Simonetta van den Berg werkt sinds 3 jaar als Buurtsportcoach voor Heuvelrug Sportief & Gezond. Met hart en ziel zet ze zich in om kinderen en volwassenen bewust te maken van het belang van sport, bewegen en gezondheid. Sinds 1,5 jaar is ze lokaal aanspreekpunt voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor de Utrechtse Heuvelrug. “Juist de kinderen die niet goed mee kunnen komen daar zet ik me graag voor in.”

Wat doe je als lokaal aanspreekpunt?

Lokaal aanspreekpunt Simonetta van den bergSimonetta: “Als lokaal aanspreekpunt ben je de verbindende factor. Je bent niet alleen aanspreekpunt voor de intermediairs, scholen en mensen uit de gemeente. Maar je helpt ook het Jeugdfonds Sport & Cultuur zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen en zet je activiteiten op om geld op te halen voor het fonds. Zo hebben we afgelopen jaar een inzamelingsactie gedaan bij 8 supermarkten op de Heuvelrug. Klanten konden dan hun statiegeld doneren aan het Jeugdfonds. Supermarkten zijn ook enthousiast om aan deze actie mee te doen.”

Wat is jouw drijfveer?

Gezinnen en kinderen helpen waar het niet zo makkelijk gaat. Zij hebben ook recht op wat extra hulp en dat iemand eens echt iets goed voor ze regelt en dat iets wel lukt. Het gaat me echt om de kinderen.  Om die te zien stralen. Ieder kind verdiend het om te kunnen genieten van sport of cultuur. Daar maak ik me graag hard voor!

Hoe ben je in aanraking gekomen met het Jeugdfonds?

Ik kende het Jeugdfonds al een tijdje vanuit mijn werk als Buurtsportcoach. In oktober 2019 zocht Heuvelrug Sportief en Gezond een nieuw lokaal aanspreekpunt voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Daar hoefde ik geen seconde over na te denken. “Soms voel je gewoon direct: ja dit wil ik doen. Juist met kinderen die niet goed kunnen meekomen daar wil ik me voor inzetten.”

Wat is jouw kracht?

Simonetta: “Ik stop niet voordat het gelukt is. Ik voel een enorme drive om mensen te helpen. Soms loopt het niet altijd meteen van een leien dakje bij een gezin of vereniging. Maar ik geef niet zo snel op en blijf net zo lang proberen: hier een telefoontje, daar nog een mailtje. Totdat het wél lukt. Het is voor mij een sport om door te gaan tot het goed geregeld is voor dat gezin.”

Wat vind je zo leuk aan je werk?

“Het vastbijten en oplossen zoals ik net al vertelde. Maar ook het verbinden van mensen. Je kunt echt van betekenis zijn voor kinderen. Er zijn helaas veel kwetsbare gezinnen met kinderen die niet mee kunnen komen. Daarom is het natuurlijk fantastisch dat het Jeugdfonds er is. Niet alleen het sporten en bewegen maar ook cultuur is ontzettend belangrijk in de ontwikkeling van kinderen.”

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk?

Sporten is natuurlijk gezond, zeker in de buitenlucht. Kinderen zitten al meer binnen dan vroeger. En elk kind kan winnen in sport. Maar ook leren verliezen, wat net zo belangrijk is. Sport en cultuur zou veel meer onderdeel moeten worden van het onderwijs. “Kinderen zouden meer op hun talenten moeten worden aangesproken in plaats van de cijfers op school”, aldus Simonetta.

Waar liggen kansen ?

Het onderwijs kan een grote rol spelen voor die gezinnen die de sociale dorpsteams niet zo op de radar hebben. Docenten hebben meer zicht op wat er speelt binnen een gezin. Zij kunnen ook gemakkelijk met het kind in gesprek over wat hij/zij wil qua sport of culturele lessen. “Maar,” zo vertelt Simonetta, “de druk in het onderwijs is groot, dus je moet het zo gemakkelijk mogelijk voor hen maken. Het mooiste is om op elke school een intermediair te hebben. Dan kunnen we zoveel meer kinderen helpen.”

Wat is je droom?

Een inspirerende plek in elk dorp waar kinderen en volwassenen terecht kunnen voor informatie rondom gezond leven, sport, bewegen, cultuur ziet Simonetta wel zitten. En waar allerlei laagdrempelige activiteiten worden georganiseerd rondom deze thema’s. “Een gezond loket, net als de VVV maar dan ff anders”, lacht Simonetta. “Een andere droom is dat hier op de Heuvelrug alle sportverenigingen straks een watertap hebben. Daar word ik ook heel gelukkig van.”

Elke gemeente die bij het Jeugdfonds is aangesloten heeft een lokaal aanspreekpunt. Die is het eerste contact voor ouders, intermediairs, sportverenigingen, cultuuraanbieders en de gemeente. In de rubriek ‘Wie zijn onze lokale aanspreekpunten?’ stellen wij deze toppers aan je voor aan de hand van een aantal vaste vragen. Dit keer Tanja van Driel.

Vertel eens wat over jezelf?

Ik werk sinds maart 2017 voor Welzijn Putten in Putten als sociaal werker. Mijn werk bestaat voornamelijk uit het ontwikkelen en uitvoeren van projecten die te maken hebben met het aanpakken van laaggeletterdheid, deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers, het vergroten van het sociale netwerk van inwoners en het adviseren van het Platform mantelzorg Putten. Ook ben ik verantwoordelijk voor de socialemediakanalen van onze organisatie. Naast deze taken ben ik actief in de armoedebestrijding voor kinderen in Putten en ben ik lokaal aanspreekpunt voor de Puttense intermediairs van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en voor alle geïnteresseerden. Mijn werk is zoals je ziet erg afwisselend, geen dag is hetzelfde en dat vind ik erg leuk.

