Nieuws

‘Wat wij doen is het aanbieden van naschoolse activiteiten voor kinderen. Laagdrempelig. Meestal zelfs gratis. Zodat alle kinderen kennis kunnen maken met sport en cultuur.’ Marjanne van der Lee is mede-oprichter van Sjors Sportief & Creatief. ‘Lokaal, in samenwerking met gemeenten, bieden wij veel diverse activiteiten aan, waar ieder kind aan mee kan doen. Daarom sluit onze missie zo goed aan bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. We willen dat niemand aan de kant hoeft te staan.’

Sjors Sportief- ‘Laagdrempelig kennismaken met sport en cultuur’Ruim 12 jaar geleden was het er. Het idee. Marjanne van der Lee richtte samen met haar neef de stichting Cultuur- & Sportstimulering Nederland op. Met als doel om kinderen kennis te laten maken met sport in de regio. Om daarna hopelijk ook daadwerkelijk lid te worden van een club. Marjanne: ‘Niet alle kinderen groeien op met sport. Het kan soms een hoge drempel zijn om echt lid te worden van een sportclub. Voor sommigen is het te duur, een te grote verplichting en ook niet iedereen heeft direct een sport gevonden die past. Daarom bedachten wij de mogelijkheid om op lokaal niveau vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Boekje Sjors Sportief en Sjors Creatief

Er zijn vaak veel grote clubs in een gemeente, maar kent iedereen de kleine dansschool in de wijk of de schaakclub in het buurtcentrum? Ook die bieden interessante lessen aan. Veel kinderen weten eigenlijk niet eens wat er allemaal te doen is in de buurt. Daarom geven wij een boekje uit waar alles in staat. Overzichtelijk en laagdrempelig. Zodat iedereen kan komen kennismaken en een paar lessen kan meedoen om te kijken of het leuk is. En dan de maand erop weer iets anders uit te gaan proberen. Naast de sportclubs bleek er ook steeds meer behoefte te zijn aan een overzicht van alle culturele mogelijkheden in een gemeente. Dus zo zag Sjors Creatief het levenslicht.’

Alles even uitproberen

‘We werken samen met 120 gemeenten in Nederland. Die leveren ons een lijst aan van alle aanbieders. Daar komen we mee in contact en zij kunnen allemaal gratis een vermelding krijgen in ons boekje en online op de site. Deze boekjes worden verspreid op alle basisscholen in de deelnemende gemeenten. Zo kunnen kinderen thuis op alle gemak activiteiten uitzoeken waar ze belangstelling voor hebben. En dan gratis, na school, uitproberen hoe het is om te volleyballen, te hockeyen, aan karate te doen of te breakdancen. Ook gitaarles, zingen, rappen, schilderen of keramiek maken behoren tot de mogelijkheden.

Zo proberen we kinderen buitenschool iets aan te bieden om ze te stimuleren om anderen te ontmoeten, vrienden te maken, te ontspannen, hun hoofd leeg te maken en geïnspireerd te raken door iets anders. Want ik geloof echt dat het goed is om buiten de school, buiten het gezin ook activiteiten te ondernemen. Juist nieuwe dingen aanleren kan zelfvertrouwen geven. Sommige kinderen zitten veel achter een computer te gamen, komen niet veel buiten. Dan is de deur uit gaan, deel zijn van een grotere groep en ergens bijhoren echt belangrijk.’

Zapp-sporten

‘Sjors Sportief & Creatief is bijna een club op zichzelf geworden. ‘Ik ga op donderdag naar Sjors Sportief’ zeggen kinderen wel eens. De ene week voetballen ze, de andere week boksen of dansen. Juist die mogelijkheid om overal even aan te snuffelen is fijn. Je zit nog nergens aan vast, je kunt ervaren hoe het bevalt. Natuurlijk is de achterliggende gedachte van ons, en de deelnemende gemeenten, dat kinderen op een gegeven moment lid worden ergens, maar dat is niet de primaire insteek. Zapp-sporten wordt het wel eens genoemd. Overal even heel kort kennis mee maken, en hopelijk ergens door gegrepen worden.’

Doorlinken naar Jeugdfonds

In het boekje met alle aanbieders krijgt iedereen dezelfde ruimte om zich te presenteren. Grote en kleine clubs kunnen zich hier laten zien. Kinderen kunnen zich vervolgens online opgeven voor de activiteiten. ‘We vragen dan ook waarom een kind geen lid is van een club. Een van de mogelijke antwoorden is ‘te duur’. Als dat aangekruist wordt, komt de pagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur in beeld. Dan kunnen ouders zich aanmelden voor financiële ondersteuning. Ook in het boekje heeft het Jeugdfonds een pagina, zodat het duidelijk is dat sport en cultuur echt voor alle kinderen is. En dat geld dus nooit een belemmering hoeft te zijn.

