Nieuws

Ben jij een bestuurlijk talent met ambitie om ieder kind in staat te stellen aan sport en/of cultuur te kunnen deelnemen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland zoekt een algemeen bestuurslid om ons bestuur te versterken en daarmee kinderen de kans te bieden om mee te doen aan sportieve en creatieve activiteiten.

Wat doet het Jeugdfonds?

In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland zet zich in om deze kinderen dezelfde kansen te bieden als hun leeftijdsgenootjes. Dat doen we door hun contributie, lesgeld en benodigde attributen te betalen. Sport en cultuur dragen bij aan de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. Dat is niet alleen goed voor deze kinderen, maar voor de hele samenleving.

Over ons

Het bestuur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland (JFSC) bestaat momenteel uit zes gedreven professionals met verschillende achtergronden. We zoeken nog één algemeen bestuurslid om ons bestuur compleet te maken. Het JFSC heeft een kleine, professionele werkorganisatie (coördinatie en backoffice). Samen met het bestuur en het landelijk bureau van de Jeugdfondsen zorgen zij voor een optimale inzet van middelen.

Jouw rol als algemeen bestuurslid

Wij zoeken een algemeen bestuurslid met verantwoordelijkheidsgevoel, een actieve houding en bereidheid om daar waar nodig onze werkorganisatie aan te sturen of te ondersteunen bij het realiseren van onze doelen. De komende jaren willen we extra inzetten op het verhogen van de cultuurparticipatie binnen onze doelgroep. Het is daarom een pré als je affiniteit met en een netwerk hebt in de cultuursector. Politiek-bestuurlijke ervaring in of vanuit het sociaal domein zou ons mooi completeren. We gaan er als vanzelfsprekend vanuit dat jij, net als wij, sterke motivatie hebt voor onze doelgroep en de doelstelling en overtuiging deelt dat elk kind de kans zou moeten hebben aan sport en cultuur te doen.

We zijn ervan overtuigd dat een divers team bijdraagt aan de kwaliteit van onze organisatie en willen graag een afspiegeling zijn van de Noord-Hollandse bevolking. Wij zoeken daarom mensen die door hun profiel, culturele afkomst en/of maatschappelijke positie meer diversiteit in ons bestuur brengen. Wij nodigen dan ook iedereen die zich hierin herkent uit om te solliciteren.

Tijdsbesteding en vergoeding

Het bestuur vergadert gemiddeld genomen twee maandelijks fysiek in de regio Noord-Holland. De wekelijkse tijdsbesteding bedraagt ongeveer 2 uur en is flexibel door jou te bepalen. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

Meer informatie & procedure

Ben je enthousiast geworden over deze rol? Stuur ons dan een mail met cv (elsvdam@xs4all.nl) en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wij ontvangen je reactie het liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juli. Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om ons te benaderen (telefoon, bericht of whatsapp).  Els van Dam (bestuurslid) via 06 10191219.

Ben jij een bestuurlijk talent met een hart voor gelijke kansen in de sport en cultuur? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht zoekt een algemeen bestuurslid om ons bestuur te versterken en daarmee kinderen de kans te geven om mee te doen aan sportieve en creatieve activiteiten.

Wat doet het Jeugdfonds?

In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht zet zich in om deze kinderen dezelfde kansen te bieden als hun leeftijdsgenootjes. Dat doen we door hun contributie, lesgeld en benodigde attributen te betalen. Sport en cultuur dragen bij aan de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. Dat is niet alleen goed voor deze kinderen, maar voor de hele samenleving.

Over ons

Het bestuur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht (JFSC) bestaat momenteel uit vier gedreven professionals met verschillende achtergronden. Wij zijn recent gestart in deze functie. Op de achtergrond zijn nog vier ‘oude’ bestuursleden actief om ons als nieuw bestuur een goede start te geven. We zoeken nog één algemeen bestuurslid om ons bestuur compleet te maken. Het JFSC Utrecht heeft een kleine, professionele werkorganisatie (coördinatie en backoffice). Samen met het bestuur en het landelijk bureau van de Jeugdfondsen zorgen zij voor een optimale inzet van middelen.