Wat doe je als lokaal aanspreekpunt?

Ik onderhoud de contacten met iedereen die iets wil weten over het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit kunnen vragen zijn over praktische dingen, maar ook algemene informatie. Daarnaast doe ik aan PR op alle plekken waar ouders en kinderen komen. Dit is heel breed. Naast digitale PR via onze socialemediakanalen en website zorg ik ook voor dingen als posters en flyers en de verspreiding hiervan. Dus van sportclub tot apotheek, de kinderopvang, bij zorg- en welzijnsorganisaties: je kunt onze PR overal tegenkomen.

Waarom is een lokaal aanspreekpunt binnen een gemeente belangrijk?

Ik denk dat je de drempel om een vraag te stellen wegneemt als je je vraag kunt stellen aan iemand die je kent of die dichtbij en benaderbaar is. Het sturen van een vraag per app of even binnen lopen bij een bekende is makkelijker dan bellen naar een algemeen nummer van iemand met wie je geen contact hebt.

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

Mee kunnen doen betekent niet alleen dat een kind nieuwe vaardigheden leert. Als een kind sport of naar scouting kan, dan maakt het vaak vrienden voor het leven. De wereld van een kind wordt groter en dit is belangrijk voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast denk ik dat het er ook voor zorgt dat kinderen gelukkiger worden.

Heb je een mooi voorbeeld van een cultuuraanbieder of sportvereniging hoe zij het Jeugdfonds Sport & Cultuur inzetten?

Jazeker, er zijn een aantal sportscholen in Putten die een hoger contributietarief per jaar vragen dan de maximale vergoeding vanuit het Jeugdfonds. Deze sportscholen laten kinderen zonder het restbedrag te vragen meesporten. En dat is fantastisch! Want op deze manier kunnen heel veel kinderen en jongeren toch sporten met hun vrienden die niet opgroeien in armoede.

Heb je nog tips voor andere lokale aanspreekpunten? Of voor intermediairs?

Hou het fonds altijd in gedachten als je in gesprek bent met mensen die kinderen in armoede tegenkomen via hun werk of vrijwilligerswerk. Zo kan je hen motiveren om intermediair te worden en kunnen er meer kinderen meedoen.

Wat is jouw wens voor de toekomst?

We zijn in Putten samen met de gemeente Putten en Stichting Leergeld Randmeren druk met het inrichten van het portaal Sam&. Hier kunnen straks niet alleen aanvragen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur worden gedaan, maar ook voor hulp vanuit Stichting Leergeld, Jarige Job en Kinderhulp. Intermediairs kunnen een aanvraag doen, maar wat straks nieuw is, is dat ook ouders uit Putten dit zelf kunnen. Ik wens dat we door deze nieuwe ontwikkeling straks nog meer kunnen betekenen voor kinderen die in Putten in armoede opgroeien. Dat hulp en ondersteuning nog toegankelijker worden en drempels veel lager

Vragen voor Tanja? Mail naar: tvdriel@welzijnputten.nl

 

Elke gemeente die bij het Jeugdfonds is aangesloten heeft een lokaal aanspreekpunt. Die is het eerste contact voor ouders, intermediairs, sportverenigingen, cultuuraanbieders en de gemeente. In de rubriek ‘Wie zijn onze lokale aanspreekpunten?’ stellen wij deze toppers aan je voor aan de hand van een aantal vaste vragen. Dit keer Rudolf Huberts.

Vertel eens wat over jezelf?

Ik ben Rudolf en werk sinds 2012 als coördinator van de buurtsportcoaches van Goed Bezig Oldebroek. Ik ben in dienst van de Gelderse Sport Federatie, maar werk aan een opdracht van de gemeente Oldebroek. Wij stimuleren een gezond en actief leven voor inwoners, iets wat we mèt die inwoners en omgeving willen realiseren. Financiële drempels wegnemen is iets wat daarbij past.

Wat doe je als lokaal aanspreekpunt?

Ik zorg dat er voldoende lokale intermediairs zijn. Met trots kan ik wel zeggen dat er op elke basisschool in onze gemeente een intermediair actief is. En daarnaast ook nog eens bij heel veel andere buurt- en zorgpartijen. Ook zorg ik voor bekendheid van het fonds onder de doelgroep. Door campagnes en berichten lokaal uit te zetten en ook sport- en cultuuraanbieders hierover te informeren.

Waarom is een lokaal aanspreekpunt binnen een gemeente belangrijk?

Een lokale aanjager zorgt dat het fonds blijft leven in de gemeente. Daarnaast is het een laagdrempelig aanspreekpunt voor inwoners, intermediairs en aanbieders. Als buurtsportcoach ben je al een bekend gezicht, wat zorgt voor korte lijnen en warme contacten.

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

Het is wat mij betreft van levensbelang. Het draagt bij aan een leven lang mentale en fysieke fitheid. Met zo’n leefstijl kun je niet vroeg genoeg beginnen. Als ik zie wat het mijzelf heeft opgeleverd, gun ik dat iedereen: vrienden maken, omgaan met elkaar, winst/verlies, regels, uitdagingen, grenzen verleggen, jezelf ontwikkelen en ontdekken waar je talenten liggen. En natuurlijk een belangrijke uitlaatklep, zeker voor kinderen uit gezinnen waar het financieel zwaar is.

Heb je een mooi voorbeeld van een cultuuraanbieder of sportvereniging hoe zij het Jeugdfonds Sport & Cultuur inzetten?

