Nieuws

Na een inspirerende periode van leiderschap sinds de oprichting in 2008, heeft het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur Hengelo Borne afscheid genomen van zijn voorzitter en medeoprichter, Harry Rupert. Vanaf de start heeft Harry met tomeloze energie en passie de missie van het fonds uitgedragen: geen kind buitenspel. Het fonds heeft onder zijn voorzitterschap vele kinderen de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten, ongeacht hun financiële achtergrond.

Een nieuw hoofdstuk begint

Met de aanvang van het nieuwe jaar, op 1 januari 2024, heeft Ton Tammerveld het stokje overgenomen van Harry Rupert als de nieuwe voorzitter van het Jeugdfonds. De overdracht markeert een nieuw hoofdstuk voor het fonds, met de belofte van voortzetting van het belangrijke werk dat onder Harry’s leiderschap is gestart.

Een waardig afscheid

De afscheidsbijeenkomst voor Harry Rupert, alsook voor Jacqueline Velding, die namens Wijkracht Hengelo de vanaf juli 2022 de secretariële werkzaamheden voor het fonds heeft verricht, vond plaats in “Het Wapen van Hengelo”. Het voltallige bestuur kwam samen om respect en waardering te tonen voor de onvermoeibare inzet en bijdrage van beide sleutelfiguren. Ook twee oud-bestuursleden schoven aan. Jacqueline en Harry werden beide bedankt voor hun diensten met een mooie bos bloemen.

Erkenning en dankbaarheid

Harry Rupert werd verrast met een prachtig kunstwerk, vervaardigd door de Hengelose beeldend houtkunstenaar Semra Heydari, als erkenning voor zijn creatieve en innovatieve bijdrage aan het fonds. Jacqueline Velding ontving een mooie fles rode wijn, als symbool van de warmte en kracht die zij binnen het team heeft gebracht.

Vooruit kijken

Deze wisseling van de wacht is een moment van reflectie op wat er bereikt is en een blik vooruit naar de toekomstige mogelijkheden. Onder leiding van Ton Tammerveld zal het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur Hengelo Borne blijven streven naar het bereiken van meer kinderen, zodat zij de kans krijgen om hun sportieve en culturele dromen na te jagen.

In het belang van de gemeenschap in Hengelo en Borne

Het afscheid van Harry Rupert en Jacqueline Velding is zowel een einde als een nieuw begin. Het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur Hengelo Borne blijft toegewijd aan haar missie, ondersteund door de sterke fundering die door Harry Rupert is gelegd. Het avontuur gaat door, met nieuwe energie en voortdurende passie voor het maken van een verschil in de levens van kinderen.

Een impressie van de afscheidsceremonie

 

Doe mee met onze missie

Voel jij je geïnspireerd door ons verhaal en wil je bijdragen aan onze missie om geen kind buitenspel te zetten? Ontdek hoe je kunt helpen door donateur te worden, je als vrijwilliger aan te melden of onze evenementen te steunen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat elk kind de kans krijgt om te sporten en cultuur te ervaren.

Voor het eerst in Nederland sluit een gemeente aan bij zowel Jeugdfonds Sport & Cultuur als bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. De beide fondsen zorgen ervoor dat kinderen, jongeren en volwassenen met minder financiële draagkracht kunnen sporten bij een vereniging of aan culturele activiteiten kunnen meedoen. De fondsen betalen de contributie of het lesgeld.

Muzikale start

Tijdens een netwerkbijeenkomst van het netwerk gezonde leefstijl werd de feestelijke aftrap gegeven voor de gezamenlijke start van het Jeugdfonds en het Volwassenenfonds in de gemeente Barneveld. Ambassadeur van het Jeugdfonds, Marise den Bakker, zorgde voor de juiste toon met haar liedjes. En bioloog en gedragswetenschapper John Dierx maakte duidelijk hoe belangrijk het is dat iedereen mee kan doen aan sport en cultuur: “Gezondheid raakt ons allemaal”. Verschillende wethouders ondertekenden tot slot de overeenkomst met het Jeugdfonds en het Volwassenenfonds.

Kansen voor iedereen

Wethouder Mijntje Pluimers-Foeken: “Sporten of deelnemen aan een culturele activiteit heeft een positief effect op mensen. Het zorgt voor een goede conditie, een verminderde kans op ziekten en een sterk sociaal netwerk. Met het beschikbaar stellen van het Jeugd- en het Volwassenenfonds willen we iedere inwoner de mogelijkheid bieden om een gezonde leefstijl te ontwikkelen.”

