Nieuws

Katelijne van Otterloo, jazz-zangeres en ambassadrice van het Jeugdfonds Cultuur Aalsmeer vertelt:

“Muziek, dans en toneel maar ook het bezoeken van musea vind ik van groot belang in de ontwikkeling van een mens maar zeker voor een kind. Het is een essentiële ‘tegenhanger’ van de algemene ontwikkeling die je mee krijgt op school. Creativiteit en talent moet je eerst zien te ontdekken en daarna zien te ontplooien. Daarvoor zullen kinderen in aanraking moeten kunnen komen met cultuur in de breedste zin van het woord. Er zijn natuurlijk tal van instellingen die cultuur subsidiëren, maar dat is vooral op nationaal en regionaal niveau. Helaas ontbreekt het vaak aan de aandacht op lokaal niveau. Het Jeugdfonds Cultuur voorziet daar wel in, geeft kinderen die kans als ze die van huis uit om financiële redenen niet kunnen krijgen. Daarom draag ik het Jeugdfonds Cultuur Aalsmeer een zeer warm hart toe. Zelf ben ik afgestudeerd aan de TU in Delft, een behoorlijk rationele, technische studie maar heb als ‘tegenhanger’ 13 jaar pianoles gehad vanaf mijn 7e, maakte mijn eigen show tussen de schuifdeuren met toneel, zang en dans en kreeg enkele jaren zanglessen. Nu sta ik dus als ir. op de planken en daar voel ik mij intens gelukkig… Hoe geweldig is het om het kind ‘bij jou om de hoek’ deze kans ook te kunnen geven…”

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.