Dit gaat van groot tot klein. Bij een aantal aanbieders is het Jeugdfonds goed zichtbaar bij het inschrijf- of juist uitschrijfformulier. Er zijn verenigingen die kindplaatsen aanbieden of zelf een mooie actie organiseren. Zo heeft een lokale kickboksaanbieder rond kerst een actie gehouden om kindplekken te realiseren bij hun vereniging. Dit zorgde ervoor dat vijf kinderen konden boksen zonder dat dit aanspraak deed op het algemene potje van het Jeugdfonds in onze gemeente.

Heb je nog tips voor andere lokale aanspreekpunten? Of voor intermediairs?

Zorg voor een intermediair op elke school. Zij kennen de situatie van de kinderen en zijn een laagdrempelige ingang voor ouders/verzorgers. Daarnaast is ook een actieve jeugdverpleegkundige een perfecte intermediair. Een ‘Kom in je sportkleding naar school – dag’ in bijvoorbeeld de Nationale Sportweek is een mooi moment om het gesprek in de klas eens aan te gaan. Waarom zijn er sommige kinderen zonder sport(kleding) en kunnen financiën daar een oorzaak van zijn? Met een praatkaart en signalenkaart armoede kun je de leerkracht handvatten geven. Zo’n dag/activiteit kun je natuurlijk ook voor cultuur inrichten.

Wat is jouw wens voor de toekomst?

Ik hoop dat het Jeugdfonds nog lang in een behoefte kan voorzien. Het is jammer dat het er moet zijn, maar ik ben blij dat het er is. Zo hoeft armoede geen rol te spelen in de sportieve of culturele ontwikkeling van het kind. Dit jaar is ook een langgekoesterde wens in onze gemeente werkelijkheid geworden: een volwassenenfonds sport en cultuur. Een aanrader en mogelijk wel wens voor veel andere gemeentes!

Vragen voor Rudolf? Mail naar: RHuberts@oldebroek.nl

 

Wie een vraag heeft aan Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland, krijgt via mail of telefoon antwoord van Corina Cooke. Zij is al negen jaar de spil van de backoffice. “Het mooie vind ik dat we allemaal werken in het belang van de kinderen, wij op kantoor, de intermediairs, de gemeenten en de verenigingen. Zodat alle kinderen kunnen meedoen en op school kunnen vertellen, kijk eens, dit heb ik gemaakt of gedaan tijdens cultuur of sport.”

Wat doet de backoffice allemaal?

“De backoffice is het aanspreekpunt voor alle intermediairs, gemeenten en verenigingen. We beantwoorden vragen en sturen materialen op zoals folders en posters. Daarnaast sturen we facturen en rapportages aan gemeenten en koppelen terug naar het landelijk Jeugdfonds Sport en Cultuur. En het belangrijkste natuurlijk: we handelen de aanvragen af.” Daar komt vaak meer bij kijken dan je denkt. “Waar het bijvoorbeeld regelmatig mis gaat, is dat verenigingen niet weten dat ze een factuur aan ons moeten sturen. Dan wachten ze op het geld, maar zonder factuur kunnen wij niet overmaken. Dus ik roep ook via dit kanaal alle verenigingen met een aanvraag op dat snel te doen.”

Kun je alle aanvragen goedkeuren?

“We hebben zeer ervaren intermediairs, dus de meeste aanvragen kunnen snel door.” Lacht: “Intermediairs willen natuurlijk ook voorkomen dat ze een lastige Corina met extra vragen aan de lijn krijgen.” Corina zoekt altijd naar de beste oplossing voor de situatie. “Soms is de contributie hoger dan ons maximum van € 250,-, maar meestal komen de verenigingen ons dan tegemoet voor de kinderen. We proberen de situatie aan te voelen en flexibel te zijn in de samenwerking, zodat we zoveel mogelijk kinderen kunnen helpen. We hebben natuurlijk wel basisregels, dat je bijvoorbeeld maar 1 sport of cultuuractiviteit kunt doen.”

Heb je wel eens boze mensen aan de lijn?

“Soms voel je de onmacht van bijvoorbeeld ouders die je spreekt. Ze zijn niet boos op mij, maar gefrustreerd over de situatie. Ik blijf altijd vriendelijk, heb in al die jaren nog maar 2x de hoorn neergelegd. Wat ik wel erg vind is als mensen zeggen: jij weet niet wat het is. Dat weet ik namelijk wel. Mijn vader is heel jong overleden waardoor mijn moeder er alleen voor stond en nét buiten alle regelingen viel, ze kreeg nergens geld voor. Juist daarom vind ik het fantastisch dat er nu wel een JFSC is voor alle kinderen die willen meedoen.”

Wat zou je met jouw ervaring willen zeggen tegen ouders?

“Pak het alsjeblieft met twee handen aan, het is niet nodig om je te schamen! Sowieso weet niemand ervan; gemeenten krijgen bijvoorbeeld geanonimiseerde verslagen. Wat ik ook zie is dat er veel minder cultuuraanvragen zijn. Ouders en kinderen denken al snel dat dat niet voor hen weggelegd is. Maar we helpen ook graag kinderen die willen tekenen, dansen, drummen of toneelspelen!”

Wat is het leukste dat je hebt meegemaakt in de backoffice?

“Ik vind het bijzonder dat ik de kans gekregen heb me hier te ontwikkelen, ik begon in de schoonmaak. Volgens mijn collega’s stond ik altijd voor iedereen klaar en zou dit heel goed bij me passen. Ik vond het doodeng om te starten, maar doe het nog altijd met veel plezier. En daarnaast zijn de reacties geweldig. We krijgen zoveel opgestuurd: een heel mooie tekening van een jongen die op tekenles was gegaan, een paard van kraaltjes van een meisje op paardrijles, een foto van iemand met het net gehaalde zwemdiploma. En dan bedanken ze mij, maar dat is natuurlijk een compliment voor het hele team!