Aanvragen

Ouders en volwassenen kunnen een intermediair benaderen om een aanvraag voor hen in te dienen. Intermediairs zijn bijvoorbeeld: een leerkracht van school, een gezinsvoogd, de (school)arts, een jeugdwerker of een (jeugd)hulpverlener, een maatschappelijk werker of een buurtsportcoach.

Lokaal aanspreekpunt

Meer weten over het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Volwassenenfonds in de gemeente Barneveld? Jacco Peelen, het lokale aanspreekpunt, vertelt je graag meer en kan je de weg wijzen naar intermediairs. Hij is te bereiken via e-mail: j.peelen@barneveld.nl.

Intermediair worden en meer informatie

Mocht u als professional interesse hebben om intermediair te worden of wilt u meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Ga naar onze website www.jeugdfondssportencultuur.nl. Voor meer informatie over het Volwassenenfonds Sport & Cultuur gaat u naar www.volwassenenfonds.nl

Op 21 november 2022 van 19.30 – 22.00 uur organiseert het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere een inspiratie- en uitwisselingsbijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats in Topsportcentrum, Pierre de Courbertinplein 4, 1362LB Almere Poort

Voor wie?

De inspiratiebijeenkomst wordt georganiseerd voor partners, aanbieders Sport & Cultuur, buurtsportcoaches, cultuurcoaches en combifunctionarissen. Maar ook voor sociaal makelaars, talentontwikkelaars, brede schoolcoördinatoren, jongerenwerkers, lokaal aanspreekpunten en alle andere intermediairs uit Almere. Ben je nog geen intermediair maar overweeg je dit te worden? Ook dan kun je aanhaken. De bijeenkomst is voor zowel bestaande als nieuwe intermediairs.

Meer kinderen bereiken

Doel van de bijeenkomst is uitwisseling over hoe we met elkaar meer kinderen kunnen bereiken in armoede en door kunnen leiden naar structurele deelname aan naschoolse sport- en cultuurbeoefening.

Tevens zijn er workshops o.a. voor nieuwe (potentiële) intermediairs, waarin bijvoorbeeld uitleg wordt gegeven over het indienen van aanvragen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Heb je collega’s die mogelijk interesse hebben om intermediair te worden? Stuur deze uitnodiging dan vooral ook naar hen door. Kijk hier voor het volledige programma.

Aanmelden

Ben jij intermediair, aanbieder of partner van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere en wil je meedoen? Meld je dan hier aan én maak vooraf je keuze voor een workshop bekend. Voor meer informatie mail naar: yvonne.almere@jeugdfondssportencultuur.nl

MHC Rosmalen en Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught gaan samenwerken!

Lid zijn van MHC Rosmalen is voor heel veel mensen een normale zaak. Toch zijn er in Rosmalen kinderen (4-18 jaar) die door de financiële situatie van hun ouders/verzorgers niet mee kunnen sporten. Daarom gaan MHC Rosmalen en het Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught per direct intensief samenwerken.

 

Ieder kind mag meedoen!
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind kan meedoen”, legt voorzitter Mark Brants van de Rosmalense hockeyclub uit. “Dat past bij onze missie om zoveel mogelijk mensen plezier te laten bleven aan de hockeysport. Wanneer ouders of verzorgers de contributie voor een kind zelf niet kunnen betalen, creëren we op deze manier de mogelijkheid tot financiële ondersteuning. Zeker in deze bijzondere tijd waarin inkomsten plotseling afgenomen kunnen zijn. “Een intensieve samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught vinden wij daarom erg belangrijk”.

Bijdrage aanvragen.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s-Hertogenbosch-Vught is een stichting welke ouders helpt bij het betalen van de contributie. In sommige gevallen kan een waardebon worden verstrekt voor het aanschaffen van sportbenodigdheden, zoals kleding of attributen. ”Om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan er een aanvraag worden ingediend via een van de intermediairs van het Jeugdfonds. “Intermediairs zijn onder andere werkzaam in het onderwijs (bijvoorbeeld de directeur, IB-er of gymleerkracht), op de verschillende wijkpleinen en je kunt terecht bij Stichting Leergeld”, legt Jan de Leeuw, bestuurslid van het Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught, uit.