Jouw rol als algemeen bestuurslid

Wij zoeken een algemeen bestuurslid met verantwoordelijkheidsgevoel, een actieve houding en bereidheid om daar waar nodig onze werkorganisatie aan te sturen of te ondersteunen bij het realiseren van onze doelen. Gezien de expertises die al in het bestuur aanwezig zijn, hopen we dat jij juist ook de kleinere gemeenten in Provincie Utrecht goed kent. Politiek-bestuurlijke ervaring in of vanuit het sociaal domein zou ons mooi completeren. We gaan er als vanzelfsprekend vanuit dat jij, net als wij, sterke affiniteit hebt met onze doelgroep en doelstelling en onze overtuiging deelt dat elk kind de kans zou moeten hebben aan sport en cultuur te doen.

We zijn ervan overtuigd dat een divers team bijdraagt aan de kwaliteit van onze organisatie en willen graag een afspiegeling zijn van de Utrechtse bevolking. Wij zoeken daarom mensen die door hun profiel, culturele afkomst en/of maatschappelijke positie meer diversiteit in ons bestuur brengen. Wij nodigen dan ook iedereen die zich hierin herkent uit om te solliciteren.

Tijdsbesteding en vergoeding

Het bestuur vergadert gemiddeld genomen twee keer maandelijks fysiek in de regio Utrecht. De wekelijkse tijdsbesteding bedraagt ongeveer 2 uur en is flexibel door jou te bepalen. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

Meer informatie & procedure

Ben je enthousiast geworden over deze rol? Stuur ons dan een mail met cv (eylemtanir@outlook.com) en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wij ontvangen je reactie het liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 23 juni. Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om ons te benaderen (telefoon, bericht of whatsapp). Eylem Tanir (bestuurslid) via 06 41 86 18 56.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland is op zoek naar een secretaris

Over het Jeugdfonds

Het Jeugdfond Sport & Cultuur Gelderland zet zich in om sport- en cultuuractiviteiten voor alle kinderen en jongeren toegankelijk te maken. We doen dit voor alle kinderen en jongeren voor wie een financiële drempel bij dit soort activiteiten ligt. We doen dat in overleg met de Gelderse gemeenten waar deze kinderen en jongeren wonen.

Het Jeugdfonds is een stichting. Met behulp van een Provinciale bijdrage, sponsorgelden, incidentele Rijksmiddelen en gemeentelijke bijdrages kunnen we onze doelstellingen realiseren. We hebben op die manier in 2023 ruim 3193 kinderen en jongeren kunnen helpen.

Voor ons vrijwillig bestuur, dat momenteel uit 5 bestuursleden en 2 adviseurs bestaat, zoeken we een enthousiaste en kundige secretaris. De secretaris is vrijwilliger (onbezoldigd) lid van het bestuur Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland. Bij de uitvoering van deze taak legt de secretaris verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur zet zich actief in voor een inclusieve cultuur waarin iedereen, ongeacht achtergrond, geslacht, leeftijd of beperking, zich welkom en gewaardeerd voelt.

Functietypering

De secretaris is een ‘spin in het web van het bestuur’ en draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de voortgang en verslaglegging van bestuursactiviteiten. De secretaris is bij vele processen betrokken en beschikt daarom over organisatorisch inzicht.

Taken

De secretaris:

 • bewaakt de informatievoorziening, de secretariaatswerkzaamheden en administratieve handelingen als post en archiefverzorging;
 • signaleert tijdig zaken die voor andere bestuursleden relevant zijn;
 • draagt zorg voor de verslaglegging van bestuursvergaderingen;
 • neemt deel aan het opstellen van (meerjaren)werkplanning;
 • ontwikkelen van beleid en strategie i.s.m. het bestuur;
 • afdoen van complexe correspondentie (per e-mail/ schriftelijk) en besluiten;
 • opstellen en bewaken van rooster van aftreden;
 • bewaken (i.s.m. de coördinator) jaarcyclus Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Functie-eisen

De secretaris:

 • heeft aantoonbare bestuurs- en/of secretariële ervaring, bij voorkeur binnen een vrijwilligersvereniging;
 • kan goed organiseren;
 • beschikt over goede contactuele vaardigheden;
 • heeft een doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid.

