Nieuws

De gemeente Ooststellingwerf heeft ook in 2018 en 2019 weer het Kindpakket beschikbaar gemaakt. Het Kindpakket geeft kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen de mogelijkheid om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Dit is onderdeel van het armoedebeleid van de gemeente. Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur verzorgen het Kindpakket. Samen met wethouder Marcel Bos tekenden ze woensdag de samenwerkingsovereenkomst.

Pakket van kansen

“Het is enorm belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen in de maatschappij. Elk kind moet goede kansen krijgen om zich te ontwikkelen op het gebied van leren, sport en cultuur,” zegt wethouder Marcel Bos. Het Kindpakket bestaat in Ooststellingwerf sinds 2015 en er is steeds meer vraag naar. Vooral op het gebied van sport, vrije tijd en school zijn er veel aanvragen. Uitgangspunt bij het Kindpakket is dat wordt gekeken naar wat nodig is. Zo zijn de partijen nu aan het kijken of uitbreiding van de vergoeding voor zwemlessen mogelijk is.

Netwerk en deskundigheid

Bos: ‘De taak is nu dat de drie samenwerkingspartners tot hetzelfde bereik  komen. Dat is een uitdaging. Maar nu de partijen nog intensiever gaan samenwerken heb ik er alle vertrouwen in dat het gaat gebeuren.’ De samenwerking houdt in dat de partijen meer gebruik gaan maken van elkaars netwerk en deskundigheid. Intermediairs, die professioneel betrokken zijn bij een gezin (bijvoorbeeld maatschappelijk werker, leerkracht, huisarts, buurtsportcoach), kunnen via www.allekinderendoenmee.nl  direct een aanvraag indienen voor sport – en cultuurbeoefening. Daarnaast is er het platform waar ouders terecht kunnen: www.kindpakket.nl.

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.