Wat zijn je wensen voor de toekomst?

“Natuurlijk hoor je te zeggen: dat we niet meer nodig zijn. Maar iedereen weet diep in zijn hart dat dat niet gaat gebeuren. Daarom is mijn doel om ieder jaar weer meer aanvragen te verwerken, want dan hebben meer ouders en kinderen ons gevonden. Ik zou graag zien dat meer leerkrachten het op een speelse manier bespreekbaar maken in de klas. Kinderen voelen echt wel aan dat er thuis geen geld is en kunnen het dan meenemen naar de ouders. En verenigingen kunnen het natuurlijk ook zélf onder de aandacht brengen bij hun leden. Zeker nu er door corona bij gezinnen geen geld meer is en kinderen dan ineens moeten opzeggen. Het is zó belangrijk dat kinderen even een uurtje hun zinnen kunnen verzetten, daar doen we het voor.”

 

Aan het begin van een nieuw jaar, waarin we er weer voor gaan om kinderen die aan de zijlijn staan mee te laten doen, moest ik terugdenken aan een reis naar de Verenigde Staten. Ik was daar met collega’s om na te gaan hoe het systeem van sociale zekerheid werkte in de staat Arizona. Er stond een werkbezoek op het programma aan een reservaat van de Navajo indianen (zoals ze zelf genoemd willen worden). In het reservaat werd de Amerikaanse samenleving in al zijn hardheid zichtbaar.

Veel misère in een desolaat landschap met schamele huizen en waardige mensen die zich niet wensten uit te spreken over hun situatie. We bezochten een school, vergelijkbaar met een basisschool bij ons. Veel kinderen die vrolijk in een soms moedeloos makende omgeving les kregen. Het symbool van de school was een zeester. Alle kinderen hadden een speldje met een zeester op hun borst. Een wat wonderlijk symbool vond ik. Immers, het reservaat bevindt zich in het hart van de Amerikaanse woestijn in Arizona, op tenminste 2000 kilometer van zee. Ik vroeg de leraar die ons gastvrij had rondgeleid naar het hoe en waarom van dit symbool. Dit is zijn verhaal.

Ooit woonden wij, Navajo, op vele plaatsen in het Westen van Amerika. De aarde was ons thuis. We jaagden en we verbouwden op ons land wat we nodig hadden om te leven. Ook aan zee woonden we delen van het jaar. Die tijd is voorbij, maar we willen dat onze kinderen de zee leren kennen. Elke grootvader gaat daarom op een dag met zijn kleinkinderen naar zee. Dat is onze traditie. Op een dag liep een van de grootvaders met zijn kleinzoon op het strand. Duizenden zeesterren waren, zo is hun levensloop, die nacht op het strand aangespoeld. De kleinzoon pakte voortdurend zeesterren op en bracht ze weer naar zee om ze te redden. Grootvader keek naar zijn kleinzoon en vroeg uiteindelijk: “Waarom doe je dat mijn kind, er liggen er duizenden, die kun je toch niet allemaal redden!” De jongen pakte opnieuw een zeester uit het zand, pakte de hand van zijn grootvader en liep met grootvader en de zeester naar de waterlijn. Bij de branding aangekomen gooide hij de zeester in zee en zei; “Ik kan er geen duizend redden, dus voor vele zeesterren is het te laat, maar voor deze ene niet. Elke geredde zeester is er een.”

Na even stil te zijn geweest zei de verteller tegen me: “En zo is het hier op deze school. We zullen ze niet allemaal een betere toekomst kunnen bieden. Sommigen van hen zullen terugzakken in het leven dat we hier leiden. Maar zo nu en dan is er die ene. Die ene leerling die stappen maakt. Die zichzelf en daarmee ons volk verheft. Dat is de reden waarom we het symbool van de zeester hebben omarmd.”

Ik heb het speldje met de zeester nog altijd in huis. Om me er zo nu en dan aan te herinneren aan wat de zin is van wat we doen, bijvoorbeeld als Jeugdfonds. Het lukt niet altijd. Het gaat soms mis. Maar zo nu en dan. Die ene!

Johan Kruithof
Voorzitter Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

Door corona zijn we allemaal maar ‘one handshake away’ van gezinnen die in armoede verkeren. Er moet bezuinigd worden. Het lidmaatschap van de sportclub, muziek- of dansles van de kinderen wordt vaak als eerste geschrapt. Zo worden kinderen in een cruciale fase in hun ontwikkeling uit een vertrouwde omgeving met vriendjes en vriendinnetjes gehaald en kunnen ze hun passie niet meer beoefenen. Wat is de definitie van armoede in deze tijd in Nederland?

Luister naar deze podcast Ask it Forward van The Curiosophy Collective met directeur Monique Maks:

Lees ook

“Kwetsbare kinderen verdienen het dat professionals en vrijwilligers zich met hart en ziel én kwaliteit voor hen inzetten.”

Interview met Monique Maks

De kamer van Aukje – intern begeleider op een basisschool in Harderwijk – bevindt zich midden tussen de klaslokalen. De deur van haar kamer staat altijd open: ‘Ik zie het als mijn rol om de drempel weg te nemen. Ouders en kinderen moeten altijd binnen kunnen lopen voor hulpvragen.’ Aukje staat klaar voor alle leerlingen en kent de school op haar duimpje. Ze vertelt trots wie waar zit, hoe laat de kinderen pauze hebben en over het vrije bibliotheeksysteem dat ze onlangs introduceerden. ‘Zo hebben alle kinderen toegang tot leuke boeken’, jubelt ze.   