‘Je ziet ook dat er best veel kinderen die meedoen aan Sjors Sportief & Creatief het thuis niet heel breed hebben. Daarom proberen we de kennismakingslessen gratis te laten zijn. Als er materiaalkosten zijn, houden we die ook zo laag mogelijk, zodat iedereen kan meedoen. En we verwijzen dus door naar het Jeugdfonds als kinderen echt lid willen worden van een club. We werken al jaren samen en ik denk dat het een logische match is. We verwijzen graag door naar de mogelijkheden die het Jeugdfonds biedt, omdat we hetzelfde belang dienen; kinderen laten kennismaken met sport en cultuur. Dat is namelijk gezond, zowel fysiek als mentaal. En daar hebben we allemaal belang bij. En we gunnen ieder kind een gezonde, sportieve en creatieve jeugd.’

Naar de website van Sjors Sportief & Creatief

“Ik gun het elk kind in Gelderland om te kunnen genieten van cultuur.” Dat is de drijfveer van Miranda Siemelink van Cultuur Oost, de Gelderse adviesorganisatie voor kunst en cultuur én partner van Jeugdfonds Gelderland. “Als adviseur cultuureducatie zet ik me in voor cultuur op school. Enorm belangrijk omdat dit bijdraagt aan het vergroten van de kansengelijkheid. Die missie delen we met het Jeugdfonds en daarom trekken we als partners dus ook samen op.”

Versterken door cultuur

Leren, meedoen, groeien en versterken door cultuur en kunst. Dat zijn de pijlers van Cultuur Oost en daar levert cultuureducatie een belangrijke bijdrage aan. Dat gebeurt met name via het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit waarvan het nieuwe, verbrede programma loopt van 2021-2024. Op dit moment zijn er 65 lopende projecten, 405 deelnemende scholen en bereikt de organisatie zo’n 75.945 leerlingen in het primair onderwijs. “Als sparringpartner zorg ik voor het verbinden van de kunstsector met het onderwijs,” vertelt Miranda. “Daarbij zijn vooral de 26 cultuurpunten in Gelderland, die daadwerkelijk in contact staan met scholen, cruciaal. Met elkaar zorgen we ervoor dat we iedereen cultuur kunnen bieden.”

Verbinden netwerk

Miranda brengt het Jeugdfonds graag onder de aandacht in het netwerk. “Onlangs was de tweejaarlijkse bijeenkomst van de cultuurpunten. Op die bijeenkomst, feitelijk een professionele leergemeenschap, informeren we iedereen, verbinden we organisaties met elkaar en zetten we de provinciale lijnen uit. Bij het afgelopen event heeft het Jeugdfonds een presentatie gehouden en zo hopen we dat het netwerk zich ook inzet voor het vergroten van kansengelijkheid. Dat ze wijzen op de mogelijkheden van het jeugdfonds en mogelijk ook nieuwe intermediairs werven.”

Olifantenpaadjes zoeken

De adviseur cultuureducatie merkt op dat het in dit netwerk draait om partnerschap. “Bij iedereen, de kunstmakers en cultuurpunten, staat de urgentie van ‘kunst voor iedereen’ voorop. We trekken gezamenlijk als partners op. Het mooie is dat het programma uitgaat van de dagelijkse praktijk, vanuit de klas dus. Het is echt maatwerk. Als het bijvoorbeeld voorkomt dat een basisschool geen vervoer heeft voor een door een cultuurpunt georganiseerde voorstelling dan ga ik met alle partijen om tafel. We zoeken naar oplossingen, soms moet je echt out of the box denken, ‘naar olifantenpaadjes zoeken’ noem ik dat. Samen komen we er altijd uit!”

Sleutelervaringen

Waarom vindt zij dat cultuur belangrijk is voor kinderen? “Elk kind moet toch de kans krijgen om te leren genieten? En de mogelijkheid krijgen om zich te verwonderen of te laten verwarren door kunst en talenten te ontdekken en te ontwikkelen? Dat maakt je een rijker mens! Ook is kunst een manier om met elkaar in verbinding te komen en degene tegenover je te leren begrijpen.” Zelf herinnert ze zich dat voor haar een wereld openging toen haar klas met haar docent Frans meeging naar theatervoorstellingen. “Inmiddels noem ik zulke ervaringen ‘sleutelervaringen’; die momenten waarop er een luikje voor je opengaat. Gebeurtenissen die je aan het denken zetten. Het is mijn drive om zoveel mogelijk kinderen zoveel mogelijk van die sleutelervaringen te bieden.”