Maatschappelijke samenwerking
De organisaties gaan een maatschappelijke samenwerking aan voor een jaar, met de intentie om elkaar langdurig te versterken. Naast vergroting van de sportparticipatie werken beide organisaties ook samen aan gezamenlijke fondsenwerving.

Aris speler Reinder Brandsma is zondag 15 december geïntroduceerd als de nieuwe ambassadeur van het Jeugdfonds Sport Friesland. Dit gebeurde voorafgaand aan de wedstrijd Aris Leeuwarden – Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball. De wedstrijd stond in het teken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Jeugd t/m 17 jaar kreeg gratis toegang tot de wedstrijd.

Eerder werden o.a. al voetbaltrainer Henk de Jong en kaatser Tjisse Steenstra bekend gemaakt als gezichten van de campagne. De boodschap is: “Ik heb kansen gekregen door te sporten, pak jij ze ook? “ Het doel van de campagne is om meer aandacht te genereren voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland. Het Jeugdfonds is dan ook erg blij met de extra medewerking van Reinder Brandsma.

13.000 kinderen
13.000 kinderen in Friesland kunnen niet sporten of cultuur beoefenen omdat er binnen het gezin te weinig geld is. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan deze kinderen helpen en hun de kans geven om toch deel te nemen aan sport of cultuur. Meedoen = meer kansen voor kinderen om zich te ontwikkelen. We geven hier bekendheid aan met een aantal Friese ambassadeurs die actief zijn in verschillende sport- en cultuursectoren.
In 2019 werden meer dan 3000 kinderen bereikt. Omdat gezinnen zich niet rechtstreeks kunnen aanmelden, zijn ook intermediairs nodig: bijvoorbeeld leerkrachten, maatschappelijk werkers en buurtsportcoaches die samen met de ouders een aanvraag doen voor een financiële bijdrage. Middels deze opvallende campagne hopen beide fondsen dan ook naast meer bekendheid voldoende intermediairs aan te kunnen trekken om gezamenlijk met de enthousiaste ambassadeurs nog meer kinderen te kunnen laten meedoen.

Op de foto van links naar rechts: Sierd Dijkman (bestuurslid Aris Leeuwarden), Reinder Brandsma (speler Aris Leeuwarden en nieuwe ambassadeur Jeugdfonds Sport) en Herma van Keulen (bestuurslid Jeugdfonds Sport Friesland)

Foto: Adrie Hoogesteger

De gemeente Ooststellingwerf heeft ook in 2018 en 2019 weer het Kindpakket beschikbaar gemaakt. Het Kindpakket geeft kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen de mogelijkheid om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Dit is onderdeel van het armoedebeleid van de gemeente. Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur verzorgen het Kindpakket. Samen met wethouder Marcel Bos tekenden ze woensdag de samenwerkingsovereenkomst.

Pakket van kansen

“Het is enorm belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen in de maatschappij. Elk kind moet goede kansen krijgen om zich te ontwikkelen op het gebied van leren, sport en cultuur,” zegt wethouder Marcel Bos. Het Kindpakket bestaat in Ooststellingwerf sinds 2015 en er is steeds meer vraag naar. Vooral op het gebied van sport, vrije tijd en school zijn er veel aanvragen. Uitgangspunt bij het Kindpakket is dat wordt gekeken naar wat nodig is. Zo zijn de partijen nu aan het kijken of uitbreiding van de vergoeding voor zwemlessen mogelijk is.

Netwerk en deskundigheid

Bos: ‘De taak is nu dat de drie samenwerkingspartners tot hetzelfde bereik  komen. Dat is een uitdaging. Maar nu de partijen nog intensiever gaan samenwerken heb ik er alle vertrouwen in dat het gaat gebeuren.’ De samenwerking houdt in dat de partijen meer gebruik gaan maken van elkaars netwerk en deskundigheid. Intermediairs, die professioneel betrokken zijn bij een gezin (bijvoorbeeld maatschappelijk werker, leerkracht, huisarts, buurtsportcoach), kunnen via www.allekinderendoenmee.nl  direct een aanvraag indienen voor sport – en cultuurbeoefening. Daarnaast is er het platform waar ouders terecht kunnen: www.kindpakket.nl.

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.