Op meerdere plekken in de school hangen posters van het Jeugdfonds Sport & Cultuur – een van de organisaties aangesloten bij het collectief Samen voor alle kinderen (Sam&)Aukje is al jaren intermediair voor het fonds en ondersteunt hun missie: ‘School is dé plek om ouders direct te wijzen op het gehele hulppakketDat scheelt ze uren aan zoekwerk. En juist alle initiatieven samen kunnen dat extra steuntje in de rug geven waardoor kinderen weer mee kunnen doen. 

Inmiddels pikt Aukje de gezinnen die hulp kunnen gebruiken er zo uit: Hoe meer gezinnen je begeleidt, des te sneller je de signalen van kinderarmoede herkentJe ontwikkelt een extra set voelsprieten.’ Haar ervaring en de schoolsetting helpen hierbij: ‘Op school hebben we zicht op het totaalplaatje. We zien deze kinderen elke dag, weten of de ouders werken en of ze moeite hebben met het betalen van de ouderbijdrage. Hierdoor kunnen we snel inspringen wanneer dit nodig blijkt te zijn.’  

Aukje weet dat kinderarmoede vele gezichten kentOm kinderen zo snel mogelijk te kunnen helpen, is het cruciaal de signalen die hierop wijzen vroegtijdig te herkennenWanneer een kind structureel zijn of haar fruithap ‘vergeeter meer dan eens onverzorgd uitzietrondloopt in te kleine, versleten of te dunne kledingdan gaat dat opvallen. Als zo’n kind dan ook nog eens ziekgemeld wordt op zijn of haar verjaardag of zelfs thuis wordt gehouden tijdens een schoolreisje, dan vallen de puzzelstukjes al gauw in elkaar. Soms duurt het wel even voordat de ernst van de situatie aan het licht komterkent Aukje: Ouders die zich schamen, weten de situatie vaak nog een tijd te verbloemen door de wereld van hun kinderen te verkleinenAls ouders hun kinderen met een lach op het gezicht naar school brengenheb je niet gelijk door wat er zich thuis echt afspeelt.’  

De omvang van deze onzichtbare armoede werd zichtbaarder ten tijde van de coronacrisis: Ineens verdwenen er een aantal kinderen van onze radar. We zagen ze niet terug bij de digitale lessen. Het bleek dat een deel van hen thuis geen laptop had.’ Razendsnel regelt Aukje via haar contacten bij Stichting Leergeld – ook zo’n initiatief aangesloten bij Sam& – een aantal laptops voor de kinderen. Zo konden ook deze leerlingen mee blijven doen. Achteraf gezien, hadden nog meer kinderen behoefte aan deze hulp, benadrukt Aukje: ‘Bij terugkomst op school vertelden een aantal kinderen dat ze alle digitale lessen via mama’s mobiele telefoon hadden gevolgd. Dan breekt mijn hart, want deze kinderen hebben wekenlang niet optimaal mee kunnen doen.’  

Aukje was te gast in Koffietijd op RTL4 en vertelde daar ook over Sam&. Bekijk het fragment terug!

Wanneer Aukje vermoedt dat een leerling baat heeft bij hulp, dan knoopt ze een praatje met ze aan. Tijdens zulke gesprekken merkt ze dat kinderen in hun hoofd bezig zijn met de geldzorgen van hun ouders: ‘Kinderen zijn geneigd de stress van hun ouders op te zuigen. Hierdoor zitten ze minder lekker in hun velHet effect hiervan zie je terug in hun schoolprestaties en ontwikkeling. Deze cirkel kan volgens Aukje doorbroken worden wanneer kinderen een uitlaatklep geboden wordtIedereen moet soms even zijn stress kwijt en wil mee kunnen doen – zij het met sport, kunst of muziekLekker bewegen of iets met je handen maken, laat een kind zien dat het veel meer in zich heeft. Ieder kind – arm of rijk – verdient het om dit gevoel te ervaren en zich optimaal te ontwikkelen. 

Ondanks dat Aukje zich in haar werk vooral op de kinderen richt, verliest ze ook de ouders niet uit het oog: Ouders stellen zich kwetsbaar op wanneer ze hun zorgen bij mij op tafel leggen. Hulp vragen is moeilijk. Wanneer ze dit doen, dan is het oneerlijk ze als zielig te bestempelen en hen alles uithanden te nemen. Daarom probeer ik met ze mee te denkenze te betrekken bij het proces en ze in hun kracht te zetten. Uiteindelijk zijn zij verantwoordelijk voor hun kinderen en moeten zij ze naar de sportclub brengen!’ 

De impact van Jeugdfonds Sport Cultuur reikt verder dan het kind zelf, legt Aukje uit: Pasgeleden heb ik geregeld dat een leerling van ons kon gaan voetballen bij de voetbalvereniging in de buurtKort daarna belde zijn moeder mij blij op. Ze was gevraagd kantinedienst te draaien. Eindelijk had ze ook weer een reden om de deur uit te gaan. Haar sociale isolement werd doorbroken. Ze was hier zo dankbaar voor.’   

Aukje hoopt in de toekomst nog veel meer gezinnen te kunnen helpen. Daarom daagt ze iedereen in Nederland uit om over kinderarmoede te praten en meer bekendheid te geven aan organisaties zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Leergeld, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp: We bereiken nog lang niet alle kinderen. Uiteindelijk moet elk kind en elke ouder van het bestaan van deze organisaties weten. Hulp vragen bij armoede moet net zo normaal worden als naar de huisarts gaan.’ Aukje gelooft dat de kracht van herhaling hierin essentieel is: ‘Kinderen moeten weten dat ze recht op deze hulp hebben Elke school moet vol hangen met posters van initiatieven die kinderen in armoede kunnen helpen, noem ze in kinderprogramma’s op televisie en besteedt er in elke schoolkrant aandacht aan!  