Vaardigheden

De secretaris kan:

 • notuleren;
 • redigeren;
 • besluitvormingsprocedures hanteren;
 • helder communiceren;
 • omgaan met een tekstverwerker/PC/internet/e-mail.

Aanzet voor profiel

 • 4 uur per week beschikbaar.

Voor meer informatie en sollicitatie

Indien u interesse heeft kunt u voor vragen contact opnemen met Jos Buijs op telefoonnummer 06-51811805 of per email: jgm.buijs@outlook.com

 

 

 

Het Jeugdfond Sport & Cultuur Gelderland zet zich in om sport – en cultuuractiviteiten voor alle kinderen en jongeren toegankelijk te maken. We doen dit voor alle kinderen en jongeren voor wie een financiële drempel bij dit soort activiteiten ligt. We doen dat in overleg met de Gelderse gemeenten waar deze kinderen en jongeren wonen.

Het Jeugdfonds is een stichting. Met behulp van een Provinciale bijdrage, sponsorgelden, incidentele Rijksmiddelen en Gemeentelijke bijdrages kunnen we onze doelstellingen realiseren. We hebben op die manier in 2020 ruim 2500 kinderen en jongeren kunnen helpen.

Voor ons bestuur, dat momenteel uit 5 mensen bestaat, zoeken we een enthousiaste en kundige Penningmeester. Het penningmeesterschap van onze stichting is een omvangrijke taak, vandaar dat de werkzaamheden worden verdeeld met de 2e penningmeester.

De bestuurstaken

 • Zorgdragen voor de inrichting van de financieel administratieve processen in lijn met landelijke richtlijnen en processen
 • Zorgdragen voor de jaarlijkse financiële verslaglegging (vaststellen jaarcijfers)
 • Opstellen van de begroting aan de hand van het inhoudelijk jaarplan
 • Het bewaken en naleven van de financiële kaders van de financiële richtlijnen van het Jeugdfonds;
 • Opstellen (i.s.m. coördinator en bestuurslid fondsenwerving / sponsoring/ communicatie) van jaarlijks plan ter verbreding van fondsenwerving en het ontwikkelen van acties gericht op het vergroten van de financiële positie

Control taken

 • Signaleren van afwijkingen in de begroting en zo nodig bijsturen
 • Contact onderhouden met de financiële administratie Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland
 • Opstellen van het (financieel) jaarverslag i.s.m. secretaris
 • Presenteren laatste stand van zaken bij bestuursvergaderingen
 • Adviseren inzet eigen middelen/ financiële strategie
 • Bijwonen landelijk penningmeesteroverleg

Taken op het gebied van financieel beheer

 • Zorgdragen voor (i.s.m. coördinator) subsidieaanvragen, subsidieverantwoording en tussentijdse rapportages richting provincie en gemeenten
 • Budgetbeheer (inclusief aanvragen, beheren en verantwoorden) van alle begrotingsposten, donaties, acties en (extra) landelijke subsidies in overleg met het bestuur.
 • Controleren en betaalbaar stellen tweewekelijkse aanvragen en overige facturen
 • Afstemmen met backoffice over bijzondere aanvragen, vragen van intermediairs en sportverenigingen/cultuuraanbieders
 • Opstellen facturen voor gemeenten en afstemmen over creditnota’s gemeenten samen met de backoffice
 • Afstemmen met backoffice over maand- kwartaal en jaarrapportages ten behoeve van het bestuur en de gemeenten

Tot slot

We zoeken een Penningmeester die:

