakt levens aan

“Onze visie is dat kinderen die lekker bewegen, die goed in hun vel zitten, beter leren,” zegt Janneke. “Als je niet lekker in je vel zit, kun je lastig informatie opnemen. De scholen zijn weer open maar wel op zo’n manier dat het voor ons lastig is het op een goede manier te bolwerken. We willen allemaal lekker lesgeven dus we gaan er alles aan doen. Het zou fijn zijn als we allerlei activiteiten en bijvoorbeeld de gymles buiten kunnen geven. En dat binnenkort de clubs ook weer opengaan.

Bewust intermediair

Wij zijn heel bewust intermediair van het Jeugdfonds. Onze intermediairs zorgen ervoor dat kinderen waar thuis geen geld is, toch mee kunnen doen. Thuis is er vaak veel schaamte als ouders weinig geld hebben, zowel bij ouders als bij kinderen. De intermediair gaat het gesprek met de ouders aan, dat hoeft verder niemand te weten maar het kind kan wel gewoon meedoen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur levert de entreekaartjes tot een normaal leven. Jullie raken levens aan. Het lijkt een klein gebaar, maar het is iets dat die leerling nooit meer vergeet. Ik hoop dat dat snel weer mogelijk is.”

Meer informatie voor leerkrachten

Lees meer verhalen

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.