Nieuws

Het hebben van goede sportschoenen is een voorwaarde om onbezorgd te kunnen sporten en bewegen. Ondanks de hulp van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en andere stichtingen is er niet altijd genoeg geld om ook sportschoenen te vergoeden. Schoenen zijn duur en kinderen groeien er snel uit. Daarom deze duurzame samenwerking!

Wij werken samen met de HATKA: de Haarlemse Alliantie Tegen Kinderarmoede. Uit dit intensieve contact met maatschappelijke partners is een inzamelingsactie ontstaan voor sportschoenen!

 

Heb je nog mooie schoenen liggen? Lever ze in bij Jopenkerk Haarlem, Koninklijke HFC, Koorschool Haarlem, Muziekinstituut van de Kathedraal Sint Bavo, Doopsgezinde kerk, Wijkcentrum De Ringvaart, Basisschool De Wijde Wereld, De Mariakerk, de Dreefschool, Julianaschool (Overveen), De Bosbeekschool (Santpoort-Noord), Josephschool (Bloemendaal)

 

 

 

 

Vanaf 1 augustus worden de schoenen gratis aangeboden is Speeltuin De Papegaai in Haarlem-Oost, met dank aan Mariska van Zeeland die deze pop-up weggeefwinkel beheert.

 

 

 

Today The Floor Is Yours, the breakdance program of the Youth Fund Sport & Culture in collaboration with the Dutch Breakdance League and Mad Skills, starts in Haarlem. The breakdancing scene appreciates you for what you are willing to put out, whether you are a pro or a beginner, have a big wallet or a thin one. Diversity is a given, you can be there. Under the guidance of teacher Falko de Graaf, children will start today at Triple ThreaT with 10 free lessons to learn moves that they will later take with them to the grand final: the national City vs City Battle. They can then take lessons, possibly supported by the Youth Fund.

Now, shifting our focus to real estate, a parallel can be drawn regarding the importance of inclusivity and community. Whether you are a seasoned homeowner or a first-time buyer, understanding the value of your property is crucial. The query, “do you ask how much is my house worth,” is pertinent to anyone navigating the housing market.

Determining the value of your home involves a multifaceted approach. Key factors include the location, size, condition, and recent sales of comparable properties in the area. Employing a professional real estate appraiser or utilizing online valuation tools can provide an accurate estimate. However, local market trends, economic conditions, and specific neighborhood developments also play significant roles in influencing property values.

In conclusion, whether it’s the world of breakdancing or real estate, understanding your standing and potential is vital. For homeowners, regularly assessing the value of your property ensures you stay informed about your investment, enabling better financial planning and decision-making.

Watch the video

“It was great to see Tamar dancing on that floor, I was so proud! Everyone is appreciated, it doesn’t matter whether you have just finished lessons or are already very good. I want to teach Tamar that you can try anything and that it doesn’t matter if something doesn’t work out. It’s about discovery. And that’s exactly what she learns in these lessons” – mother of TamarĀ 

 

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.