Leergeld_JFSC_header horizontal

Dit interview maakt onderdeel uit van de reeks verhalen in het kader van de VriendenLoterij Bingo.

Monique Maks is directeur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt het mogelijk dat jaarlijks zo’n 80.000 kinderen die opgroeien in armoede, ook lid kunnen worden van een sportclub en creatieve lessen kunnen volgen. “Kwetsbare kinderen verdienen het dat professionals en vrijwilligers zich met hart en ziel én kwaliteit voor hen inzetten.” 

Monique Maks, directeur Jeugdfonds Sport & CultuurSporten was en is voor Monique net zo vanzelfsprekend als tandenpoetsen. “Er wordt vaak gezegd dat sport een belangrijke bijzaak is, maar in mijn leven was sport vaak hoofdzaak,” vertelt Monique. Op haar vijfde ging ze op turnen en speelde ze intensief tennis – en dat doet ze nog steeds. “Ik ging op turnles omdat andere meisjes uit de buurt ook gingen. Ik mocht naar de bondsselectie en heb twee keer meegedaan aan de Nederlandse Kampioenschappen. Aan tennis en turnen was ik wel vijftien uur per week kwijt tijdens mijn middelbare school tijd. Maar ik wilde niets liever dus vond dat helemaal geen opgave. Dat is voor mij de essentie van mee kunnen doen aan sport en cultuur, dat je er zóveel plezier in hebt dat je het graag, of soms ook, niets liever doet. In het gezin werd ook veel muziek gemaakt, ook al was die drempel wel wat hoger, bekent Monique.Ik probeerde geregeld onder de blokfluitles uit te komen maar pianospelen vond ik wel leuk 

Sporten en muziekles zijn niet in alle gezinnen vanzelfsprekend

Ook Aniek en Morris, haar eigen kinderen, brengen veel vrije tijd met vrienden door op voetbal, hockey en tennis. Aniek speelt gitaar in de schoolband en is veel in de studio op school aan het jammen en chillen. Sporten en muziekles zijn niet in alle gezinnen vanzelfsprekend,” zegt Monique. “Dat weten we natuurlijk vanuit ons dagelijkse werk maar ook privé kom ik het tegen. Een jongetje in het voetbalteam van mijn zoontje kan meedoen dankzij ondersteuning. Wat me treft is dat hij heel verlegen oogt en fysiek een terneergeslagen houding heeft totdat hij op het veld staat. Dan zien we dat veranderen. Zijn koppie gaat dan omhoog en dan staat hij helemaal vrij te voetballen. Voetbal is wat hij het liefst doet en nu hij wordt zelfs gescout. Dat gun ik hem zo! 

Duurzaam helpen

Monique ging naar de ALO en studeerde vervolgens Bewegingswetenschappen. Na de studietijd startte ze als gymleerkracht op een middelbare school voor kwetsbare kinderen. Ook werkte ze voor Sportbureau Utrecht dat veel kortdurende projecten organiseerde voor deze doelgroep, onder andere in Kanaleneiland dat toen een Krachtwijk werd genoemd. “Dat was superleuk voor de kinderen maar niet duurzaam. Na afloop van het project waren de sportactiviteiten weer voorbij en de kinderen verdwenen uit het zicht. Bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen we kinderen structureel en door lid te worden van een sportclub of dansschool maken ze onderdeel uit van een sociaal netwerk. Dan wordt sport en cultuur een deel van henzelf, ze gaan de verbinding met anderen aan en gaan er ook serieuzer mee om. Hierdoor leren kinderen meer, ze ervaren zélf dat elke week sporten of muziek maken waardevol is en zo dragen sport en cultuur echt wezenlijk bij aan hun persoonlijke ontwikkeling en toekomst. 

Betekenis geven

Bij NOC*NSF werkte Monique jarenlang als programmamanager Topsport en daarna bij consultancybureau BMC op het gebied van sport, cultuur, onderwijs. “Het was een fantastische tijd maar toen ik de vacature bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur zag, twijfelde ik geen moment. Van betekenis kunnen zijn voor kinderen die het keihard nodig hebben leek me heel mooi. Wat me aansprak, en nog steeds zo aanspreekt in deze functie: het is terug naar de basis, mogelijk maken dat kinderen mee kunnen doen, ongeacht de financiële situatie thuis. Daar begint het allemaal mee. Ik vind het onvoorstelbaar dat er in een rijk land als Nederland kinderen en jongeren zijn die niet kunnen sporten of hun creativiteit kunnen ontwikkelen omdat er thuis geldzorgen zijn. Doordat we ons met alle collegas en samenwerkingspartners elke dag inzetten voor het fonds kunnen we écht verschil maken in het leven van een kind. 

Gewoon mee kunnen doen

Inmiddels helpt het Jeugdfonds meer dan 80.000 kinderen per jaar en dat aantal groeit gestaag. Monique: “De organisatie ontwikkelt zich voortdurend maar het hart, de kern, blijft hetzelfde en voor dat hart doe ik het. Door te professionaliseren kunnen wij ons doel beter bereiken: méér kinderen die opgroeien in armoede kansen geven. Die kansen krijgen ze via deelname aan sport en cultuur. Ik weet als geen ander dat je je op de sportclub sociaal, fysiek en mentaal optimaal ontwikkelt en er skills opdoet waar je de rest van leven iets aan hebt. Dat geldt ook voor muziek – of dansles. De wereld van het kind wordt letterlijk groter. En dankzij de boodschap dat ze gewoon mee kunnen doen, wordt het vanzelfsprekender dat ze ook als volwassene blijven meedoen. 