 • Iemand die gemiddeld 6 – 8 uur per week aan deze taken kan spenderen
 • Iemand die de doelen van het Jeugdfonds van harte ondersteunt en deze taken met humor en geduld wil oppakken
 • Iemand die aantoonbaar beschikt over financieel en cijfermatig inzicht

Als je belangstelling hebt en meer wilt weten dan kun je contact opnemen met de penningmeester van de stichting Marjan van Munster (06 415 667 27) of de voorzitter van de stichting Johan Kruithof (06 527 613 53)

Reacties kunnen worden gericht aan de secretaris ter attentie van mw. Rita Weeda via e-mailadres hjw@xs4all.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEZE VACATURE IS REEDS INGEVULD

Sport Fryslân is op zoek naar een Administratief Medewerker Jeugdfonds en Volwassenenfonds Sport & Cultuur (m/v) die gaat ondersteunen bij het verzorgen van de coördinatie en uitvoering van de aanvragen die bij de fondsen binnenkomen.

Sport Fryslân wil de voorloper, verbinder en aanjager zijn om heel Fryslân in beweging te krijgen. Daarvoor werkt Sport Fryslân o.a. samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur die inwoners uit Friesland helpen waar te weinig geld is om te sporten of mee te doen aan cultuur. Voor deze inwoners betaalt Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland (tot 18 jaar) en Volwassenenfonds (vanaf 18 jaar) de contributie en eventueel de kleding en/of attributen!

Functie: Administratief medewerker
Werkgever: Sport Fryslân
Plaats: Heerenveen
Provincie: Friesland
Omvang: 16 uur per week (uitbreiding van uren is op termijn mogelijk)
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling van een jaar met de intentie tot verlenging

Functiebeschrijving
Als Administratief Medewerker (backoffice) beoordeel/toets je de binnengekomen aanvragen voor sport en cultuur in het online-aanvraagsysteem van AFAS Profit. Je bent verantwoordelijk voor:

 • Beoordelen, administreren en afhandelen van ingediende aanvragen;
 • Informeren intermediairs (pro) actief over de aanvragen;
 • Schriftelijk en telefonisch contact onderhouden met intermediairs en sport-/ en evt. cultuuraanbieders n.a.v. de aanvragen en facturen;
 • Verwerken nieuwe aanbieders (sport- of cultuur organisaties);
 • Beantwoorden van schriftelijke en telefonische vragen m.b.t. aanvragen en het fonds;
 • Verzorgen van rapportages en overzichten.
 • Voor de afhandeling van de registraties en aanvragen wordt gebruik gemaakt van het landelijke aanvraagregistratiesysteem in AFAS Profit. De fondsencoördinator, werkzaam bij Sport
 • Fryslân, is het eerste aanspreekpunt voor jou.

Functie-eisen

 • Je hebt MBO werk- en denkniveau;
 • Je kunt prima zelfstandig werken;
 • Je bent handig met computersystemen (ervaring met Afas is een pre);
 • Je bent klant- en oplossingsgericht;
 • Je bent mondeling en schriftelijk communicatief vaardig;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in een administratieve functie;
 • Je deelt het enthousiasme voor sport en bewegen en hebt affiniteit met de sport- en/of cultuursector.

Arbeidsvoorwaarden
Je start per 1 april met een tijdelijke aanstelling van een jaar waarbij verlenging afhankelijk is van jouw functioneren. Bij Sport Fryslân is de cao Sport van toepassing. Deze functie is ingedeeld in schaal 5.

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd en zie je een uitdaging in deze functie? Reageren op deze vacature kan t/m 9 maart door een mail te sturen naar info@sportmatchnoord.nl. Graag ontvangen we een motivatiebrief en actueel CV.

Sollicitatieprocedure
De eerste gespreksronde vindt plaats op 18 of 19 maart 2021. Een referentiecheck maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Bekijk de vacature op SportMatchNoord.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (landelijk bureau) zoekt een Financieel medewerker met ICT affiniteit voor 32-38 uur per week. 

