Nieuws

In mei van dit jaar zijn wij gestart met een pilot waarbij we het maximum aan te vragen bedrag hebben losgelaten. Voor elk kind kon worden aangevraagd wat nodig was om een jaar lang mee te doen aan zijn of haar sport- of cultuuractiviteit. Nu de pilot bijna ten einde loopt, is het tijd om de effecten te analyseren en een besluit te nemen over ‘hoe verder’. Hieronder enkele conclusies op een rij:

  • Intermediairs: Het loslaten van het maximum bedrag wordt door intermediairs als zeer positief ervaren. Zij hoeven nu niet meer te zoeken hoe het resterende bedrag moet worden aangevuld.
  • Aanbieders: Zij zijn ook heel positief over de pilot. Aanbieders hoeven niet meer facturen te sturen naar 2 partijen, of achter ouders aan voor resterend bedrag. Ze hebben zekerheid dat hun kosten worden gedekt.
  • Maatwerk: Er is meer ruimte voor maatwerk ontstaan.
  • Bereik: Doordat veel drempels weggenomen worden, wordt het gemakkelijker voor intermediairs, aanbieders en de doelgroep zelf, waardoor we méér kinderen gemakkelijker kunnen helpen. Dus in principe stijgt ons bereik.
  • Jongeren: Zeker voor jongeren waren de contributiebedragen voorheen vaak niet toereikend. Dankzij de pilot kunnen ook jongeren nu zonder financiële drempels meedoen.

Het loslaten van het maximum bedrag heeft dus veel positieve effecten. Is er dan ook een keerzijde? Natuurlijk: het kost meer geld om dit beleid aan te houden. Hierover zijn wij dan ook met alle aangesloten gemeenten in gesprek. Wij bespreken of de voordelen opwegen tegen de kosten. Uiteraard moet het extra benodigde budget ook beschikbaar zijn. Doel is om vóór het nieuwe jaar met elke gemeente afspraken te hebben gemaakt over hoe verder in 2023. U wordt hier op een later moment nog over geïnformeerd.

In mei van dit jaar zijn wij gestart met een pilot waarbij we het maximum aan te vragen bedrag hebben losgelaten. Voor elk kind kon worden aangevraagd wat nodig was om een jaar lang mee te doen aan zijn of haar sport- of cultuuractiviteit. Nu de pilot bijna ten einde loopt, is het tijd om de effecten te analyseren en een besluit te nemen over ‘hoe verder’. Hieronder enkele conclusies op een rij:

  • Intermediairs: Het loslaten van het maximum bedrag wordt door intermediairs als zeer positief ervaren. Zij hoeven nu niet meer te zoeken hoe het resterende bedrag moet worden aangevuld.
  • Aanbieders: Zij zijn ook heel positief over de pilot. Aanbieders hoeven niet meer facturen te sturen naar 2 partijen, of achter ouders aan voor resterend bedrag. Ze hebben zekerheid dat hun kosten worden gedekt.
  • Maatwerk: Er is meer ruimte voor maatwerk ontstaan.
  • Bereik: Doordat veel drempels weggenomen worden, wordt het gemakkelijker voor intermediairs, aanbieders en de doelgroep zelf, waardoor we méér kinderen gemakkelijker kunnen helpen. Dus in principe stijgt ons bereik.
  • Jongeren: Zeker voor jongeren waren de contributiebedragen voorheen vaak niet toereikend. Dankzij de pilot kunnen ook jongeren nu zonder financiële drempels meedoen.

Het loslaten van het maximum bedrag heeft dus veel positieve effecten. Is er dan ook een keerzijde? Natuurlijk: het kost meer geld om dit beleid aan te houden. Hierover zijn wij dan ook met alle aangesloten gemeenten in gesprek. Wij bespreken of de voordelen opwegen tegen de kosten. Uiteraard moet het extra benodigde budget ook beschikbaar zijn. Doel is om vóór het nieuwe jaar met elke gemeente afspraken te hebben gemaakt over hoe verder in 2023. U wordt hier op een later moment nog over geïnformeerd.

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.