Van Tietjerksteradeel tot Schin op Geul

Hoe ziet Monique de toekomst van het fonds? Ze lacht: “Dat we niet meer nodig zijn. Ik weet het, dat is waarschijnlijk een utopie, maar het zou mooi zijn als we overbodig worden. Ik hoop dat we, tot het zover is, alle kinderen die hulp nodig hebben, kunnen bereiken. Ook in breder verband. Als je kijkt naar een week uit het leven van een kind, zijn er veel meer zaken die cruciaal zijn naast sport en cultuur. Met je klasgenoten mee op schoolreis, een laptop om je huiswerk te maken en online les te volgen zoals in de coronaperiode hard nodig was, je verjaardag of Sinterklaas vieren. Daarom hebben we in 2017 het initiatief genomen om met Leergeld, Jarige Job en Kinderhulp Sam& op te richten: Sam& voor alle kinderen. Als je meer partijen aan je weet te verbinden, echt samen werkt, we in de samenleving omkijken naar de kinderen, dan worden alle kinderen gezien en geholpen van Tietjerksteradeel tot Schin op Geul. Daar geloof ik heilig in.  

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht en het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland werken nauw samen. Jolanda Kamphuis en Arianne Niks zijn coördinator van het Utrechtse fonds en daarnaast is Arianne samen met Lennert Schuttenbeld coördinator van het fonds in Noord-Holland. Hoe werkt het eigenlijk bij zo’n lokaal fonds? Jolanda, Arianne en Lennert geven een kijkje achter de schermen.

Coördinatoren Jolanda, Arianne en Lennert

Het Jeugdfonds Cultuur Utrecht en het Jeugdfonds Sport Utrecht zijn onlangs gefuseerd en gaan samen verder als Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht. Een stuk gemakkelijker voor de gezinnen en de aanvragers! Zo’n fusie heeft best wat voeten in de aarde, vinden coördinatoren Arianne en Jolanda. Er moet administratief het een en ander opgetuigd worden, twee besturen moeten aan elkaar wennen en gemeenten en partners moeten goed geïnformeerd worden. “Het was geen papieren fusie,” vertelt Arianne. “Mensen moeten echt wennen aan een andere manier van werken.” “Ik ook,” lacht Jolanda. “Ik was gewend de dingen op mijn eigen manier te doen. Er is nu veel meer overleg. We hebben de taken op een rijtje gezet en een taakverdeling gemaakt. Bijvoorbeeld de financiële verantwoording naar de gemeenten, de contacten met partners en intermediairs. Daarnaast zijn we bezig met een jaarplan. In Utrecht deden we de aanvragen altijd zelf, dat hebben we nu uitbesteed. Communicatie doen we samen, dat scheelt een stuk.”

Cultuurverschillen

Noord-Holland en Utrecht zijn verschillende provincies met ieder een eigen cultuur. Zijn er ook verschillen in aanpak? “Het gaat meer om verschillen in gemeenten onderling,” zegt Arianne. “Er is een groot verschil tussen een grote stad als Utrecht of een kleine gemeente in de kop van Noord-Holland. Jolanda: “Onder een gemeente als Heuvelrug vallen veel kleinere dorpen. Dan is het best lastig daar je aandacht op te richten. Er is ook een verschil tussen sport en cultuur. In de sportwereld is het veel strakker geregeld. Er is een duidelijke infrastructuur die je niet hebt in de cultuurwereld.”
Contact houden met zoveel verschillende gemeenten is de grootste uitdaging van een provinciaal fonds. Lennert: “Je bent lokaal minder zichtbaar en hebt minder inzicht in wat er speelt. Daarom hebben we lokale aanspraakpunten in iedere gemeente. Dat kan bij een sportserviceorganisatie of een welzijnsorganisatie zijn. Zij organiseren veel activiteiten voor kinderen en kunnen ons daarin gemakkelijk meenemen en promoten.”

De coronacrisis trekt diepe sporen

De coronacrisis heeft diepe sporen getrokken, ook als het gaat om deelname van kinderen aan sport en cultuur. Hoe ga je daar als fonds mee om? Arianne: “Het was erg moeilijk. Alles lag stil. De kinderen konden niets meer doen buitenshuis en er kwamen ook geen aanvragen meer. We hebben er daarom voor gekozen om het doen van aanvragen tijdelijk stil te leggen. We zijn nu langzaamaan aan het opstarten. Maar wel met maatwerk. Checken of er echt aanbod was als er een aanvraag binnenkwam. Wij hebben goed moeten nadenken hoe we ermee omgingen, veel overlegd met de besturen. Er hangen ook bezuinigingen bij de gemeenten in de lucht. Daar merken we nu nog niets van maar we denken wel dat dat een grote rol gaat spelen. Juist in deze periode hebben we veel aan fondsenwerving gedaan, inspelend op de landelijke campagne ‘Mag ik straks ook weer meedoen?’. We merken dat bedrijven de deur meer openzetten voor goede doelen.”

“En Tas voor Thuis was ook een groot succes,” vult Jolanda aan. “Kinderen kregen een goodiebag gevuld met allerlei spelletjes en knutseldingen die ze thuis konden doen. Een bijzondere samenwerking tussen sportieve en culturele organisaties in Utrecht. En het mooie was dat we zagen dat het landelijk ook navolging kreeg.”