Kunst is vanzelfsprekend

Als ze magische krachten had zou ze per direct één ding veranderen. “Dat kunst vanzelfsprekend is en voor iedereen toegankelijk. Helaas ervaren mensen het vaak als elitair en denken ze dat het duur is. Het liefst zou ik zien dat er met cultuur gebeurt wat er met de populariteit van voetbal is gebeurd. Dat alle kinderen in Gelderland zo veel mogelijk ervaringen opdoen met alle facetten van de kunsten. Van het zelf maken van een film tot het bijwonen van een dansvoorstelling, van een reken-muziekles tot een technische klooi-les, op school en daarbuiten. Samen cultuur beleven, samen zingen bijvoorbeeld is belangrijk voor de ontwikkeling. Net als bij voetbal hoef je niet allemaal een sterspeler te worden, ook plezier in het spel is belangrijk. Iedereen heeft iets nodig om zich te kunnen uiten, en net als eten, kun je niet zonder!”

Meer informatie: website Cultuur Oost

Fotobijschrift: Vakdocent met leerlingen van de Mauritiusschool tijdens cultuurles. (Joppe Fotografie in opdracht van Cultuur Oost)

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen is maatschappelijk partner van volleybal eredivisionist Amysoft Lycurgus. De kersverse Supercup winnaar 2020 vindt het belangrijk dat álle kinderen mee kunnen doen, ook als hiervoor thuis te weinig geld is. Of het nu gaat om een volleyballidmaatschap of de contributie/lesgeld voor voetbal, turnen, judo, dans- of muziekles; het Jeugdfonds zorgt ervoor dat er geen kinderen aan de zijlijn hoeven te staan. Daarom heeft Amysoft Lycurgus ervoor gekozen om met het logo van het Jeugdfonds op de wedstrijdbroekjes te spelen en daarmee aandacht te vragen voor dit goede doel.

Lycurgus
Trainer/coach Arjan Taaij legt uit waarom is gekozen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen als maatschappelijk partner: “Als coach en sportleraar vind ik het super mooi dat we dit project aanpakken. Vitaliteit is superbelangrijk. Dat kunnen we ondersteunen met sport en bewegen. Als volleybalman wil ik het volleyballen daar graag voor inzetten. We presteren goed en hebben spelers die de kans hebben gekregen om hun talent te ontwikkelen. SAMEN. is ons maatschappelijk thema. We willen SAMEN. met het Jeugdfonds Sport & Cultuur iets terugdoen door kinderen te inspireren en enthousiast te maken. Daar leveren wij graag onze bijdrage aan.”

Corona
Onlangs won Lycurgus voor de vijfde keer de Supercup. Helaas deze keer vanwege de Corona-richtlijnen in een volledig lege zaal, dus zonder publiek. Niet alleen de volleybalwereld krijgt als gevolg van Covid-19 te maken met veranderingen. Vanwege de Corona-crisis verwacht het Jeugdfonds Sport & Cultuur ook een groei in het aantal aanvragen te gaan zien. Met name ouders die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de horeca of cultuursector, maar ook  ZZP’ers die hun opdrachten zien teruglopen. Alle ouders die, eventueel tijdelijk, te weinig geld hebben om hun kind(eren) te laten sporten of aan cultuuractiviteiten mee te laten doen, kunnen gebruik maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Maatschappelijk partner
Rob Schuur, sinds deze zomer voorzitter van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen, is blij met het partnerschap met Lycurgus. “Door gebruik te kunnen maken van de exposure van Lycurgus hoopt het Jeugdfonds nog meer kinderen uit haar doelgroep te kunnen bereiken. En het is natuurlijk geweldig dat deze kinderen hiermee ook top-volleybalwedstrijden kunnen bezoeken. De naamsbekendheid van het Jeugdfonds zal zeker toenemen dankzij deze samenwerking.”

Amysoft Lycurgus zal onder de naam SAMEN. Lycurgus dan ook op verschillende manieren en momenten tijdens het seizoen aandacht besteden aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen. Het uitdragen van hun maatschappelijke betrokkenheid gebeurt onder andere door middel van het Jeugdfonds-logo op de wedstrijdbroekjes. Kinderen die gebruik maken van het Jeugdfonds kunnen een wedstrijd bezoeken en tijdens de scholentour (volleybalclinics op basisscholen) en in hun uitingen zullen ze aandacht vragen voor het fonds.

 

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.