Als financieel medewerker voer je werkzaamheden uit voor de financiële administratie binnen het team Financiën en Bedrijfsvoering. Je werkt samen met een klein financieel team aan: betrouwbare financiële administratie, planning & control. Je rapporteert rechtstreeks aan de manager Financiën en Bedrijfsvoering.

Taken

 • Verwerken en controleren van mutaties in het grootboek middels het bankboek en memoriaal volgens de gehanteerde normen en procedures.
 • Controleren en verwerken van de subsidiebeschikkingen (omvang 600) van de lokale fondsen in de financiële administratie. En het bijhouden van de subsidiebeschikkingen in het subsidieregister. De controle van de subsidiebeschikkingen gebeurt volgens de gestelde richtlijnen/eisen.
 • Biedt ondersteuning bij het opstellen van de samengevoegde jaarrekening.
 • Analyse van de notulen van de lokale fondsen op, met name, financiële data, Dit ten behoeve van de jaarrekening.
 • Ondersteuning bij het beheer van AFAS en financiële analyses in Excel.

Wie zoeken wij?

Een enthousiaste en initiatiefrijke collega, resultaat- en servicegericht, pro-actief en nauwkeurig werkend, die gelooft in de kracht van sport en cultuur voor kinderen.
Herken jij jezelf hierin? Dan is deze job voor jou! Bekijk de gehele vacature.

Bekijk ook onze andere financiële vacatures.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland (landelijk bureau) zoekt een Manager Financiën en Bedrijfsvoering voor 32-36 uur per week. 

Als manager Financiën en Bedrijfsvoering ben je eindverantwoordelijk voor de financiële en bedrijfsmatige aansturing van de organisatie en het team financiën & bedrijfsvoering. Je werkt samen met een klein financieel team aan: betrouwbare financiële strategie en administratie, planning & control, bedrijfsvoering/automatisering. Je signaleert risico’s en kansen in de financiële bedrijfsvoering, bent strategisch gesprekspartner en duikt ook in de uitvoering en details. Je maakt onderdeel uit van het strategisch beraad en rapporteert rechtstreeks aan de directeur.

Taken

Taken voor Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland:

 • Ontwikkelen en bijsturen van strategisch operationeel en financieel meerjarenplan en
  jaarplannen op basis van de Agenda 2018+.
 • Evaluatie van bestaande administratieve organisatie/business model en mogelijk ontwikkelen
  van alternatieven. Gericht op een toekomstbestendige optimale controle van operationele en
  financiële risico’s.
 • Optimalisering van financiële processen, uitvoering van de planning & control cyclus en
  toetsing van risico’s.
 • Opstellen van financiële management – en sturingsrapportages ten behoeve van het landelijk
  bureau, de stedelijke en provinciale fondsen, subsidieverstrekkers en bedrijvenpartners.
 • Financiële input bij opstellen subsidieaanvragen, rapportages en verantwoordingen overheid en
  sponsordeals/proposities bedrijvenpartners.
 • Verantwoordelijk voor automatisering/ICT beheer (functioneel, applicatie en technisch).
 • Monitoring en ondersteuning budgetbeheersing interne collega’s.
 • Aansturing en ondersteuning bij opstelling jaarrekening en samengevoegde jaarrekening.
 • Aansturing financiële team.
 • Advisering Raad van Toezicht.

Taken voor de Stedelijke en Provinciale fondsen:

 • Het bieden van financieel advies en ondersteuning aan de fondsen samen met de interne
  relatiemanagers.
 • Controle en aansluiting financiële administraties van de fondsen.

Wie zoeken wij?

Een ondernemende en bedrijfsmatige manager met ruime ervaring in financieel management en die gelooft in de kracht van sport en cultuur voor kinderen. Een gedreven persoonlijkheid die op een mensgerichte manier een team aanstuurt en de lijnen uitzet. Een initiatiefrijke collega, resultaat- en servicegericht, pro-actief en nauwkeurig werkend. Herken jij jezelf hierin? Reageren kan tot en met vrijdag 31 augustus 2018. Bekijk hier de gehele vacature.

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.