Weer van start

Het coronaleed is nog niet geleden maar de scholen en de activiteiten buitenshuis gaan grotendeels weer van start. Waarschijnlijk zal het aantal aanvragen flink toenemen omdat gezinnen vanwege de coronacrisis meer geldzorgen hebben. Hoe bereiden de coördinatoren zich daarop voor? “Waar we erg blij mee zijn is de ‘herhaalknop’ in het aanvraagsysteem,” zegt Arianne. “Daarmee kunnen onze intermediairs heel gemakkelijk een herhaalaanvraag indienen. We hebben er speciaal een actie van gemaakt om ze daarop te wijzen en dat werkt. Verder zijn het werven van extra middelen en in gesprek blijven met gemeenten heel belangrijk.”

Ook de samenwerking via Sam& krijgt meer vorm. Jolanda: “We hopen echt dat ouders en intermediairs ons gemakkelijk weten te vinden dankzij de gezamenlijke portal. Een aantal gemeenten zijn er nu mee gestart. Het kunnen meedoen van kinderen staat altijd voorop.”

Onderwijstoolkit

Een van de middelen die wordt ingezet om het onderwijs te bereiken is de Onderwijstoolkit. Lennert: “De toolkit maakt het de leerkrachten gemakkelijker armoede te signaleren maar biedt ze ook middelen om het fonds bekend te maken, zoals kant en klare teksten voor de nieuwsbrief en social media. En er zit een doorverwijskaart in waarmee de leerkracht gemakkelijk kan doorverwijzen naar een van de lokale aanspreekpunten. De werkdruk in het onderwijs is groot, we hopen dat de toolkit de samenwerking met het fonds wat makkelijker maakt.” Arianne: “De lokale aanspreekpunten zijn er erg enthousiast over. Er is altijd iemand naar wie de school gemakkelijk kan doorverwijzen.”

Noord-Holland

Utrecht

Cultuur@CruyffCourts laat kinderen in kansarmere wijken dichtbij huis, op de Cruyff Courts, kennismaken met dans, hiphop, DJ’en en andere gave activiteiten. Zo’n 20 gemeenten doen mee, maar door de coronacrisis zijn veel geplande projecten naar de herfst doorgeschoven. In Haarlem besloten ze het anders te doen. Dankzij een intensieve samenwerking met organisaties in de wijk, is er een mooi programma samengesteld voor kinderen die niet op vakantie gaan. Grace Dias, onze coördinator in Haarlem, vertelt.

Grace Dias - Cultuur@CruyffCourts“Vorig jaar hebben we Cultuur@CruyffCourts ook georganiseerd, met veel succes,” vertelt Grace, “Het grote verschil met dit jaar is corona. Kinderen gaan normaalgespoken tijdens de zomervakantie weg, onder andere naar het thuisland, maar dat kan dit jaar niet. Die kinderen zitten al te lang thuis, daarom is actief buiten bewegen nu belangrijk. We besloten het in de zomervakantie te doen en niet zoals het plan was, in het najaar. We wilden iets positiefs doen in een tijd die voor veel kinderen moeilijk is.”

Cultuur@CruyffCourts bleek niet de enige activiteit die voor de kinderen georganiseerd werd. “We nemen organisaties op het gebied van welzijn en sport in de wijk altijd mee in onze plannen. Toen bleek van alles van start te gaan vanuit dezelfde motivatie: kinderen iets positiefs bieden,” lacht Grace. “Er stond van alles op stapel. Wat is er dan logischer dan de krachten te bundelen? Cultuur@CruyffCourts is vervolgens ook opgenomen in het brede programma van in de wijk samenwerkende organisaties en aanbieders. Dankzij die samenwerking kunnen we meer kinderen bereiken.”

Goede docenten

Grace: “Het is goed als Cultuur@CruyfCourts vaker georganiseerd wordt. Dat komt de bekendheid van het programma ten goede en geeft kinderen de kans te ontdekken wat ze leuk vinden. Hun wereldje wordt wat groter. Daarom organiseren we het in het voorjaar van 2021 weer. We hebben ook geleerd dat het heel belangrijk is de juiste producent en docenten te vinden, mensen die goed met kinderen om kunnen gaan en plezier uitstralen. En er ook voor zorgen dat kinderen die verlegen aan de kant staan te kijken, mee gaan doen.”

Energie

Begin deze week ging Cultuur@CruyffCourts in het Haarlems Parkwijk van start. Gedurende vier weken kunnen kinderen allerlei workshop-reeksen volgen. Grace: “We zorgen voor muziek en ook het geluid van de bucket drums veroorzaakt reuring. Alles is buiten, dus dat trekt best aandacht, dat is zo leuk! Kinderen kunnen zes workshops volgen met urban culture activiteiten: breakdance, bucket drum, hiphop, freestyle voetbal en -basketbal, maar ook verhalentheater. De eerste week proberen kinderen uit wat ze leuk vinden, daarna zie je dat ze hun plek vinden. Vorig jaar zijn veel kinderen doorgestroomd naar reguliere lessen, dat is wat we willen natuurlijk. Het geeft de kinderen veel energie, maar ons ook.”

Op 14 augustus is de laatste workshop. Dan wordt Cultuur@CruyffCourts afgesloten in aanwezigheid van de wethouder Cultuur, Marie-Thérèse Meijs, en is er een spetterend optreden van freestyle voetbalheld en ambassadeur Nasser El Jackson!

Programma Cultuur@CruyffCourts Haarlem

Facebook-event Cultuur@CruyffCourts Haarlem

Website Cultuur@CruyffCourts

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

kinderen groeit op in armoede.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te sporten.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te dansen, muziek te maken of schilderen.