Nieuws

Goed nieuws voor ouders en intermediairs uit gemeente Stichtse Vecht. Vanaf nu kunnen aanvragen voor een schoolreisje, sportles of andere voorzieningen voor kinderen op één plek worden ingediend. Samen voor alle Kinderen (SAM&) is een digitaal loket waar ouders, leerkrachten, schuldhulpverleners, huisartsen of wijkteams eenvoudig een aanvraag kunnen indienen voor kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld. Sam& voor alle kinderen is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Kinderhulp.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wanneer er thuis te weinig geld is voor muziekles, zwem- of dansles betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie en/of benodigde materialen. Meedoen aan culturele activiteiten en sport is belangrijk voor de mentale, fysieke en sociale ontwikkeling van opgroeiende kinderen.

Niet vanzelfsprekend

Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Door de coronacrisis wordt de groep voor wie dit niet vanzelfsprekend is steeds groter. Ben je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit in deze situatie? Kijk dan op Samen voor alle Kinderen.

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.